Priemyselná revolúcia: Prečo sú zamestnanci z Poľska a východnej Európy budúcnosťou priemyselných služieb.

Priemyselná práca je jednou z najdôležitejších hybných síl hospodárstva v Európe. Čoraz viac spoločností sa rozhoduje zamestnávať zamestnancov z Poľska, Slovenska a východnej Európy, aby znížili náklady a zabezpečili čo najefektívnejšiu pracovnú silu. V tomto blogu sa bližšie pozrieme na priemyselné služby, ktoré môže poskytnúť poľská a východoeurópska pracovná sila. Budeme diskutovať o tom, ktoré priemyselné odvetvia môžu profitovať a o výhodách náboru kvalifikovanej pracovnej sily z Poľska a východnej Európy.

Zamestnanci pre priemyselné služby z Poľska a východnej Európy.

Pokiaľ ide o obsadzovanie pracovných miest v oblasti priemyselných služieb, východná Európa ponúka veľmi dobré možnosti. Poľskí a východoeurópski zamestnanci sa v posledných rokoch stávajú pre priemysel čoraz dôležitejším zdrojom. Sú vysoko kvalifikovaní, nákladovo efektívni a preukázali aj vysokú úroveň pracovného nasadenia.
Patria k nim zvárači, montéri, oceliari, montéri, elektrikári, montážni pracovníci a pracovníci údržby. Títo zamestnanci majú hlboké znalosti najnovších technológií a dokážu ľahko reagovať na nový technologický vývoj. Sú schopní efektívne a účinne vykonávať mnohé úlohy. Okrem toho poľskí a východoeurópski pracovníci dokážu prispôsobiť svoje zručnosti tak, aby spĺňali špecifické požiadavky rôznych odvetví.
Polskí a východoeurópski zamestnanci sú profesionálni a majú chuť pracovať. Ich lojalita voči spoločnosti je nespochybniteľná. Okrem toho zvyčajne ovládajú niekoľko jazykov a dokážu vykonávať celý rad rôznych úloh, čo ich robí ešte flexibilnejšími. Kvalita ich práce je vynikajúca, čo môže pomôcť realizovať úspory nákladov, zvýšiť produktivitu a zlepšiť spokojnosť zákazníkov.
Obecne možno povedať, že zamestnávanie poľských a východoeurópskych zamestnancov v oblasti priemyselných a výrobných služieb prináša veľké výhody - pre spoločnosť aj pre samotných zamestnancov. So správnym človekom na palube môžu spoločnosti poháňať svoje podnikanie vpred a zároveň využívať kvalifikovanú pracovnú silu na plné využitie svojho potenciálu.

Vyhľadávanie zamestnancov pre priemyselné služby:

 • Žiadosť o prácu pre priemyselné služby, telefonicky alebo prostredníctvom formulára
 • V našej východoeurópskej sieti hľadáme vhodných kandidátov
 • Od uchádzačov zhromažďujeme potrebné dokumenty.
 • Preprava pracovnej sily na pracovisku. Na nasadenie v Nemecku môžu byť pripravené už za 7 dní.

priemyselní inžinieri

Nájdite kvalifikovaných zamestnancov pre priemysel - so Zeitarbeit International

Zeitarbeit International umiestňuje kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia: obchodníkov z Poľska, Českej republiky, montérov a inštalatérov zo Slovenska, Maďarska a Turecka, personál z východnej Európy pre priemyselné služby všetkého druhu:

 • Demontáž a spätná montáž kompletných systémov
 • Montáž robotických systémov
 • Pódiová, oceľová a policová konštrukcia
 • Technológia orbitálneho zvárania
 • Prestavba a údržba mechanických dopravníkových systémov
 • Údržba lisov a zdvíhacích systémov
 • Demontáž prívodných vedení
 • Realizácia priemyselných zariadení, vybavenia a strojov
 • Výstavba potrubí pre zásobovanie médiami a zariadeniami
 • Montáž a demontáž závodu
 • Klimatizačná a ventilačná technika
 • Elektrotechnika a elektroinštalácie

Hľadáte zamestnancov pre priemysel: zváračov, zámočníkov, elektrikárov, montérov alebo pomocníkov pri montáži? Bez ohľadu na to, čo vaša spoločnosť potrebuje, pokiaľ ide o pomoc remeselníkov, podporíme vás pri realizácii vášho projektu od začiatku až do konca. Nechajte si od nás nezáväzne poradiť a vytvoriť osobný koncept pre vašu spoločnosť. Máme radi výzvy a je pre nás dôležité, aby sme vás podporili v každom aspekte brigádnikov, subdodávateľov, sprostredkovania pracovníkov z Českej republiky a Slovenska, Rumunska, Bulharska a Ukrajiny, ako aj Turecka. Stačí sa nás opýtať! Náš tím sa teší na váš kontakt a do 7 dní budú vaši zamestnanci na stavbe.