Personálny lízing vo východnej Európe

Personálny lízing vo východnej Európe - príležitosti a riziká!

Personálny lízing vo východnej Európe predstavuje atraktívny spôsob, ako znížiť náklady na budovanie nového tímu. Pretože s personálnym lízingom, alebo tiež Dočasná prácaVďaka dočasnej práci možno kvalifikovaných pracovníkov z východoeurópskych krajín zamestnať lacno a flexibilne. Tento spôsob zamestnávania má mnoho výhod aj nevýhod. 

Aké sú výhody personálneho lízingu vo východnej Európe?

Personálny lízing vo východnej Európe je relatívne nová oblasť podnikania, ktorú v posledných rokoch objavilo mnoho nemeckých spoločností. Podstatou tohto procesu je prenájom zamestnancov z východoeurópskych krajín, ako napr. PoľskoČeskáSlovenskoMaďarsko alebo Bulharska, ktorí zvyčajne pracujú za oveľa menej peňazí ako ich nemeckí kolegovia. Prostredníctvom personálneho lízingu preto môžu spoločnosti výrazne Nákladová výhoda čo môže mať pozitívny vplyv na ich ziskové marže.

Personálny lízing východná Európa

Čo je personálny lízing? Aké sú výhody dočasnej práce vo východnej Európe?

Personálny lízing vo východnej Európe je vo svojej podstate formou Outsourcingkde spoločnosti z Nemecka zamestnávajú pracovníkov z východoeurópskych krajín namiesto obyvateľov svojej krajiny.

Výhody personálneho lízingu vo východnej Európe:

  1. Pracovníci z východnej Európy sú často oveľa lacnejší ako ich nemeckí kolegovia
  2. Východoeurópski pracovníci často nedostávajú v Nemecku sociálne dávky a dane. To umožňuje spoločnostiam dosiahnuť výrazne nižšie náklady na zamestnancov, čo môže viesť k výraznému zvýšeniu zisku.
  3. Personálny lízing ponúka nemeckým spoločnostiam flexibilitu. Prostredníctvom možnosti, Dočasní pracovníci z Poľska, ČeskáMaďarskoPobaltské štáty alebo východnej Európy, môžu kedykoľvek rýchlo a efektívne prispôsobiť svojich zamestnancov potrebám príslušných projektov. 

Ak ste teda spoločnosť, ktorá sa vo veľkej miere spolieha na flexibilnú pracovnú silu, Dočasní pracovníci zo zahraničia, je závislá alebo by sa chcela z času na čas rozšíriť, mali by ste zvážiť personálny lízing vo východnej Európe. Dočasná práca vo východnej Európe môže výrazne zvýšiť potenciál zisku vašej spoločnosti a zároveň zlepšiť pracovnú atmosféru.

Nájdite pracovníkov z východnej Európy

Nájdite si dočasných pracovníkov vo východnej Európe - s nami ako poskytovateľom personálnych služieb!

Personálny lízing je efektívnym riešením na zníženie personálnych nákladov. Okrem ekonomického aspektu ponúka personálny lízing spoločnostiam aj ďalšie výhody, ako je flexibilita alebo minimalizácia rizík. 

Temporary Work International - Váš partner!

Ako poskytovateľ personálnych služieb sme sa špecializovali na dodávanie dočasných pracovníkov z Poľska, Českej republiky, Rumunska, Chorvátska, Maďarska a ďalších krajín Európy a vybudovali sme rozsiahlu sieť v zahraničí. Táto sieť zaručuje profesionálne a rýchle sprostredkovanie dočasných pracovníkov z Poľska a východnej Európy do Nemecka. 

Umiestňujeme kvalifikovaných odborníkov v oblastiach, ako sú Solárna technológia, Automobilový priemysel, Remeslo, StavebníctvoPriemysel, Logistika, Výroby a iné Sektory

Postaráme sa o celý proces, povolenia, ubytovanie, stravovanie a cestovanie. Hľadáte dočasných pracovníkov? Dajte nám vedieť svoje požiadavky a my vám nájdeme vhodných brigádnikov a subdodávateľov z východnej Európy. Môžete nás kontaktovať aj v prípade krátkodobých požiadaviek.

Hľadáte dočasných pracovníkov z východnej Európy? 

Požiadavky na personálny lízing vo východnej Európe

Zmluva o lízingu zamestnancov

Zmluva o prenájme zamestnancov je zvyčajne veľmi nákladovo efektívna a účinná možnosť zamestnať pracovnú silu z východnej Európy. Personálny lízing umožňuje spoločnostiam ponúknuť svojim zamestnancom kvalitné pracovné prostredie a zároveň znížiť náklady. Pri využívaní personálneho lízingu je však potrebné zohľadniť niektoré požiadavky.

Prvým krokom pri plánovaní zmluvy o prenájme zamestnancov je identifikovať špecifikácie zamestnávateľa. Najprv je potrebné objasniť všetky požiadavky spoločnosti, aby bolo možné vybrať správne služby. Môže byť napríklad užitočné uistiť sa, že služba spĺňa potreby spoločnosti a že sú splnené všetky právne požiadavky.

Ďalším nevyhnutným predpokladom na uzavretie zmluvy o prenájme zamestnancov je pevná zmluva so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP). Zmluva by mala obsahovať podrobné informácie o rozsahu služby, ako aj o fakturačných a platobných podmienkach. Musia v nej byť aj ustanovenia, ktoré sú špecifické pre osobitosti personálneho lízingu.

Pri uzatváraní zmluvy o prenájme zamestnancov je preto dôležité dodržiavať určité zásady, najmä pokiaľ ide o právnu istotu, aby sa vopred predišlo problémom.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás a my vám pomôžeme so všetkými právnymi otázkami týkajúcimi sa pracovnej zmluvy na dobu určitú.

Postup prenájmu personálu

1. žiadosť zamestnancov

Hľadáte kvalifikovaných pracovníkov, aby ste prekonali nedostatok kvalifikovaných pracovníkov? Chcete nájsť pracovníkov z východnej Európy? Ponúkame dočasných pracovníkov z Poľska, Českej republiky, Slovinska, Maďarska, Litvy a Chorvátska. Požiadajte spoločnosť Zeitarbeit International, aby vám našla vhodných dočasných pracovníkov z východnej Európy. 

2. formulácia požiadaviek

Svoje požiadavky nám oznámte telefonicky alebo prostredníctvom formulára: na aké činnosti hľadáte zamestnancov? Koľko pracovníkov potrebujete? Ktoré kvalifikácie sú pre vás dôležité? Na aké obdobie potrebujete dočasných pracovníkov z východnej Európy? 

3. ponuka práce

Po zaznamenaní vašich požiadaviek vyhľadáme vhodných pracovníkov z východnej Európy na personálny lízing. Postaráme sa o celý proces a vybavíme potrebné formuláre a povolenia. Naši brigádnici z Poľska, Chorvátska, Maďarska atď. hovoria dostatočne nemecky a môžu byť na mieste práce do 7 dní.

4. dočasní pracovníci do 7 dní na pracovisku

Dočasní pracovníci z východnej Európy môžu byť na pracovisku do 7 dní. Postaráme sa o ubytovanie, stravu a dopravu. Ak máte záujem o trvalé pracovné miesto pre brigádnika, môžete mu samozrejme predložiť ponuku.

sk_SKSlovak