Prečo sú dočasné zmluvy s výrobnými pracovníkmi z východnej Európy na vzostupe?

V posledných rokoch sú čoraz populárnejšie dočasné zmluvy s výrobnými pracovníkmi z východnej Európy. Ale prečo je to tak? Ale prečo je to tak? V tomto článku na blogu sa chceme bližšie pozrieť na túto tému a preskúmať dôvody tohto rozmachu. Skôr ako sa však ponoríme hlbšie do tejto témy, pozrime sa najprv na pojem "pracovníci na dohodu" a s ním spojené zamestnanecké lízingové zmluvy . Iba so základnými poznatkami môžeme lepšie pochopiť situáciu výrobných pracovníkov z východnej Európy.

Pochopenie súčasnej situácie: Prečo sú dočasné zmluvy s výrobnými pracovníkmi z východnej Európy na vzostupe?

Pravdepodobne sa pýtate, prečo sa v posledných rokoch uzatvára čoraz viac zmlúv na dobu určitú s výrobnými pracovníkmi z východnej Európy. Dôvodov je viacero:

 • Mzdy vo východnej Európe sú často nižšie ako v Nemecku, čo umožňuje spoločnostiam šetriť náklady. 
 • Vo východnej Európe je veľa dobre vyškolených kvalifikovaných pracovníkov, ktorých je v Nemecku často ťažké nájsť.
 • Flexibilita dočasných pracovných zmlúv je pre podniky atraktívna, pretože môžu rýchlo reagovať na situáciu v oblasti objednávok a výkyvy vo výrobe. 

Táto prax je však aj kritizovaná, pretože agentúrni pracovníci sú často platení a zaobchádza sa s nimi horšie ako so stálymi pracovníkmi. Je dôležité uvedomiť si, že agentúrni zamestnanci nie sú druhoradí pracovníci a že ich práva a pracovné podmienky sú rovnako dôležité ako práva a podmienky stálych zamestnancov.

Analýza spoločností: Ako spoločnosti využívajú dočasných pracovníkov z východnej Európy?

Z analýzy spoločností vyplýva, že dočasní pracovníci z východnej Európy sú pre ne prínosom, pretože majú často vysokú pracovnú morálku a flexibilitu. Okrem toho sú často ochotní pracovať za nižšie mzdy ako nemeckí pracovníci. To umožňuje spoločnostiam ušetriť náklady a zefektívniť výrobu. 

Je dôležité, aby spoločnosti pristupovali k agentúrnym pracovníkom zodpovedne a rešpektovali ich práva a potreby.

lízing zamestnancov východná európa

Pohľad na pracovníkov: Ako východoeurópski pracovníci využívajú pracovné zmluvy na dobu určitú?

Ak sa čudujete, prečo je toľko producentov z Poľska, Českej republiky, Slovensko, Rumunsko a východná Európa pracujú na dočasné zmluvy, existujú rôzne odpovede.

 • Jedným z nich je, že využívajú výhody, ktoré tento typ zmluvy ponúka. Môžu napríklad pracovať flexibilnejšie a často majú možnosť pracovať v rôznych spoločnostiach a odvetviach. 
 • Často tiež dostávajú vyššie mzdy ako vo svojej domovskej krajine a majú možnosť zlepšiť svoje zručnosti a vedomosti. 

Samozrejme, existujú aj nevýhody, ako napríklad: neistota a fneexistencia sociálneho zabezpečenia. Ale pre mnohých východoeurópskych pracovníkov výhody prevažujú nad nevýhodami. Je dôležité zdôrazniť, že každý prípad je individuálny a že aj medzi agentúrami dočasnej práce sú čierne ovce. Napriek tomu je zaujímavé vidieť, že zmluvy o dočasnom zamestnaní sú pre mnohých východoeurópskych pracovníkov atraktívnou možnosťou.

Vplyv na trh práce a hospodárstvo v Nemecku

Pravdepodobne sa pýtate, prečo sú dočasné pracovné zmluvy s výrobnými pracovníkmi z východnej Európy také populárne. Dôležitú úlohu tu zohráva vplyv na trh práce a hospodárstvo v Nemecku. Zamestnávaním dočasných pracovníkov z východnej Európy môžu podniky ušetriť náklady, pretože často dostávajú nižšie mzdy ako nemeckí pracovníci. To im umožňuje konkurenčnejšie pôsobiť a ponúkať svoje výrobky za nižšie ceny.

To však vedie aj k vytláčaniu pracovníkov na nemeckom trhu práce, keďže domáci pracovníci môžu byť nahradení zahraničnými pracovníkmi. Okrem toho môže zvýšené využívanie dočasných pracovníkov viesť k zhoršeniu pracovných podmienok, keďže majú často menej práv a ochrany ako stáli zamestnanci. Celkovo je využívanie dočasných pracovníkov z východnej Európy kontroverznou otázkou, ktorá má pozitívne aj negatívne účinky na trh práce a hospodárstvo v Nemecku.

Príležitosti a riziká pre dočasných pracovníkov z východnej Európy

Keď pracujete ako dočasný pracovník z východnej Európy v Nemecku, existujú príležitosti aj riziká. Na jednej strane máte možnosť rozšíriť svoje zručnosti a skúsenosti a zvýšiť svoj príjem. Na druhej strane môže byť ťažké zorientovať sa v cudzej krajine a pracovné podmienky môžu byť horšie, ako sa očakávalo. Je dôležité poznať svoje práva a povinnosti agentúrneho pracovníka, aby ste sa chránili pred vykorisťovaním. Mali by ste sa tiež uistiť, že ste spravodlivo odmeňovaní a že vaše pracovné podmienky sú bezpečné. Existujú aj organizácie, ktoré podporujú agentúrnych pracovníkov a môžu vám pomôcť pri presadzovaní vašich práv. Je dôležité, aby ste sa necítili osamotení a aby ste vedeli, že máte podporu.

Nájdite dočasných pracovníkov do výroby:

Hľadáte dočasných pracovníkov do výroby? My, Temporary Work International, sme váš skúsený poskytovateľ personálnych služieb, pokiaľ ide o sprostredkovanie výrobných pracovníkov z východnej Európy. Hľadáme motivovaných a angažovaných nemecky hovoriacich pomocníkov vo výrobe, výrobných robotníkov a zamestnancov vo výrobe. Vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v Nemecku čoraz viac tovární a spoločností využíva služby sprostredkovania práce vo výrobe na nábor pracovníkov z východnej Európy. Spoločnostiam ponúkame nábor pracovníkov do výroby a výroby, ako sú plniči, výrobní robotníci, pracovníci na montážnych linkách, kompletisti, kontrolóri, pomocníci pri balení, pomocníci vo výrobe a vedúci výroby. Pre prácu na montážnej linke, kontrolu kvality na výrobnej linke, balenie, triedenie, skenovanie až po všeobecné pomocné práce:

 • Montáž/elektrická inštalácia
 • Čistenie
 • Triedenie
 • Zabezpečenie kvality
 • Skladovacie práce
 • Montáž
 • Balenie
 • Skrutkovanie skrutky
 • Montáž produktov
 • Vŕtanie otvorov
 • Vykonávanie kontrol chýb
 • Čistenie
 • Úprava zariadení
 • Doprava
 • Plnenie nápojov
 • Výroba liekov
 • Výroba kozmetiky a hnojív
 • Výroba plastových granulátov
 • Monitorovanie stroja