Umelá inteligencia a automatizácia pri nábore IT špecialistov

Headhunteri a automatizácia pri nábore V súčasnosti majú headhunteri k dispozícii množstvo nástrojov, ktoré im pomáhajú pri nábore. Nie vždy to tak bolo. V minulosti sa všetko muselo robiť manuálne. Od preverovania životopisov a hodnotenia kandidátov až po nadviazanie kontaktu. Inovácie v oblasti headhuntingu IT majú preto v súčasnosti mimoriadny význam. Headhunteri ... Čítať viac

Význam personálneho poradenstva v oblasti IT pre úspech IT spoločností v digitálnom veku

Spoločnosti a konzultanti pre nábor IT Úloha konzultantov pre nábor IT v rámci zmien, ktoré priniesla digitálna revolúcia, je veľmi komplexná. IT konzultanti pre nábor zamestnancov sú strategickí partneri, ktorí podporujú spoločnosti pri nábore IT špecialistov. Prečo sú konzultanti pre nábor IT pre spoločnosť v čase digitálnej revolúcie takí cenní? Akú úlohu zohrávajú IT náboroví poradcovia v rôznych odvetviach a aké kroky náborový proces ... Čítať viac

Úloha mäkkých zručností pri nábore IT špecialistov

Nábor IT - mäkké zručnosti verzus tvrdé zručnosti Dlho boli pri nábore IT špecialistov v popredí technické zručnosti. Zamestnávatelia a náboroví pracovníci kládli dôraz na uchádzačov s pôsobivými znalosťami v rôznych oblastiach IT. V posledných rokoch sa však nábor IT špecialistov dramaticky zmenil. Nastal jasný posun smerom k mäkkým zručnostiam ... Čítať viac

Ako funguje vedenie na diaľku, virtuálne vedenie na diaľku

Virtuálne tímy Vytváranie tímov je obzvlášť výhodné, keď ide o také veci, ako sú procesy alebo jasné zodpovednosti. Komunikácia a budovanie väzieb so spojencami sú tiež dôležité, aby sa predišlo izolácii. Aj keď sú v tíme noví členovia, v prvých dňoch potrebujú zvýšenú pozornosť a dodatočné vedenie. Je ... Čítať viac

Náborová agentúra pre technologický a IT priemysel. Čo robí náborovú agentúru IT dobrou?

V technologickom a IT priemysle sa veci vyvíjajú rýchlo. Technický vývoj prebieha rýchlo a je dôležité vedieť splniť špecializované požiadavky. Spoločnosti neustále hľadajú vysokokvalifikovaných odborníkov na úspešnú realizáciu svojich technologických projektov. Kľúčovú úlohu v tomto smere zohráva dobrá personálna agentúra v oblasti IT, ktorá funguje ako most medzi zamestnávateľmi a potenciálnymi zamestnancami ... Čítať viac

Príchod zahraničných kvalifikovaných pracovníkov do Nemecka - požiadavky

Zamestnávanie kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia Imigrácia zahraničných kvalifikovaných pracovníkov je rozhodujúcim krokom v boji proti nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v Nemecku. Dôležitým bodom sú požiadavky na prisťahovalectvo. Tento článok vám pomôže zistiť potrebné požiadavky a predpisy, ktoré musia kvalifikovaní pracovníci zo zahraničia spĺňať, aby mohli pracovať v Nemecku. ... Čítať viac

Nábor pracovníkov v sektore IT

Riešenia nedostatku zručností v oblasti IT Odvetvie IT je srdcom moderného hospodárstva a je hnacou silou inovácií a rozvoja. Dopyt po kvalifikovaných IT odborníkoch však výrazne prevyšuje ponuku, čo vedie k výraznému nedostatku IT zručností. V tomto článku sa dozviete, ako môže nábor IT pracovníkov pomôcť preklenúť tento nedostatok a pomôcť spoločnostiam nájsť vhodných ľudí pre ich ... Čítať viac

Zákon o dôkazoch: Aké povinnosti pri poskytovaní dôkazov majú zamestnávatelia?

Podľa nemeckého zákona o pracovnej dokumentácii musia spoločnosti so sídlom v Nemecku písomne zdokumentovať kľúčové podmienky pracovnej zmluvy a odovzdať ich zamestnancovi. Aké informácie sú povinné a v akej forme musia byť doložené? Nemecký zákon o evidencii stanovuje, že zamestnávateľ musí písomne zdokumentovať podstatné podmienky pracovnej zmluvy, podpísať dokument a odovzdať ho zamestnancovi. Čítať viac

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vytvára tlak na nemecké spoločnosti, ktoré sú najdôležitejšími hospodárskymi partnermi Slovenska

Význam nemeckých podnikov pre slovenskú ekonomiku Nemecké podniky zohrávajú v slovenskej ekonomike rozhodujúcu úlohu. Sú nielen dôležitými investormi, ale aj významnými zamestnávateľmi. Spoločnosti ako Volkswagen, Siemens a Bosch majú na Slovensku veľké výrobné závody a významne prispievajú k hospodárskej stabilite a rastu krajiny. Tieto spoločnosti poskytujú ... Čítať viac