Pracovníci zo Slovinska

Dočasná práca, subdodávky, sprostredkovanie zamestnancov zo Slovinska a východnej Európy

personál zo slovinska

Hľadáte pracovníkov zo Slovinska? Poskytujeme dočasných pracovníkov a subdodávateľov

Hospodársky význam dočasných pracovníkov a subdodávateľov z krajín EÚ neustále rastie. Existujú rôzne dôvody, prečo nemecké spoločnosti hľadajú pracovníkov z iných európskych krajín. Rýchlo a úspešne umiestňujeme slovinských dočasných pracovníkov, subdodávateľov z obchodu, priemyslu a výroby. Či už ide o maliarov, elektrikárov, zámočníkov, pomocníkov vo výrobe alebo remeselníkov zo Slovinska, sme k dispozícii pre veľké aj malé projekty podľa plánu.

Prečo pracovníci zo Slovinska?

Dočasní pracovníci a subdodávatelia zo Slovinska sú v Nemecku veľmi obľúbení. Vo výrobe a logistike sú vyhľadávaní najmä usilovní výrobní pracovníci, pracovníci na montážnych linkách, plniči, kompletisti, ako aj pomocní pracovníci zo Slovinska a východnej Európy.

Dôvody sú rôzne. Na jednej strane sú to nižšie náklady na pracovnú silu. Úroveň nákladov práce v Slovinsku je nižšia ako v Nemecku a Rakúsku. Významnú úlohu zohráva aj geografická poloha. Slovinsko susedí na severe s Rakúskom a od Nemecka je vzdialené len niekoľko sto kilometrov. Pracovníci zo Slovinska preto môžu byť v Nemecku v krátkom čase. Nami umiestnení dočasní pracovníci a subdodávatelia zo Slovinska môžu byť pripravení na prácu do 7 dní.

Okrem toho majú pracovníci z východnej Európy v Nemecku a Rakúsku dobrú povesť flexibilných, usilovných a spoľahlivých pracovníkov. V nemeckých podnikoch sa ochotne zamestnávajú.

Hľadáte vysokokvalifikovaných a výkonných kvalifikovaných pracovníkov alebo usilovných pomocníkov? Zaručujeme hladký priebeh a koordináciu personálneho umiestnenia - postaráme sa o všetky potrebné dokumenty a právne bezpečnú zmluvu pre všetky zúčastnené strany!

Slovinské pracovné povolenie pre Nemecko

Pracovníci z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovinska a Slovenska, ako aj z troch pobaltských štátov Estónska, Lotyšska a Litvy môžu teraz pracovať v celej Európe bez pracovného povolenia. 

Slovinsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko a Malta vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004. Pre občanov z pristupujúcich východoeurópskych a stredoeurópskych štátov však platia obmedzenia voľného pohybu pracovníkov.

Občania Slovinska sa môžu voľne pohybovať po celom území EÚ bez cestovného pasu alebo víz. 

Pracovníci zo Slovinska môžu pracovať pre nemecké spoločnosti ako dočasní pracovníci alebo subdodávatelia na obmedzený čas. Na trvalý pracovný pomer ich možno zamestnať len vtedy, ak spoločnosti preukážu, že nemajú k dispozícii žiadnych vhodných kandidátov z ich krajiny. Pracovníkov zo Slovinska musí zamestnávateľ zaregistrovať.

Hľadáte kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia alebo brigádnikov či subdodávateľov zo Slovinska alebo východnej Európy? Sme vám k dispozícii s našou rezervou pracovníkov z východnej Európy a rýchlo a spoľahlivo vám zabezpečíme potrebných pracovníkov.

Hľadáte pracovníkov zo Slovinska alebo východnej Európy? 

Naše pobočky

Umiestňujeme zamestnancov, dočasných pracovníkov a subdodávateľov zo Slovinska, pracovníkov z Slovenska, Turecko, Poľsko, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvátsko, Ukrajina. Dôverujte našim skúsenostiam v oblasti náboru pracovnej sily.

Certifikát A1 Slovinsko

Osvedčenie A1 sa vyžaduje od slovinských pracovníkov pri vyslaní do členského štátu Európskej únie (EÚ), do zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo do Švajčiarska.

Potvrdenie A1 dokazuje, že pracovník zo Slovinska je pri práci v Nemecku sociálne poistený v domovskej krajine. To znamená, že nemusí platiť dvojité príspevky na sociálne zabezpečenie.

Osvedčenie A1 si zamestnávatelia objednávajú prostredníctvom elektronického postupu podávania žiadostí pre svojich zamestnancov zo Slovinska. 

Vysielanie zo Slovinska

Pri vysielaní zamestnancov zo Slovinska do Nemecka je potrebné uzatvoriť pracovnú zmluvu. Pracovná zmluva, na základe ktorej je zamestnanec vyslaný, musí obsahovať ustanovenia týkajúce sa nasledujúcich oblastí:

Takto funguje umiestňovanie pracovníkov zo Slovinska:

Podporíme vás vo všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa vyslania zamestnancov zo Slovinska do Nemecka.

personálna agentúra východná európa

Urobte dopyt

Vyžiadajte si nezáväznú osobnú ponuku. Po obdržaní Vašej požiadavky dostanete našu ponuku do 24 hodín v pracovné dni alebo 48 hodín cez víkendy a sviatky.