Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG:

Zeitarbeit International s.r.o.

SR, 831 06 Bratislava - mestská cast' Rača,
Karpatské námestie 10A

Nemecké zastúpenie:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Číslo DPH: CZ 069 66 705

Výkonný riaditeľ:
Peter Gassenmaier

Kontakt:

Telefón: +49 24038092219
E-mail: office@zeitarbeit-international.de

Webový dizajn a technická realizácia

Webstudio Alona Troppmann
Jurastrasse 13
93055 Regensburg 
www.at-webstudio.de 

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e-mailovú adresu nájdete v tiráži vyššie.

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od momentu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Ak sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva
Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je ako taký označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.