De uitzendwet - inhoud en bijzonderheden

Overzicht van de uitzendwet De uitzendwet (AÜG) regelt de voorwaarden waaronder werknemers kunnen worden verhuurd van het ene bedrijf (uitlener) aan het andere bedrijf (lener). De wet werd oorspronkelijk in 1972 ingevoerd om tijdelijke werknemers te beschermen. Dit zorgde voor duidelijke regels voor de praktijk van tijdelijke arbeid. In de loop der jaren heeft de AÜG ... Lees meer

Uitzendwerk wettelijk regelen

Wettelijke basis van internationale tijdelijke tewerkstelling Het gebruik van extern personeel door middel van tijdelijke tewerkstelling is een flexibele manier om buitenlandse werknemers voor een beperkte periode in het bedrijf tewerk te stellen. Waar moet je op letten als je met rechtszekerheid werknemers uit het buitenland wilt inhuren? Veel bedrijven in Duitsland doen een beroep op geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland om personeelstekorten op te vullen. Als een ... Lees meer

Een vergelijking van arbeidsovereenkomsten en tijdelijke tewerkstelling

Wat is een arbeidsovereenkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? Een overeenkomst van aanneming van werk en arbeid is een contract waarin de aannemer zich ertoe verbindt een bepaald werk of een bepaalde dienst te leveren. Het centrale element van de aanneming van werk en arbeid is het resultaat van het werk, niet het werkproces zelf. De aannemer is aansprakelijk voor de voltooiing van het werk en heeft ... Lees meer

Hoe zit het met belastingen en sociale premies voor uitzendkrachten in Duitsland?

In Duitsland zijn uitzendkrachten verplicht om belastingen en sociale premies te betalen. Hoe zit het met belastingen en sociale premies voor uitzendkrachten in Duitsland? In dit artikel wordt de situatie van uitzendkrachten met betrekking tot belastingen en sociale premies uitgelegd. Algemene belastingplicht Voor uitzendkrachten in Duitsland geldt een algemene belastingplicht. Hier zijn enkele punten over: Je moet inkomstenbelasting betalen, ... Lees meer

Wanneer is er sprake van illegaal arbeidsaanbod?

Uitzendwerk houdt in dat een werkgever een werknemer "uitleent" aan een andere werkgever. Er bestaan echter ook illegale vormen van deze praktijk. Wanneer is het uitlenen van een werknemer illegaal? Uitzendwerk kan illegaal zijn als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wij leggen uit wanneer er sprake is van illegale terbeschikkingstelling en wat de gevolgen zijn. Wat ... Lees meer

Maatregelen om tijdelijk werk te reguleren voor eerlijke arbeidsomstandigheden

In Duitsland is het tegenwoordig heel gewoon dat veel bedrijven buitenlands personeel aannemen. Er zijn hele sectoren waarin Oost-Europese werknemers erg populair zijn. Ze worden door velen als bijzonder gunstig gezien, maar dat is niet altijd juist of goed. Het is vooral belangrijk om eerlijke arbeidsvoorwaarden te vinden voor tijdelijke werknemers en ... Lees meer

Gelijke beloning voor uitzendkrachten

Gelijk loon voor uitzendkrachten: de juridische details Je leest vaak over gelijkheid of gelijk loon in verband met tijdelijke arbeidsrelaties. Maar wat houdt dit precies in? Welke wettelijke rechten geeft het uitzendkrachten? Wanneer is het recht op gelijke beloning van toepassing? In § 8 (1) van de uitzendwet (AÜG) is het zogenaamde beginsel van gelijke behandeling vastgelegd: ... Lees meer

Plaatsing ingenieur

Internationaal gekwalificeerde specialisten vinden en behouden met onze hulp Het werven van ingenieurs is cruciaal voor bedrijven die concurrerend willen blijven en innovatie willen stimuleren. Het vinden en behouden van hooggekwalificeerde ingenieurs speelt hierbij een centrale rol. Het proces van het werven en integreren van internationaal gekwalificeerde specialisten is een bijzondere uitdaging voor elk bedrijf. Juridische en ... Lees meer

Tijdelijk werk voor ingenieurs

De voordelen van tijdelijk werk voor ingenieurs: waarom ook buitenlandse specialisten ervan kunnen profiteren In Duitsland, waar innovatie en expertise samenkomen, openen zich ongekende carrièremogelijkheden voor ingenieurs. Uitzendwerk biedt zowel werkgevers als werknemers in de wervingssector een unieke kans om gekwalificeerde specialisten te vinden en in te zetten. Met een uitzendbureau voor ingenieurs zoals Zeitarbeit International in ... Lees meer

Internationale werknemersleasing

Vereisten en rechtsgrondslag voor tijdelijk werk in het buitenland Internationaal tijdelijk werk ("personeelsleasing" of tijdelijk werk) is een strategische oplossing geworden voor bedrijven die flexibiliteit zoeken op de Duitse arbeidsmarkt. Dit concept wordt gereguleerd door de Duitse arbeidswetgeving. Het heeft veel voordelen, maar ook zijn eigen uitdagingen en risico's. Dit artikel wil het belang van internationale ... Lees meer