Een vergelijking van arbeidsovereenkomsten en tijdelijke tewerkstelling: voor- en nadelen

Wat is een arbeidsovereenkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? Een overeenkomst van aanneming van werk en arbeid is een contract waarin de aannemer zich ertoe verbindt een bepaald werk of een bepaalde dienst te leveren. Het centrale element van de aanneming van werk en arbeid is het resultaat van het werk, niet het werkproces zelf. De aannemer is aansprakelijk voor de voltooiing van het werk en heeft ... Lees meer

Supply Chain Act: Welke verplichtingen legt het bedrijven op?

De Supply Chain Duty of Care Act, beter bekend als de Supply Chain Act, is sinds begin 2023 van kracht in Duitsland. Wat is het doel van deze wet? Op welke bedrijven is deze wet van toepassing? Welke verplichtingen vloeien voort uit de Supply Chain Act? De wet op de toeleveringsketen verplicht bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn om te voldoen aan bepaalde zorgvuldigheidseisen in de toeleveringsketen en om passende voorzorgsmaatregelen te nemen om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Lees meer

Ingenieurs uit Oost-Europa - hoe lang duurt het rekruteringsproces en waar moet je rekening mee houden?

Bij het werven van ingenieurs uit Oost-Europa en andere landen zijn er verschillende factoren die het wervingsproces beïnvloeden. Hoe lang duurt het rekruteringsproces en waar moet je rekening mee houden? Dit artikel gaat dieper in op de duur van het rekruteringsproces en belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het rekruteren van ingenieurs. Duur van het wervingsproces ... Lees meer

Detacheringen in het buitenland: Wanneer moet ik een visum voor Vander Elst aanvragen?

Detachering van werknemers uit derde landen Werknemers uit derde landen die binnen de EU van het ene naar het andere land worden gedetacheerd, hebben een zogenaamd Vander Elst-visum nodig. Wat is dit precies? Voor wie geldt het visum? Waar en wanneer moet het worden aangevraagd? In het kader van het vrij verrichten van diensten binnen de EU kunnen werknemers een tijdelijk ... Lees meer

Big data in HR - een keerpunt voor leveranciers van personeelsdiensten

Big data transformeren het vakgebied van human resources en betekenen een belangrijke verandering voor recruiters. Door gebruik te maken van big data kunnen recruiters beter geïnformeerde beslissingen nemen over het aannemen en managen van talent. Technologieën zoals machine learning en data analytics stellen recruiters in staat om dieper inzicht te krijgen in de geschiktheid van kandidaten en om wervingsprocessen te optimaliseren. Inzicht in ... Lees meer

Integratie van buitenlandse geschoolde werknemers in bedrijven

Hoe goed samenwerken Als je erover denkt om een internationale specialist in dienst te nemen of als je al werknemers uit het buitenland hebt aangeworven voor je bedrijf, is een effectief inwerkproces cruciaal. Een nieuwe baan betekent vaak je thuisland verlaten en je draai vinden in een land met een andere cultuur, taal en nieuwe regels ... Lees meer

Werving van internationale geschoolde arbeidskrachten - Strategieën voor de werving van geschoolde arbeidskrachten

Strategieën voor de internationale werving van geschoolde arbeidskrachten De wereldwijde concurrentie om talent is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Veel landen en sectoren kampen met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Vooral op het gebied van technologie, techniek, gezondheidszorg en wetenschap is er een tekort aan hooggekwalificeerde professionals. Internationale specialisten bieden een oplossing voor dit tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Ze brengen hun gespecialiseerde kennis en ... Lees meer

Hoe zit het met belastingen en sociale premies voor uitzendkrachten in Duitsland?

In Duitsland zijn uitzendkrachten verplicht om belastingen en sociale premies te betalen. Hoe zit het met belastingen en sociale premies voor uitzendkrachten in Duitsland? In dit artikel wordt de situatie van uitzendkrachten met betrekking tot belastingen en sociale premies uitgelegd. Algemene belastingplicht Voor uitzendkrachten in Duitsland geldt een algemene belastingplicht. Hier zijn enkele punten over: Je moet inkomstenbelasting betalen, ... Lees meer

Hoe verloopt de samenwerking tussen bedrijven en uitzendbureaus in het kader van werknemersleasing?

uitzendbureaus

Internationale arbeidsbemiddeling is een complex proces waarbij de samenwerking tussen bedrijven en uitzendbureaus een belangrijke rol speelt. Hoe verloopt de samenwerking tussen bedrijven en uitzendbureaus in het kader van internationale arbeidsleasing? In dit artikel wordt de samenwerking tussen deze twee partijen uitgelegd. Rolverdeling en verantwoordelijkheden Bij het uitlenen van werknemers uit het buitenland gaan zowel bedrijven als uitzendbureaus ... Lees meer

Welke uitdagingen stelt internationale werknemersleasing bedrijven?

Het inhuren van werknemers uit het buitenland heeft veel voordelen voor bedrijven. Er kunnen zich echter ook uitdagingen voordoen. Met welke uitdagingen worden bedrijven geconfronteerd als ze werknemers internationaal inhuren? In dit artikel worden de belangrijkste uitdagingen van internationale arbeidsbemiddeling uitgelegd. Juridische en bureaucratische hindernissen Een van de grootste uitdagingen bij het inhuren van werknemers uit het buitenland ... Lees meer