Tijdelijk werk
vanuit het buitenland

Personeelsleasing Oost-Europa

Grensoverschrijdende leasing van werknemers.
Uitzendkrachten uit het buitenland

Uitzendwerk of uitzendwerk is niet alleen mogelijk binnen de grenzen van Duitsland, maar ook als grensoverschrijdend arbeidsaanbod. Dit geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie en de verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Deze regeling opent grote mogelijkheden voor u als werkgever: u hoeft uw zoektocht naar geschikte uitzendkrachten niet te beperken tot de Duitse arbeidsmarkt, waar een aanzienlijk tekort is. U kunt ook gebruikmaken van gekwalificeerde uitzendkrachten en onderaannemers uit andere Europese landen. Dankzij ons grote netwerk in Oost-Europa kunnen we elektriciens, monteurs en lassers plaatsen, Ambachtslieden uit Polen, Tsjech. Rep., Kroatië, Letland, Litouwen, Estland, Hongarije, Slowakije, RoemeniëTurkije, Estland en Oekraïne.

We leveren personeel uit bijna alle sectoren:

tijdelijk werk oost-europa

Waarom uitzendwerk in Oost-Europa?

De grensoverschrijdende Tijdelijk werk heeft het voordeel dat de buitenlandse werkgever werkgever blijft. Zij blijven alle verplichtingen in deze functie nakomen: ze dragen bijvoorbeeld het loon over, betalen sociale premies en regelen loondoorbetaling bij ziekte. Er is geen directe arbeidsrelatie tussen jou en de uitzendkracht, maar je sluit een overeenkomst van opdracht met de buitenlandse partner. U betaalt alleen voor de uren die de uitzendkracht voor u werkt.

Dit type contract beschermt u tegen financiële risico's zoals ziekteverzuim. Het verlost u ook van de bureaucratische last van personeelsbeheer: de afhandeling van een tijdelijk arbeidscontract is veel eenvoudiger dan wanneer u een Oost-Europese specialist in dienst wilt nemen.

personeelsdiensten

Wij - betrouwbare personeelsdienstverlener

Als personeelsdienstverlener hebben wij ons gespecialiseerd in grensoverschrijdende uitzendarbeid vanuit Polen, Tsjechië, Roemenië, Kroatië, Hongarije en andere Europese landen en hebben wij een breed scala aan contacten opgebouwd. Dit netwerk zorgt ervoor dat uitzendkrachten snel en vakkundig geplaatst worden. De Oost-Europese arbeidsmarkt kenmerkt zich door het voordeel dat veel gekwalificeerde werknemers uit gebieden als handel, bouw en industrie, logistiek en productie wanhopig op zoek zijn naar goed werk in Duitsland. U hoeft ons alleen uw wensen door te geven en wij brengen u in contact met de juiste uitzendkrachten en onderaannemers uit Oost-Europa. U kunt ook contact met ons opnemen als u het op korte termijn nodig heeft.

Bent u op zoek naar medewerkers uit Oost-Europa? 

Leaseproces voor medewerkers

1. Sollicitatie naar uitzendbureau

Bent u op zoek naar gekwalificeerd personeel om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten weg te werken? Wilt u arbeidskrachten uit Oost-Europa vinden? Wij plaatsen uitzendkrachten uit Polen, Tsjechië, Slovenië, Hongarije, Litouwen en Kroatië. Huur Zeitarbeit International in om voor u de juiste uitzendkrachten uit Oost-Europa te vinden. 

2. Formuleren van eisen

Laat ons uw wensen weten, telefonisch of via het aanvraagformulier: voor welke activiteiten zoekt u personeel? Hoeveel arbeiders heeft u nodig? Welke kwalificaties zijn belangrijk voor jou? Hoe lang zijn er uitzendkrachten uit Oost-Europa nodig? 

3. Uitzendarbeid

Nadat wij uw wensen hebben vastgelegd, gaan wij op zoek naar geschikte arbeidskrachten uit Oost-Europa voor uitzending. Wij verzorgen het gehele traject, verzorgen de benodigde formulieren en goedkeuringen. Onze uitzendkrachten uit Polen, Kroatië, Hongarije etc. spreken voldoende Duits en kunnen in 7 dagen op het werk zijn.

4. Uitzendkrachten op de werkplek

Wij zorgen voor accommodatie, eten en vervoer. De uitzendkrachten uit Oost-Europa kunnen binnen 7 dagen op de werkplek zijn. Als u geïnteresseerd bent in een vaste baan voor de uitzendkracht, kunt u hem of haar natuurlijk een aanbod doen.

Eisen voor uitzendwerk Oost-Europa

Rechtsverhoudingen bij uitzendwerk

Er dient een arbeidsovereenkomst te zijn tussen de geldverstrekker en de uitzendkracht uit Oost-Europa.

Zodra de uitzendkracht werkzaam is in een bedrijf met een inlener, treedt het zogenaamde "gelijke beloningsbeginsel" in werking. Hierin staat dat de uitzendkracht uit het buitenland onder dezelfde arbeidsvoorwaarden mag werken als een vergelijkbare vaste werknemer van het betreffende bedrijf.

Tussen de geldgever en de geldnemer wordt een zogenaamde schriftelijke uitzendovereenkomst gesloten. Volgens dit contract verbindt de geldschieter zich ertoe om de kredietnemer tijdelijk arbeidskrachten ter beschikking te stellen, waarvoor de kredietnemer een vergoeding moet betalen aan de kredietgever.

De relatie tussen de inlener en de uitzendkracht uit Oost-Europa is niet contractueel geregeld. Dit betekent echter niet dat de inlener geen verplichtingen heeft tegenover de uitzendkracht: hij is net zo verantwoordelijk voor zijn arbeidsveiligheid als voor die van zijn eigen werknemers.

Overgang naar vaste functie

Voor veel uitzendkrachten is uitzendwerk de uitgelezen kans om aan hun droombaan te komen. Hierdoor vinden veel werknemers de weg terug naar het beroepsleven en kunnen ook uitzendkrachten uit het buitenland vast worden aangenomen door de inlener. Er zijn veel voordelen voor de werknemer bij het overnemen van tijdelijk werk. De uitzendkracht kent het bedrijf al en hoeft zich er niet meer in te verdiepen. Wel moet worden opgemerkt dat de ondernemingsraad vaak moet instemmen met een overgang van tijdelijk werk naar een vast dienstverband.

Uitzendkrachten of uitzendkrachten kunnen een aantal dingen doen om hun kansen om aangenomen te worden te vergroten. De uitzendkracht moet punctueel, loyaal en gemotiveerd zijn en natuurlijk plezier hebben in het werk.

Wilt u een uitzendkracht uit Oost-Europa aannemen? We steunen je!

Dien een verzoek in

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.