Personeel Leasing Oost-Europa

Personeelsleasing in Oost-Europa – kansen & risico’s!

Personeelsleasing in Oost-Europa is een aantrekkelijke manier om de kosten voor het opbouwen van een nieuw team te verlagen. Want met personeelsleasing, of ook Zeitarbeit wel uitzendwerk genoemd, kunt u goedkoop en flexibel gekwalificeerde specialisten uit Oost-Europese landen inhuren. Er zijn veel voor- en nadelen aan deze arbeidsmethode.

Bent u op zoek naar personeel uit Oost-Europa voor een specifiek project of als directe inhuur? Wij plaatsen gekwalificeerde specialisten en ondersteunend personeel uit Oost-Europese landen zoals PolenTsjechiëSlowakijeHongarije, Bulgarije of Oekraïne.

Wij leveren gekwalificeerde specialisten en ondersteunend personeel voor:

Oost-Europa uitbesteden

Wat is personeelslease? Wat zijn de voordelen van uitzendwerk in Oost-Europa?

In de kern is personeelsleasing in Oost-Europa een vorm van outsourcing waarbij bedrijven uit Duitsland werknemers uit het Oosten inhuren Europese landen hebben mensen in dienst in plaats van inwoners van hun eigen land.

Voordelen van personeelslease in Oost-Europa:

 1. De arbeidskrachten uit Oost-Europa zijn vaak beduidend goedkoper dan hun Duitse collega's
 2. Oost-Europese werknemers ontvangen vaak geen sociale uitkeringen en belastingen in Duitsland. Hierdoor kunnen bedrijven sterk lagere kosten voor hun personeel realiseren, wat op zijn beurt kan leiden tot aanzienlijke winststijgingen.
 3. Personeelslease biedt Duitse bedrijven flexibiliteit. Dankzij de mogelijkheid om op elk moment uitzendkrachten uit Polen, Tsjechië, Hongarije, de Baltische staten of Oost-Europa in dienst te nemen, kunnen ze hun personeel snel en efficiënt aanpassen aan de behoeften van hun respectieve projecten.

Dus bent u een bedrijf dat sterk afhankelijk is van flexibele arbeidskrachten, uitzendkrachten uit het buitenland of van tijd tot tijd wilt uitbreiden, overweeg dan personeelslease in Oost-Europa. Met tijdelijk werk in Oost-Europa kunt u het winstpotentieel van uw bedrijf aanzienlijk verhogen en tegelijkertijd uw werksfeer verbeteren.

Buitenlandse arbeidskrachten in Duitsland

Vind uitzendkrachten in Oost-Europa - bij ons als personeelsdienstverlener!

Personeelslease is een efficiënte oplossing om de personeelskosten te verlagen. Naast het economische aspect biedt personeelslease ook andere voordelen voor bedrijven, zoals flexibiliteit of risicominimalisatie. 

Uitzendwerk internationaal – uw partner!

Als personeelsdienstverlener zijn wij gespecialiseerd in uitzendwerk leasing van werknemers vanuit Polen, Tsjechië, Roemenië, Kroatië, Hongarije en andere landen. Wij zijn gespecialiseerd in andere Europese landen en hebben in het buitenland een groot netwerk opgebouwd. Dit netwerk zorgt voor een professionele en snelle plaatsing van uitzendkrachten tijdelijke werknemers vanuit Polen en Oost-Europa naar Duitsland.

We plaatsen gekwalificeerde specialisten uit gebieden als zonnetechnologie, auto-industrieIT, techniek, handwerk, constructieindustrie, logistiek, productie as evenals andere industrieën.

Wij zorgen voor het hele proces, goedkeuringen, accommodatie, eten en reizen. Bent u op zoek naar uitzendkrachten? Laat ons uw wensen weten, wij brengen u in contact met de juiste uitzendkrachten en onderaannemers uit Oost-Europa. U kunt ook contact met ons opnemen als u het op korte termijn nodig heeft.

Bent u op zoek naar uitzendkrachten uit Oost-Europa? 

Vereisten voor personeelslease in Oost-Europa

- Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is meestal een zeer kosteneffectieve en efficiënte optie om werknemers uit Oost-Europa in dienst te nemen. Met personeelsleasing kunnen bedrijven hun werknemers een kwaliteitsvolle werkomgeving bieden en tegelijkertijd de kosten verlagen. Er zijn echter enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij het gebruik van personeelslease.

De eerste stap bij het plannen van een leasecontract voor personeel is het bepalen van de specificaties van de werkgever. Allereerst moeten alle vereisten voor het bedrijf worden verduidelijkt, zodat de juiste services kunnen worden geselecteerd. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om ervoor te zorgen dat de dienst voldoet aan de behoeften van de business en dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

Een andere noodzakelijke voorwaarde voor het afsluiten van een personeelsleasecontract is een degelijk contract met algemene voorwaarden (AV). Het contract moet gedetailleerde informatie bevatten over de reikwijdte van de dienst en de facturerings- en betalingsvoorwaarden. Daarnaast moeten er clausules zijn die speciaal zijn toegesneden op het specifieke karakter van personeelslease.

Het is dan belangrijk om bij het aangaan van een uitzendovereenkomst bepaalde richtlijnen aan te houden - zeker met betrekking tot de rechtszekerheid - om problemen op voorhand te voorkomen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op en wij helpen je met alle juridische vraagstukken rond uitzendovereenkomsten.

Leaseproces voor personeel

1. Sollicitatie personeel

Bent u op zoek naar gekwalificeerd personeel om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten weg te werken? Wilt u arbeidskrachten uit Oost-Europa vinden? Wij plaatsen uitzendkrachten uit Polen, Tsjechië, Slovenië, Hongarije, Litouwen en Kroatië. Huur Zeitarbeit International in om voor u de juiste uitzendkrachten uit Oost-Europa te vinden. 

2. Formuleren van eisen

Laat ons uw wensen weten, telefonisch of via het aanvraagformulier: voor welke activiteiten zoekt u personeel? Hoeveel arbeiders heeft u nodig? Welke kwalificaties zijn belangrijk voor jou? Hoe lang zijn er uitzendkrachten uit Oost-Europa nodig? 

3. Uitzendarbeid

Nadat wij uw wensen hebben vastgelegd, gaan wij op zoek naar geschikte arbeidskrachten uit Oost-Europa voor uitzending. Wij verzorgen het gehele traject, verzorgen de benodigde formulieren en goedkeuringen. Onze uitzendkrachten uit Polen, Kroatië, Hongarije etc. spreken voldoende Duits en kunnen in 7 dagen op het werk zijn.

4. Uitzendkrachten in 7 dagen op de werkplek

Uitzendkrachten uit Oost-Europa kunnen binnen 7 dagen op de werkplek zijn. Wij zorgen voor accommodatie, eten en transport. Mocht u interesse hebben in een vaste aanstelling voor de uitzendkracht, dan kunt u hem daar uiteraard een aanbod voor doen.

Wetenswaardigheden over het onderwerp “personeelsleasing”:

Personeel dat Oost-Europa leaset beschrijft de praktijk, Werknemers uit Oost-Europa aan bedrijven in West-Europa via een wervingsbureau voor een beperkte periode.

De voordelen zijn onder andere:

 • Flexibiliteit
 • Kosten besparen
 • Snelle werving van arbeidskrachten
 • Mogelijkheid om in te spelen op seizoensgebonden schommelingen in personeelsbehoeften.

Personeelsleasing kan nuttig zijn in verschillende situaties:

 • Wanneer een bedrijf tijdelijk een verhoogde behoefte aan personeel heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn tijdens een seizoenspiek of bij de uitvoering van een groot project. Door personeel te leasen kunnen bedrijven flexibel reageren op deze pieken zonder langdurige arbeidscontracten aan te hoeven gaan. Ze hebben de mogelijkheid om gekwalificeerde werknemers in te huren voor de gewenste periode en ze vervolgens weer vrij te geven zodra de vraag is gedekt.
 • Als een bedrijf specifieke expertise nodig heeft - in de IT-sector of op een ander gespecialiseerd gebied - maar niet over de juiste middelen beschikt of geen geschikte kandidaat heeft kunnen vinden, is personeelsleasing een goede optie. Personeelsleasing ontlast ook de interne HR-afdelingen van een bedrijf. Het zoeken naar geschikte kandidaten en administratieve taken zoals het opstellen van contracten en de loonadministratie worden overgenomen door de externe dienstverlener.

Meer over tijdelijk werk >>>

De basisstappen en aspecten van personeelsleasing in Oost-Europa zijn:

 1. Wettelijk kader: elk land in Oost-Europa kan andere wettelijke vereisten hebben voor het leasen van personeel. Het is belangrijk om de lokale arbeidswet- en regelgeving te begrijpen om ervoor te zorgen dat het leasen van personeel voldoet aan de wettelijke vereisten.

 2. Personeelsdienstverlener: bedrijven die tijdelijke arbeidskrachten nodig hebben, kunnen een beroep doen op personeelsdienstverleners (ook bekend als uitzendbureaus). Deze bedrijven hebben vaak een database met gekwalificeerde arbeidskrachten.

 3. Overeenkomsten en contracten: er worden overeenkomsten gesloten tussen de personeelsdienstverlener en het bedrijf van de klant. Deze contracten regelen aspecten zoals de duur van de tijdelijke tewerkstelling, de kwalificaties van de uitzendkrachten, de transfervergoeding in geval van een vaste tewerkstelling en de financiële voorwaarden.

 4. Werving en selectie: de personeelsserviceprovider werft en selecteert gekwalificeerde werknemers volgens de vereisten van het bedrijf van de klant. Dit kan gebeuren door middel van sollicitatiegesprekken, het controleren van cv's en referenties.

 5. Inzet van uitzendkrachten: de geselecteerde uitzendkrachten worden voor een bepaalde periode ter beschikking gesteld van het bedrijf van de klant om tijdelijke knelpunten te overbruggen, seizoenspieken op te vangen of speciale projecten uit te voeren.

 6. Loonadministratie: de personeelsdienstverlener voert de loonadministratie voor de uitzendkrachten. Het klantbedrijf betaalt de personeelsdienstverlener een overeengekomen vergoeding voor de geleverde diensten.

Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije staan vooral bekend om hun goed opgeleide arbeidskrachten in personeelsleasing.

Industrieën zoals de Logistiek, Productie, Bouw, Industrie en catering maken vaak gebruik van personeel dat wordt ingehuurd uit Oost-Europa.

De wettelijke regels verschillen van land tot land, maar in de regel moeten arbeidscontracten, lonen en wetten voor arbeidsbescherming worden nageleefd.

De maximale werkuren zijn wettelijk beperkt en verschillen van land tot land.

De kosten bestaan uit het salaris van de werknemer, de bemiddelingskosten van het wervingsbureau en eventuele extra voordelen.

De werknemers hebben vaak een goede opleiding, praktische ervaring en talenkennis in de nationale taal van het gastbedrijf.

Risico's kunnen ontstaan door onverwachte ontslagen, juridische geschillen of onvoldoende kwalificaties van werknemers.

Dankzij het vrije verkeer in de EU kunnen werknemers uit Oost-Europa in andere EU-landen werken, wat het leasen van personeel vergemakkelijkt.

De kosten voor uitzendkrachten kunnen variëren afhankelijk van het land, de bedrijfstak, de ervaring en de kwalificaties. In de regel omvatten de kosten voor uitzendkrachten niet alleen het salaris, maar ook de kosten voor sociale uitkeringen, werkzekerheid, verzekeringen en, indien van toepassing, commissies voor het uitzendbureau. Het is moeilijk om een specifiek bedrag te noemen, omdat dit van verschillende factoren afhangt. Het is echter belangrijk op te merken dat bedrijven hogere kosten voor uitzendkrachten kunnen hebben dan voor vaste werknemers, omdat ze ook gebruikmaken van de diensten van het uitzendbureau.

Uitzendwerk en uitzendwerk worden vaak door elkaar gebruikt, maar verwijzen naar verschillende aspecten van werknemersleasing.

 • Tijdelijk werk: kan verwijzen naar verschillende soorten tijdelijke arbeidsrelaties, waaronder projectwerk, seizoenswerk, enz. Uitzendkrachten kunnen rechtstreeks door het bedrijf of door een personeelsdienstverlener worden tewerkgesteld. Uitzendwerk kan onder verschillende arbeidsrechtelijke regels en contracten vallen.
 • Tijdelijk werk: richt zich specifiek op het leasen van werknemers aan bedrijven voor een beperkte periode. Werknemers zijn in dienst van een personeelsdienstverlener en worden uitgeleend aan bedrijven. In veel landen zijn er specifieke wetten en regels voor tijdelijk werk.

De transfersom voor uitzendwerk verwijst naar de kosten die een bedrijf moet betalen om een uitzendkracht permanent aan te nemen. Deze overplaatsingskosten worden ook transfervergoeding of overplaatsingskosten genoemd. Het is belangrijk om te weten dat het exacte bedrag van de transfervergoeding afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder regionale wetten, bedrijfsbeleid en individuele contractuele overeenkomsten tussen het uitzendbureau, de uitzendkracht en het bedrijf dat de uitzendkracht in dienst heeft.

In veel gevallen kan de beëindigingsvergoeding een vooraf bepaalde vergoeding zijn die is vastgelegd in het contract tussen het uitzendbureau en het klantbedrijf. Deze vergoeding kan een percentage zijn van het jaarsalaris van de uitzendkracht of een andere overeengekomen formule. Het bedrag kan ook afhangen van hoe lang de uitzendkracht al bij het bedrijf werkt.

Het is raadzaam om de exacte voorwaarden en kosten te controleren in het contract tussen het wervingsbureau en het klantbedrijf om duidelijkheid te krijgen over de transfervergoeding. Deze overeenkomsten kunnen aanzienlijk verschillen, afhankelijk van het land, de bedrijfstak en het bedrijfsbeleid.

Op het eerste gezicht kan een uitzendkracht duurder lijken dan een vaste werknemer, omdat het uitzendbureau extra kosten kan maken, zoals bemiddelingskosten en marges.

Bij het analyseren van de kosten moet echter ook rekening worden gehouden met het feit dat het bedrijf over het algemeen geen langetermijnverplichtingen heeft voor uitzendkrachten. Dit betekent dat er geen vaste kosten zijn voor sociale voordelen zoals ziekteverzekering, pensioenverzekering of vakantierechten. Bovendien kan het bedrijf flexibel reageren op de vraag en de ordersituatie en het aantal uitzendkrachten aanpassen.

Een andere factor is productiviteit. Uitzendkrachten kunnen zich sneller nieuwe taken eigen maken en de capaciteit op piekmomenten flexibel verhogen. Dit kan de productiviteit van het bedrijf verhogen.

Het is daarom onmogelijk om in het algemeen te zeggen of een uitzendkracht duurder is dan een vaste werknemer. De kosten en baten hangen af van verschillende factoren, zoals de duur van de opdracht, het verantwoordelijkheidsgebied, de expertise en de flexibiliteitsvereisten. Elk bedrijf moet individueel beoordelen welke vorm van tewerkstelling de meest economische optie is.