Uitzendkrachten uit Oost-Europa

Werving en selectie uit Oost-Europa. Heb je geschoolde & ongeschoolde arbeidskrachten nodig als tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa? Wij helpen je graag!

Zoek tijdelijke werknemers uit Oost-Europa

De tewerkstelling van uitzendkrachten uit Oost-Europa is de laatste jaren sterk toegenomen in verschillende sectoren. Bedrijven maken gebruik van de diensten van uitzendbureaus om flexibel te kunnen reageren op schommelingen in hun personeelsbestand. Uitzendkrachten uit Oost-Europa worden namelijk tijdelijk ingezet in bedrijven om knelpunten te overbruggen of seizoenspieken op te vangen.

Uitzendkrachten uit Oost-Europa: Polen, Tsjechië, Slowakije, Kroatië, Hongarije en andere EU-landen zijn goed opgeleide geschoolde en ongeschoolde werknemers die op zoek zijn naar nieuwe professionele uitdagingen. Ze brengen een breed scala aan vaardigheden en ervaring met zich mee waar veel bedrijven veel aan hebben. Dankzij hun flexibiliteit en inzet helpen ze bedrijven hun doelen te bereiken en concurrerend te blijven.

Het detacheren van werknemers uit de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte is zonder problemen mogelijk. Vooral de detachering van werknemers uit Oost-Europa naar Duitsland is nu van groot economisch belang. Dit komt omdat veel geschoolde werknemers uit het buitenland geen werk kunnen vinden in hun thuisland of genoegen moeten nemen met te lage lonen; in Duitsland kunnen ze een vast inkomen verdienen als tijdelijke werknemers in het buitenland.

Wij plaatsen werknemers uit Oost-Europa in vrijwel alle sectoren:

werknemerslease oost-europa
Productiemedewerker auto-industrie

Waarom nemen bedrijven tijdelijke werknemers uit Oost-Europa in dienst?

Oost-Europese uitzendkrachten zijn hooggekwalificeerd en hebben een goede opleiding in verschillende sectoren. Daarom profiteren Duitse bedrijven van hen. Vooral in sectoren zoals logistiek, productie, industrie, geschoolde beroepen en transport, vinden ze het moeilijk om geschikte werknemers te werven op de arbeidsmarkt. In veel sectoren is de vraag naar gekwalificeerde specialisten aanzienlijk groter dan het aanbod. Uitzendkrachten in Oost-Europa zijn gemotiveerd, flexibel en bereid om in verschillende landen te werken.

Een groot voordeel van het inhuren van Oost-Europese uitzendkrachten is dat bedrijven snel kunnen reageren op seizoens- of kortetermijnschommelingen in de vraag naar arbeidskrachten. Ze kunnen het aantal werknemers naar behoefte verhogen of verlagen zonder langetermijnverplichtingen aan te gaan. Dit geeft bedrijven flexibiliteit en kostenefficiëntie.

Meer over personeelslease in Oost-Europa

Tijdelijk werk Internationaal

Wij zijn een betrouwbare dienstverlener voor tijdelijk personeel in Oost-Europa

Als ervaren uitzendbureau voor Oost-Europa voorzien wij u van geschoolde arbeiders en helpers als tijdelijke werknemers en Onderaannemer uit Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en andere EU-landen. Wij zoeken efficiënt en betrouwbaar naar geschikte kandidaten op basis van uw eisen. Daarbij houden we zowel rekening met kwalificaties als met de vereiste sociale vaardigheden. Dankzij ons nauwe netwerk met wervingsbureaus in het buitenland garanderen wij een professionele en snelle plaatsing.

We plaatsen tijdelijke werknemers:

Bent u op zoek naar uitzendkrachten uit Oost-Europa? 

Oost-Europese uitzendkrachten voor industrie en handel

Oost-Europese uitzendkrachten zijn erg belangrijk in tijden van personeelstekorten. Of het nu gaat om elektriciens, lassers, monteurs, productieassistenten of andere Werknemers uit het buitenland hebben we het juiste personeel voor je. Of het nu Tijdelijk werk overeenkomst voor werk en arbeid en Onderaannemers uit Oost-EuropaWij zijn uw betrouwbare partner als het gaat om Henwerkers of helpers uit Polen en Oost-Europa of buitenlandse geschoolde arbeidskrachten in het algemeen.

We kunnen u ook voorzien van geschoolde arbeiders uit de industrie, handel, metaal, hout of bouw. Wij bemiddelen IngenieursSlotenmakerLasserElektricien, Verwarmingsmonteur uit Polen Oost-Europa. Ons netwerk bestrijkt alle gebieden met betrekking tot Werving van.

Hoeveel werknemers je ook nodig hebt, neem vrijblijvend contact met ons op als het gaat om personeel of personeelsdiensten uit Oost-Europa. Ons team kijkt uit naar uw aanvraag.

ABONNEREN OP DE NIEUWSBRIEF

Mis geen aanbiedingen en nieuws!

Voordelen van tijdelijk werk vanuit Oost-Europa

De term uitzendwerk wordt vaak erg negatief geassocieerd, maar meestal ten onrechte. In plaats daarvan biedt de speciale driehoeksconstellatie enkele voordelen:

1. Kostenbesparing bij het werven van arbeidskrachten uit Oost-Europa

Op grond van de geldende EU-wetgeving kunnen werknemers en dus ook uitzendkrachten uit Polen, Tsjechië, Slowakije en Oost-Europa via arbeidsbemiddeling naar Duitsland worden uitgezonden. De Oost-Europese arbeidsmarkt is bijzonder aantrekkelijk voor Duitse bedrijven. De lage kosten van levensonderhoud en lagere sociale premies betekenen dat Leveranciers uit Oost-Europa uw diensten in Duitsland aanbieden tegen gunstige tarieven.

2. Groot netwerk van gekwalificeerde uitzendkrachten uit Oost-Europa.

Samenwerking op het gebied van uitzenden vanuit Oost-Europa levert grote voordelen op voor Duitse bedrijven. Want de Oost-Europese uitzendkrachten zijn gemotiveerd en er is een grote pool van werknemers in Polen, Kroatië, Tsjechië, Oekraïne en andere Oost-Europese landen die in Duitsland willen werken.

De tijdelijke opdrachten bij verschillende klantbedrijven zijn een mooie kans om professionele ervaring op te doen en contacten te leggen. Zo profiteerden Duitse bedrijven van de ervaring van de Oost-Europese beroepsbevolking.

4. Oost-Europese werknemers worden beschermd door de wet

In de Wet op de Uitzendarbeid zijn de rechten en plichten bij uitzendwerk vastgelegd. Dus b.v. B. mogelijke uitbuiting en onderbetaling voorkomen. 

5. Overname

De arbeiders uit Oost-Europa hebben de mogelijkheid om, bij wederzijdse interesse, in dienst genomen te worden door een Duits bedrijf en daar permanent tewerkgesteld te worden. Uitzendwerk dient voor veel Oost-Europese specialisten als springplank.

Nadelen van uitzendwerk vanuit Oost-Europa

1. Verandering van missie en verlies van aangeleerde vaardigheden

De Oost-Europese werknemers uit Hongarije, Litouwen, Estland of Oekraïne kunnen na hun opdracht op andere projecten worden ingezet. Daardoor komt het vaak voor dat geschikte en goed opgeleide werknemers naar een ander bedrijf verhuizen en daar opnieuw moeten worden opgeleid. Als u op zoek bent naar een vaste aanstelling, ondersteunen wij u als partner met ons uitzendbureau vanuit het buitenland bij een soepele overname van personeel uit Oost-Europa door uw bedrijf.

Uitzendwerk of uitzendwerk kan een opstap zijn voor uitzendkrachten uit Oost-Europa en contacten leggen met bekende bedrijven. 

2. Waargenomen druk door concurrentiesituaties

De werknemer van het Oost-Europese bedrijf concurreert vaak met het vaste personeelsbestand van het bedrijf en wordt soms anders betaald dan de vaste werknemers. Vaak is de medewerker of assistent uit Oost-Europa een vreemdeling in Duitsland en begrijpt de taal niet zo goed en voelt zich buitengesloten. 

Maar ook hier ondersteunen we onze medewerkers met voorschotten voor goede logistiek, werkkleding en persoonlijke begeleiding van projectleiders ter plaatse. Medewerkers uit Litouwen, Oekraïne, Rusland of Polen worden op alle gebieden ondersteund. Wij hechten veel belang aan een open en constructieve dialoog tussen medewerkers en bestaand personeel. We laten onze medewerkers niet alleen.

Alleen een gemotiveerde en tevreden medewerker is het succes van uw opdracht.   

Wat je nog meer moet weten:

Tijdelijke werknemers hebben enkele verschillen in hun rechten en voordelen vergeleken met vaste werknemers. Dit zijn de belangrijkste aspecten:

 1. Arbeidsovereenkomst en soort dienstverband: terwijl vaste medewerkers een rechtstreekse arbeidsovereenkomst hebben met het bedrijf, werken uitzendkrachten via een contract bij het uitzendbureau, dat hen uitleent aan andere bedrijven.
 1. Baanzekerheid: vaste werknemers hebben doorgaans een stabielere baan omdat hun dienstverband doorgaans langdurig en permanent is. Uitzendkrachten daarentegen zijn afhankelijk van de opdrachten en behoeften van het inlenende bedrijf, wat tot minder werkzekerheid kan leiden.
 1. Vergoeding: tijdelijke werknemers kunnen doorgaans een hoger uurtarief ontvangen dan vaste collega's, omdat hun functie als tijdelijk en flexibel wordt beschouwd. Vaak hebben ze echter geen of minder aanvullende voordelen, zoals vakantie- en kerstbonussen of bedrijfspensioenregelingen.
 1. Regelgeving inzake arbeidstijden: regelgeving inzake arbeidstijden kan variëren, afhankelijk van het bedrijf en de sector. In sommige gevallen kunnen tijdelijke werknemers flexibelere werkschema's hebben, terwijl vaste werknemers gebonden kunnen zijn aan vaste werktijden.
 1. Sociale voorzieningen: vaste werknemers hebben over het algemeen recht op sociale voorzieningen, zoals een ziektekostenverzekering, pensioenverzekering en werkloosheidsverzekering, die mede worden gefinancierd door de werkgever. Uitzendkrachten zijn vaak verzekerd bij het uitzendbureau en hebben mogelijk minder uitgebreide uitkeringen.
In Duitsland hebben uitzendkrachten specifieke wettelijke bepalingen die hen beschermen. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke voorschriften:
 • Beginsel van gelijke behandeling: in principe moeten uitzendkrachten op dezelfde manier worden behandeld als vaste werknemers. Dit betekent dat zij recht hebben op een gelijk loon, gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke sociale voorzieningen.
 • Maximale huurperiode: de inzet van uitzendkrachten bij een inlenend bedrijf is beperkt tot een bepaalde periode. Sinds 1 april 2017 bedraagt ​​de maximale uitzendduur 18 maanden, tenzij er een cao bestaat die afwijkingen toestaat.
 • Gelijke beloning: uitzendkrachten hebben na een bepaalde periode van dienstverband recht op hetzelfde loon als vergelijkbare vaste medewerkers van de inlenende onderneming. Dit heet gelijk loon.
 • Medezeggenschap: uitzendkrachten hebben recht op vertegenwoordiging in ondernemings- en ondernemingsraden als zij langer dan drie maanden bij de inlenende onderneming hebben gewerkt. Je neemt deel aan ondernemingsraadverkiezingen en andere medezeggenschapsrechten.
 • Bescherming tegen ontslag: uitzendkrachten genieten ontslagbescherming, die vergelijkbaar is met de ontslagbescherming van vaste werknemers. Dit betekent dat ze alleen om gerechtvaardigde redenen kunnen worden beëindigd.
 • Gezondheids- en veiligheidsbescherming: tijdelijke werknemers hebben recht op dezelfde gezondheids- en veiligheidsbescherming als vaste werknemers. Het lenende bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat alle relevante voorschriften en normen worden nageleefd.
De wettelijke regels rondom uitzendwerk zijn aan verandering onderhevig en kunnen variëren afhankelijk van individuele omstandigheden en cao’s. Het wordt aanbevolen dat u gespecialiseerd juridisch advies inwint om nauwkeurige en actuele informatie te verkrijgen.
wervingsbureau oost-europa

Ben je geïnteresseerd in tijdelijk werk in Oost-Europa?

Neem vandaag nog contact met ons op! Overtuig uzelf van onze ervaring en expertise en word onze partner!
Uw internationale uitzendkracht!