Supply Chain Act: Welke verplichtingen legt het bedrijven op?

De Supply Chain Duty of Care Act, beter bekend als de Supply Chain Act, is sinds begin 2023 van kracht in Duitsland. Wat is het doel van deze wet? Op welke bedrijven is deze wet van toepassing? Welke verplichtingen vloeien voort uit de Supply Chain Act? De wet op de toeleveringsketen verplicht bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn om te voldoen aan bepaalde zorgvuldigheidseisen in de toeleveringsketen en om passende voorzorgsmaatregelen te nemen om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Lees meer