Nábor zahraničných odborníkov - váš recept na úspech!

Hľadáte zahraničných odborníkov, ale nemôžete nájsť vhodných kandidátov zo zahraničia? Ako na nábor zahraničných odborníkov? V našom článku sa dozviete všetko o výhodách a problémoch náboru kvalifikovaných zamestnancov z iných krajín. Ukážeme vám, ako môžete úspešne zamestnať zamestnancov zo zahraničia a aké právne rámcové podmienky musíte dodržiavať.

Výhody zamestnávania zahraničných odborníkov

Využívanie zahraničných kvalifikovaných pracovníkov ponúka spoločnostiam mnoho výhod. Zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia môžu spoločnosti rozšíriť svoje portfólio kvalifikovaných pracovníkov a stať sa viac medzinárodnými. Prostredníctvom tohto procesu možno zamestnať aj kvalifikovaných pracovníkov, ktorí nie sú k dispozícii v ich vlastnej krajine. Či už ako výpožičiavateľ, subdodávateľ alebo priame umiestnenie, pracovníci zo zahraničia prinášajú spoločnostiam viacero výhod.
Prvé, spoločnosti profitujú z lacnejšej pracovnej sily, ktorú ponúkajú zahraničné krajiny. Takto je možné dosiahnuť úspory nákladov pri obstarávaní kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Okrem toho môže spoločnosť využitím zahraničných odborníkov zvýšiť svoje kompetencie a vytvoriť nové obchodné príležitosti.

Úloha náborových pracovníkov

Náboroví pracovníci zohrávajú dôležitú úlohu pri nábore zahraničných odborníkov. Pomáhajú spoločnostiam nájsť kvalifikovaných pracovníkov a zabezpečujú splnenie všetkých zákonných požiadaviek. Preberajú tiež zodpovednosť za realizáciu procesu a zabezpečujú, aby sa so všetkými zúčastnenými stranami zaobchádzalo spravodlivo.

Nábor zahraničných kvalifikovaných pracovníkov môže byť účinným spôsobom, ako umožniť spoločnostiam využívať kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Je dôležité, aby spoločnosti poznali všetky možnosti a rozumeli povinnostiam spojeným s náborom kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Venujte čas preskúmaniu všetkých možností a nájdite správny prístup k náboru kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.

Viac o nábore zo zahraničia >>>

Dočasná práca so zahraničnými kvalifikovanými pracovníkmi

Ďalším spôsobom, ako môžu spoločnosti získať prístup ku kvalifikovaným zamestnancom, je dočasná práca so zahraničnými odborníkmi. To poskytuje spoločnosti väčšiu flexibilitu a umožňuje jej prispôsobiť počet zamestnancov podľa potreby. Môže tiež poskytnúť okamžité pokrytie špecifických situácií alebo projektov bez potreby zdĺhavých rokovaní o zmluve. 

Viac informácií o dočasnej práci >>>

Zamestnávanie zahraničných odborníkov ponúka podnikom vo všeobecnosti mnoho výhod: 

  • Prístup ku kvalifikovanému personálu
  • Zníženie nákladov
  • Zlepšenie ponuky služieb a produktov.

Pomocou profesionálnych náborovej agentúry môžu spoločnosti zabezpečiť, aby boli splnené všetky právne požiadavky a aby sa so všetkými stranami zaobchádzalo spravodlivo.

Hľadáte kvalifikovaného a spoľahlivého poskytovateľa personálnych služieb? My v spoločnosti Zeitarbeit International máme viac ako 20 rokov skúseností so sprostredkovaním zamestnancov z východnej Európy. Ako vedúca agentúra dočasného zamestnávania v Nemecku máme potrebné skúsenosti a kompetencie na to, aby sme pre vašu spoločnosť našli kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Spájame nemecké spoločnosti so spoločnosťami vo východnej Európe. Máte problémy s personálom, máte veľkú zákazku, ale nemáte dostatok pracovníkov? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme!