Leasing av ansatte
fra utlandet

Leasing av ansatte i Øst-Europa

Utleie av ansatte på tvers av landegrensene.
Midlertidig ansatte fra utlandet

Midlertidig arbeid eller innleie fra bemanningsforetak er ikke bare mulig innenfor Tysklands grenser, men også på tvers av landegrensene. Dette gjelder alle medlemslandene i EU og de kontraherende statene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Denne forordningen åpner store muligheter for deg som arbeidsgiver: Du trenger ikke å begrense søket etter egnede vikarer til det tyske arbeidsmarkedet, der det er stor mangel på arbeidskraft. Du kan også benytte deg av kvalifiserte vikarer og underleverandører fra andre europeiske land. Takket være vårt store nettverk i Øst-Europa kan vi formidle elektrikere, montører og sveisere, Håndverkere fra Polen, Tsjekkia, Kroatia, Latvia, Litauen, Estland, Ungarn, Slovakia, RomaniaTyrkia, Estland og Ukraina.

Vi tilbyr personell fra nesten alle sektorer:

midlertidig arbeid østeuropa

Hvorfor leie ut ansatte i Øst-Europa?

Den grenseoverskridende Leasing av ansatte har den fordelen at den utenlandske arbeidsgiveren forblir arbeidsgiver. De fortsetter å oppfylle alle forpliktelser i denne funksjonen, for eksempel å overføre lønn, betale sosiale avgifter og sørge for fortsatt lønnsutbetaling ved sykdom. Det er ikke noe direkte ansettelsesforhold mellom deg og vikaren, men du inngår en oppdragsavtale med den utenlandske partneren. Du betaler kun for de timene vikaren arbeider for deg.

Denne typen kontrakt beskytter deg mot økonomisk risiko som for eksempel sykefravær. Den avlaster deg også for den byråkratiske byrden med personaladministrasjon: Det er mye enklere å håndtere en midlertidig ansettelseskontrakt enn om du skulle ansette en østeuropeisk spesialist.

Personaltjenester

Vi er en pålitelig leverandør av personaltjenester

Som leverandør av bemanningstjenester har vi spesialisert oss på formidling av vikarer fra Polen, Tsjekkia, Romania, Kroatia, Ungarn og andre land i Europa, og vi har opparbeidet oss et bredt kontaktnett. Dette nettverket garanterer profesjonell og rask formidling av vikarer. Det østeuropeiske arbeidsmarkedet kjennetegnes av den fordelen at mange kvalifiserte medarbeidere fra områder som håndverk, bygging og industri, logistikk, produksjon er på desperat jakt etter godt arbeid i Tyskland. Alt du trenger å gjøre er å fortelle oss hva du trenger, så finner vi de rette vikarene og underleverandørene fra Øst-Europa. Du kan også kontakte oss for kortsiktige behov.

Er du på utkikk etter arbeidstakere fra Øst-Europa? 

Prosedyre for utleie av ansatte

1. Søknad om leasing av ansatte

Er du på utkikk etter kvalifisert arbeidskraft for å avhjelpe mangelen på faglærte? Ønsker du å finne arbeidskraft fra Øst-Europa? Vi formidler faglærte og ufaglærte fra Polen, Tsjekkia, Slovenia, Ungarn, Litauen og Kroatia. Be Zeitarbeit International om å finne de rette vikarene fra Øst-Europa til deg. 

2. Formulering av kravene

Fortell oss hva du trenger, på telefon eller via forespørselsskjemaet: Hvilke aktiviteter trenger du personale til? Hvor mange ansatte trenger dere? Hvilke kvalifikasjoner er viktige for deg? Hvor lenge trenger du vikarer fra Øst-Europa? 

3. Tilgang på arbeidskraft

Etter at vi har registrert behovene dine, søker vi etter egnede arbeidstakere fra Øst-Europa for personalutleie. Vi tar oss av hele prosessen og ordner med nødvendige skjemaer og tillatelser. Våre medarbeidere fra Polen, Kroatia, Ungarn osv. snakker tilstrekkelig tysk.

4. Midlertidig ansatte på arbeidsstedet

Vi sørger for innkvartering, mat og transport. Vikarene fra Øst-Europa kan være på arbeidsstedet innen 7 dager. Hvis du er interessert i en fast stilling for vikaren, kan du selvsagt gi vedkommende et tilbud.

Krav til utleie av ansatte i Øst-Europa

Rettslige forhold ved midlertidig ansettelse

Det skal foreligge en ansettelseskontrakt mellom utlåner og vikaren fra Øst-Europa.

Så snart vikaren er ansatt hos en innleier i en bedrift, trer det såkalte "likelønnsprinsippet" i kraft. Det betyr at vikaren fra utlandet kan arbeide under de samme arbeidsvilkårene som en sammenlignbar fast ansatt i den aktuelle bedriften.

En såkalt skriftlig kontrakt om utleie av arbeidskraft inngås mellom utlåner og innleier. I henhold til denne kontrakten forplikter utlåner seg til å stille en arbeidstaker midlertidig til disposisjon for innleier, og innleier må betale et vederlag til utlåner.

Forholdet mellom innleier og den østeuropeiske vikaren er ikke kontraktsregulert. Dette betyr imidlertid ikke at innleier ikke har noen forpliktelser overfor vikaren: Han er like ansvarlig for vikarens sikkerhet på arbeidsplassen som for sine egne ansatte.

Overgang til fast stilling

For mange vikarer er midlertidig ansettelse den perfekte muligheten til å komme inn i drømmejobben. Mange arbeidstakere finner en vei tilbake til arbeidslivet, og vikarer fra utlandet kan også bli fast ansatt i innleiebedriften. Det er mange fordeler for arbeidstakeren når han eller hun ansettes fra et vikariat. Vikaren kjenner bedriften fra før og trenger ikke å sette seg inn i den. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at bedriftsforsamlingen ofte må godkjenne en overgang fra midlertidig ansettelse til fast ansettelse.

Vikarer og innleide arbeidstakere kan gjøre en del for å øke sjansene for å bli ansatt. Vikaren bør være punktlig, lojal og motivert, og selvsagt trives på jobben.

Vil du ansette en vikar fra Øst-Europa? Vi hjelper deg!

Gjør en uforpliktende forespørsel

Vennligst aktiver JavaScript i nettleseren din for å fylle ut dette skjemaet.