Zaměstnanecký leasing Východní Evropa

Zaměstnanecký leasing Východní Evropa

Přeshraniční pronájem pracovníků
Dočasní pracovníci z východní Evropy

Dočasná práce je možná nejen v rámci Německa, ale také jako přeshraniční nabídka dočasných pracovníků. To platí pro všechny členské státy Evropské unie i pro smluvní státy Evropského hospodářského prostoru. Pro vás jako zaměstnavatele otevírá toto nařízení velké možnosti: nemusíte se při hledání vhodných dočasných pracovníků omezovat pouze na německý pracovní trh, kde je jich značný nedostatek. Můžete využít i kvalifikované dočasné pracovníky a subdodavatele z jiných evropských zemí. Díky naší rozsáhlé síti ve východní Evropě poskytujeme Řemeslníci z Polska, Česká republika, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Turecka, Estonska a Ukrajiny.

dočasná práce východní evropa

Proč zaměstnanecký leasing ve východní Evropě?

Výhodou přeshraničního pronájmu pracovní síly je, že zahraniční podnikatel zůstává zaměstnavatelem. Nadále plní všechny povinnosti v této funkci: například převádí mzdu, platí příspěvky na sociální zabezpečení a zajišťuje pokračování výplaty mzdy v případě nemoci. Mezi vámi a dočasným pracovníkem nevzniká přímý pracovněprávní vztah; místo toho uzavíráte se zahraničním partnerem smlouvu o přidělení. Platíte pouze za hodiny, které pro vás dočasný pracovník odpracuje.

Tento typ smlouvy vás chrání před finančními riziky, jako je absence z důvodu nemoci. Zbavuje vás také byrokratické zátěže spojené s personálním řízením: vyřízení pracovní smlouvy na dobu určitou je mnohem jednodušší, než kdybyste chtěli zaměstnat odborníka z východní Evropy.

personální služby

Jako spolehlivý poskytovatel personálních služeb

Jako poskytovatel personálních služeb jsme se specializovali na přeshraniční dodávku dočasných pracovníků z Polska, České republiky, Rumunska, Chorvatska, Maďarska a dalších zemí Evropy a vybudovali jsme si širokou škálu kontaktů. Tato síť zaručuje profesionální a rychlé zprostředkování dočasných pracovníků. Východoevropský pracovní trh se vyznačuje tím, že je zde mnoho kvalifikovaných pracovníků z oblastí, jako jsou řemesla, Stavebnictví a Průmysl, Logistika, Výroba zoufale hledají dobrou práci v Německu. Stačí, když nám sdělíte své požadavky, a my vám najdeme vhodné brigádníky a také subdodavatele z východní Evropy. Můžete se na nás obrátit i v případě krátkodobých potřeb.

Hledáte pracovníky z východní Evropy? 

Employee leasing Eastern Europe Požadavky

Právní vztahy v případě dočasného zaměstnání

Mezi věřitelem a dočasným pracovníkem z východní Evropy se objevuje Pracovní smlouva existují. 

Jakmile je dočasný pracovník zaměstnán v podniku nájemcem, vzniká tzv. "Zásada rovného odměňování" je v platnosti. Ta stanoví, že dočasný pracovník ze zahraničí může pracovat za stejných pracovních podmínek jako srovnatelný stálý zaměstnanec dotyčné společnosti. 

Mezi věřitelem a nájemcem se uzavírá tzv. písemná smlouva. Smlouva o pronájmu zaměstnancům uzavřeno. Podle této smlouvy se pronajímatel zavazuje dočasně poskytnout nájemci pracovníka, za kterého má nájemce zaplatit půjčiteli odměnu.

Vztah mezi nájemcem a dočasným pracovníkem z východní Evropy není smluvně upraven. To však neznamená, že nájemce nemá vůči dočasnému pracovníkovi žádné povinnosti: je stejně odpovědný za bezpečnost práce dočasného pracovníka jako za své vlastní pracovníky.

Převedení na trvalé pracovní místo

Pro mnoho brigádníků je dočasné zaměstnání ideální příležitostí, jak se dostat do vysněného zaměstnání. Mnoho pracovníků tak najde cestu zpět do pracovního života a dočasné pracovníky ze zahraničí může uživatelská firma přijmout i na stálou pozici. Přijetí zaměstnance z dočasné práce přináší mnoho výhod. Dočasný pracovník již firmu zná a nemusí se učit novým věcem. Je však třeba upozornit, že s převedením z dočasného zaměstnání do trvalého zaměstnání musí často souhlasit rada zaměstnanců.

Dočasní nebo agenturní pracovníci mohou udělat několik věcí, aby zvýšili své šance na přijetí. Dočasný pracovník by měl být dochvilný, loajální a motivovaný a samozřejmě by ho jeho práce měla bavit.

Chcete přijmout dočasného pracovníka z východní Evropy? Podpoříme vás!

Postup leasingu zaměstnanců

1. aplikace pro leasing zaměstnanců

Hledáte kvalifikované pracovníky, abyste překonali nedostatek kvalifikovaných pracovníků? Chcete najít pracovníky z východní Evropy? Umísťujeme kvalifikované i nekvalifikované pracovníky z Polska, České republiky, Slovinska, Maďarska, Litvy a Chorvatska. Požádejte společnost Zeitarbeit International, aby pro vás našla ty správné dočasné pracovníky z východní Evropy. 

2. formulace požadavků

Sdělte nám své požadavky telefonicky nebo prostřednictvím poptávkového formuláře: pro jaké činnosti hledáte zaměstnance? Kolik pracovníků potřebujete? Jaká kvalifikace je pro vás důležitá? Na jakou dobu potřebujete dočasné pracovníky z východní Evropy? 

3. nabídka pracovních sil

Po zaznamenání vašich požadavků vyhledáme vhodné pracovníky z východní Evropy pro personální leasing. Postaráme se o celý proces a vyřídíme potřebné formuláře a povolení. Naši pracovníci z Polska, Chorvatska, Maďarska atd. hovoří dostatečně německy.

4. dočasní pracovníci na pracovišti

Postaráme se o ubytování, stravu a dopravu. Dočasní pracovníci z východní Evropy mohou být na místě práce do 7 dnů. Pokud máte zájem o stálé místo pro brigádníka, můžete mu samozřejmě učinit nabídku.

cs_CZCzech