Medarbeidere fra Bulgaria

Bulgarsk arbeidsformidling - Midlertidig arbeid og underentrepriser Bulgaria

Bulgaria

Arbeidstakere fra Bulgaria søkes? Vi formidler arbeidskraft fra Bulgaria og Øst-Europa

Stadig flere tyske bedrifter benytter seg av arbeidskraft fra østeuropeiske land, særlig Bulgaria, Polen, Ungarn og Kroatia. Vi i Zeitarbeit International har spesialisert oss på å rekruttere faglærte og ufaglærte fra Bulgaria og Øst-Europa og formidle dem til Tyskland. Vi formidler personell til handel, industri, produksjon, logistikk for bedrifter (også vikarbyråer) i Tyskland. Vi fokuserer på kvalifiserte fagarbeidere fra Bulgaria: Låsesmeder, sveisere, tømrere, taktekkere, elektrikere, rørleggere, malere, snekkere osv. Vi formidler også ufaglærte arbeidere fra Bulgaria til tyske fabrikker og bedrifter: Samlebåndsarbeidere, produksjonsarbeidere, produksjonsarbeidere, lagerarbeidere, pakkere, sorterere, ordreplukkere.

Midlertidig arbeid Bulgaria

Utleie av ansatte fra vikarbyråer har vært økende i Bulgaria de siste årene. Ved vikararbeid er tre parter involvert - vikaren, utleier (for eksempel vikarbyrået i Bulgaria) og selskapet i Tyskland som bruker arbeidskraften (utleier). Vikaren stiller arbeidskraften sin til rådighet for det tyske selskapet. Vikaren fra Bulgaria er underlagt direkte instrukser fra innleier.

I en midlertidig arbeidskontrakt skaffer innleier et visst antall vikarer fra Bulgaria for en bestemt periode, som velges ut i henhold til bedriftens behov.

Leter du også etter fagarbeidere til bedriften din? Da kan du gi oss i oppdrag å søke etter kvalifiserte medarbeidere fra Bulgaria. La håndverkere, yrkessjåfører og lastebilsjåfører jobbe for bedriften din og dra nytte av mulighetene som ligger i den nåværende juridiske situasjonen når det gjelder utstasjonering av arbeidskraft.

Bulgarsk arbeidsformidling

Vi, Zeitarbeit International, er din pålitelige partner når det gjelder arbeidskraft fra Bulgaria og Øst-Europa. formidling av underleverandører, formidling av arbeidskraft, utleie av arbeidskraft, midlertidig arbeid fra Bulgaria og Øst-Europa er våre spesialtjenester. Våre arbeidstakere fra Bulgaria kommer fra handel, industri, produksjon, logistikk og bygg og anlegg. Vi formidler arbeidskraften individuelt i henhold til dine behov og sørger for at alle regler og tidsfrister overholdes. Vi påtar oss alle rettigheter og plikter som påhviler en arbeidsgiver i henhold til bulgarsk lovgivning, for eksempel lønns-, skatte- og trygdeforpliktelser.

Den bulgarske arbeidstakeren mottar en passende godtgjørelse fra innleier for sine tjenester. Arbeidskontrakten er begrenset til utførelsen av en bestemt jobb.

Vi hjelper deg med rekruttering fra Bulgaria og Øst-Europa. Send inn en personalforespørsel, så kontakter vi deg innen 24 timer.

Er du på utkikk etter arbeidstakere fra Bulgaria eller Øst-Europa?

Våre filialer

Vi formidler vikarer og underleverandører fra Tyrkia, Polen, Tsjekkia, Latvia, Ungarn, Kroatia, Ukraina og Slovakia. Stol på vår erfaring med formidling av arbeidskraft.

A1-sertifikat Bulgaria

Oppholdstittelen gjelder ikke for arbeid som vikar.

A1-sertifikatet utstedes i Bulgaria og er gyldig for utstasjonering av arbeidstakere i EU.

I henhold til EU har bulgarske statsborgere rett til fri bevegelighet som arbeidstakere og kan arbeide i et EU-land uten arbeidstillatelse.

Sertifikat A1 viser at arbeidstakeren fra Bulgaria er sosialforsikret via hjemlandet når han arbeider i Tyskland. Det betyr at vedkommende slipper å betale dobbel trygdeavgift.

rekrutteringsbyrå østeuropa

Be om hjelp fra personalet

Be om ditt personlige tilbud uten forpliktelser. Etter at vi har mottatt forespørselen din, vil du motta vårt tilbud innen 24 timer på virkedager, eller 48 timer i helger og på helligdager.