Avtrykk

Informasjon i henhold til § 5 TMG:

Midlertidig arbeid internasjonalt s.r.o.

SK, 831 06 Bratislava - mestská cast' Raca,
Karpatské námestie 10A

Tysk representasjonskontor:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

MVA-nummer: SK2122039601

Administrerende direktør:
Peter Gassenmaier

Kontakt:

Telefon: +49 24038092219
E-post: office@zeitarbeit-international.de

Webdesign og teknisk realisering

Alona Troppmann Webstudio
Jurastrasse 13
93055 Regensburg 
www.at-webstudio.de 

Tvisteløsning

Europakommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du finner e-postadressen vår i avtrykket ovenfor.

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

Ansvar for innhold
Som tjenesteleverandør er vi i henhold til § 7 (1) i den tyske telemedieloven (TMG) ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i henhold til generell lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller til å undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet.

Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket av dette. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid bare mulig fra det tidspunktet vi får kjennskap til en konkret overtredelse. Hvis vi blir oppmerksomme på tilsvarende overtredelser, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker
Tilbudet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder som tilhører tredjeparter, og som vi ikke har noen innflytelse på innholdet på. Vi kan derfor ikke påta oss noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige lovbrudd på lenketidspunktet. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på lenketidspunktet.

En permanent kontroll av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete bevis på lovbrudd. Hvis vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Opphavsrett
Innholdet og verkene som skapes av nettstedets operatører på disse sidene, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Kopiering, bearbeiding, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor opphavsrettslovens grenser krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller opphavsmannen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk.

I den grad innholdet på denne siden ikke er laget av operatøren, respekteres opphavsretten til tredjeparter. Spesielt innhold fra tredjeparter er identifisert som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Hvis vi blir oppmerksomme på overtredelser, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.