Kvalifikovaní pracovníci ze zahraničí: Takto těžíte z mezinárodních odborných znalostí

Zahraniční kvalifikovaní pracovníci jsou pro německý trh práce důležitým faktorem. V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků a demografických změn mohou být cenným řešením pro zaplnění volných pracovních míst a udržení německého hospodářství v chodu.

Nábor kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí nabízí řadu výhod. Na jedné straně jejich mezinárodní zkušenosti přinášejí firmám závan čerstvého vzduchu a poskytují nové impulsy. Často přinášejí inovativní nápady, které mohou obohatit německý trh. Často mají také specifické know-how, což je v této zemi vzácné.

Dalším plusem je interkulturní kompetence zahraničních odborníků. Jejich odlišné kulturní zázemí otevírá nové perspektivy při jednání se zákazníky a obchodními partnery na mezinárodní úrovni. Přispívají tak k internacionalizaci firem a zlepšují jejich konkurenceschopnost.

Výhody pro firmy

 1. Různé perspektivy: Zaměstnáváním specialistů z různých zemí a kultur se v rámci společnosti vytváří zásobárna různých způsobů myšlení a zkušeností. To umožňuje vývoj nových řešení a inovativních nápadů.
 2. Mezinárodní síťZahraniční odborníci již často mají širokou profesní síť, kterou mohou využít k navázání obchodních kontaktů ve své zemi nebo k rozšíření stávajících vztahů. Tím se německým podnikům otevírají nové příležitosti na mezinárodní úrovni.
 3. Jazykové a mezikulturní kompetence: Zaměstnanci ze zemí východní Evropy, Baltu, Asie nebo Afriky mají mezikulturní dovednosti, které jim pomáhají efektivně komunikovat přes jazykové bariéry. To je důležité zejména při jednání se zákazníky nebo partnery v zahraničí nebo při vytváření nadnárodního týmu v rámci společnosti.

Výhody pro kvalifikované pracovníky ze zahraničí

 1. Rozšíření kariérních možností: Pro mnoho kvalifikovaných odborníků je práce v zahraničí příležitostí k získání nových zkušeností. Mohou si tak výrazně rozšířit své kariérní možnosti a získat cenné dovednosti, které jim budou v budoucnu k užitku.
 2. Kulturní obohacení: Život v zahraničí umožňuje profesionálům poznat novou zemi a objevit novou kulturu. Nejde jen o naučení se nového jazyka či tradic, ale také o samostatné vystupování v cizí zemi a osvojení si zcela jiného postoje k životu. Tato mezikulturní kompetence je důležitou kvalitou, kterou si dnes mnoho společností vysoce cení.
 3. Osobní rozvoj: Profesionálové na mezinárodním trhu práce mají jedinečnou příležitost pokročit ve svém osobním růstu. Kromě profesního rozvoje mohou také osobně těžit ze svých zkušeností.

Kteří kvalifikovaní pracovníci chybí na německém trhu práce?

Německý pracovní trh čelí velké výzvě: Chybí zde kvalifikovaní odborníci v různých oblastech. Zaměstnanci jsou naléhavě potřeba zejména v technických profesích, zdravotnictví a IT sektoru. 

 1. Technické profese: Nedostatek inženýrů, elektrikáři, zámečník, svářeči a elektrotechnici je zvláště patrný. Mnoho společností má potíže s obsazením volných pracovních míst, a proto potřebují podporu ze zahraničí.
 2. Zdravotní péče: I zde je velká potřeba lékařského personálu jako jsou lékaři, sestry nebo terapeuti. Rostoucí počet starších lidí vede ke zvýšené potřebě péče, kterou v současnosti nelze uspokojit.
 3. IT sektor: V době digitalizace jsou odborníci na informační technologie žádaní jako nikdy předtím. Znalost programovacích jazyků, umělé inteligence nebo kybernetické bezpečnosti je v dnešní době nepostradatelná. I zde mohou být specialisté s mezinárodní odborností velkým přínosem a pokrýt část potřeby.

Vyhledávání zahraničních kvalifikovaných pracovníků - s námi jako personální agenturou

Zahraniční kvalifikovaná pracovní síla je na německém trhu důležitým zdrojem. Přinášejí s sebou potřebné odborné znalosti, které se v Německu obtížně hledají. Jejich přilákání je proto pro německé podniky velkou příležitostí k posílení jejich konkurenceschopnosti a vývoji inovativních řešení.</span

Hledáte kvalifikované pracovníky ze zemí EU nebo východoevropských zemí, jako je Polsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Turecko, Vietnam, pobaltské státy nebo Ukrajina? My v Zeitarbeit International vám pomůžeme nabrat kvalifikované pracovníky ze zahraničí. Ať už hledáte kvalifikované pracovníky jako smluvní pracovníky, subdodavatele nebo pro přímé zaměstnání - rádi vám pomůžeme!

Výzvy

 • Jazykové bariéry
 • Byrokratické překážky
 • Uznání kvalifikací získaných v zahraničí
Subdodavatel EU

Při integraci zahraničních kvalifikovaných pracovníků na německý trh práce samozřejmě existují také problémy. K zajištění hladké komunikace je třeba překonat jazykové bariéry. Zaměstnavatelům i zaměstnancům by se zde měla dostat náležité podpory, například prostřednictvím jazykových kurzů nebo interkulturních školení.

Kromě toho je třeba omezit byrokratické překážky, aby se zahraničním kvalifikovaným pracovníkům usnadnil vstup do německého profesního života. Velký význam zde má efektivní proces uznávání kvalifikací získaných v zahraničí.

Celkově mohou kvalifikovaní pracovníci ze zahraničí být pro německý trh práce obohacením. Aktivní nábor a cílená integrace proto dává smysl, aby se konkurenceschopnost německých firem dlouhodobě posílila. Je na nás všech, abychom tyto příležitosti rozpoznali a chopili se jich.

Hledáte kvalifikované pracovníky ze zahraničí? Kontaktujte nás! Pomůžeme vám rychle a snadno najít kvalifikovanou pracovní sílu, kterou potřebujete. Zajišťujeme zaměstnance, subdodavatele a zaměstnance z východní Evropy, pobaltských států, Vietnamu a zemí EU.

Váš Zeitarbeit International Tým!

Poskytujeme kvalifikovanou pracovní sílu pro následující odvětví:

Informační technologie

Inženýrství

Řemesla

Zdravotnický personál

Sklad a logistika

Výroba a produkce