Fagarbeidere fra utlandet: Slik drar du nytte av internasjonal ekspertise

Utenlandske fagarbeidere er en viktig faktor for det tyske arbeidsmarkedet. I tider med mangel på kvalifisert arbeidskraft og demografiske endringer, kan de være en verdifull løsning for å fylle ledige stillinger og holde den tyske økonomien i gang.

Å rekruttere fagarbeidere fra utlandet gir en rekke fordeler. På den ene siden gir deres internasjonale erfaring et friskt pust til bedriftene og gir nye impulser. De kommer ofte med innovative ideer som kan berike det tyske markedet. De har også ofte spesifikk kunnskap, noe som er sjeldent her til lands.

Et annet pluss er den interkulturelle kompetansen til de utenlandske spesialistene. Deres ulike kulturelle bakgrunn åpner for nye perspektiver når de møter kunder og forretningspartnere på internasjonalt nivå. De bidrar dermed til internasjonalisering av bedrifter og forbedrer deres konkurranseevne.

Fordeler for bedrifter

 1. Ulike perspektiver: Ved å ansette spesialister fra ulike land og kulturer skapes en pool av ulike måter å tenke og erfaringer på i selskapet. Dette muliggjør utvikling av nye løsninger og innovative ideer.
 2. Internasjonalt nettverk: Utenlandske fagfolk har ofte allerede et bredt faglig nettverk som de kan bruke til å etablere forretningskontakter i hjemlandet eller utvide eksisterende relasjoner. Dette åpner nye muligheter for tyske selskaper på internasjonalt nivå.
 3. Språk og tverrkulturell kompetanse: Ansatte fra østeuropeiske land, baltiske stater a>, Asia eller Afrika har interkulturelle ferdigheter som bidrar til å kommunisere effektivt på tvers av språkbarrierer. Dette er spesielt viktig når man forhandler med kunder eller partnere i utlandet eller når man bygger et multinasjonalt team i selskapet.

Fordeler for fagarbeidere fra utlandet

 1. Utvidelse avkarrieremuligheter: for mange kvalifiserte spesialister er det å jobbe i utlandet en sjanse til å få ny erfaring. De kan utvide karrieremulighetene betydelig og tilegne seg verdifulle ferdigheter som vil være til nytte for dem i fremtiden.
 2. Kulturell berikelse: Å bo i utlandet lar fagfolk bli kjent med et nytt land og oppdage ny kultur. Dette handler ikke bare om å lære et nytt språk eller tradisjoner, men også om å opptre selvstendig i et fremmed land og tilegne seg en helt annen holdning til livet. Denne interkulturelle kompetansen er en viktig egenskap som mange bedrifter setter høyt i dag.
 3. Personlig utvikling: fagfolk på det internasjonale arbeidsmarkedet har den unike muligheten til å fremme sin personlige vekst. I tillegg til faglig utvikling kan de også dra personlig nytte av sine erfaringer.

Hvilke fagarbeidere mangler på det tyske arbeidsmarkedet?

Det tyske arbeidsmarkedet står overfor en stor utfordring: det er mangel på kvalifiserte spesialister på ulike områder. Det er et presserende behov for ansatte, spesielt i tekniske yrker, helsevesen og IT-sektoren. 

 1. Tekniske yrker: mangelen på ingeniører, elektrikere , elektrikere låsesmeder, sveisere og elektronikkingeniører er spesielt merkbar. Mange bedrifter har vanskeligheter med å fylle ledige stillinger og trenger derfor støtte fra utlandet.
 2. Helsetjenester: også her er det et stort behov for medisinsk personell som leger, sykepleiere eller terapeuter. Det økende antallet eldre fører til økt omsorgsbehov som i dag ikke kan dekkes.
 3. IT-sektoren: I tider med digitalisering er informasjonsteknologieksperter etterspurt som aldri før. Kunnskap om programmeringsspråk, kunstig intelligens eller cybersikkerhet er uunnværlig i disse dager. Også her kan spesialister med internasjonal kompetanse være en stor ressurs og dekke en del av behovet.

Finn utenlandske fagarbeidere – med oss ​​som leverandør av personaltjenester

Utenlandske fagarbeidere er en viktig ressurs på det tyske markedet. De har med seg den nødvendige kunnskapen som er vanskelig å få tak i i selve Tyskland. Derfor er å skaffe dem en flott mulighet for bedrifter i Tyskland til å styrke sin konkurranseevne og produsere innovative løsninger .

Ser du etter dyktige arbeidere fra EU-land eller østeuropeiske land som Polen, Romania, Tsjekkia, Slovakia, Tyrkia, Vietnam, Baltikum eller Ukraina? Vi på Zeitarbeit Internationalvil hjelpe deg å rekruttere fagarbeidere fra utlandet . Uavhengig av om fagarbeiderne er vikariater, Se etter en underleverandør eller for direkte ansettelse - vi hjelper deg gjerne!

Utfordringene

 • Språkbarrierer
 • byråkratiske hindringer
 • Godkjenning av kvalifikasjoner oppnådd i utlandet
EU-underleverandør

Det finnes selvsagt også utfordringer når utenlandske fagarbeidere skal integreres i det tyske arbeidsmarkedet. Språkbarrierer må overvinnes for å sikre en smidig kommunikasjon. Her bør både arbeidsgivere og arbeidstakere få passende støtte, for eksempel gjennom språkkurs eller interkulturell opplæring.

I tillegg må byråkratiske hindringer fjernes for å gjøre det lettere for utenlandske fagarbeidere å komme inn på det tyske arbeidsmarkedet. En effektiv godkjenningsprosedyre for kvalifikasjoner ervervet i utlandet er her av stor betydning.

Samlet sett kan faglærte fra utlandet være en ressurs for det tyske arbeidsmarkedet. Aktiv rekruttering og målrettet integrering er derfor fornuftig for å styrke tyske bedrifters konkurranseevne på lang sikt. Det er opp til oss alle å se og utnytte disse mulighetene.

Er du på utkikk etter fagarbeidere fra utlandet? Ta kontakt med oss! Vi kan hjelpe deg med å finne den faglærte arbeidskraften du trenger, raskt og enkelt. Vi formidler personell, underleverandører og kontraktert arbeidskraft fra Øst-Europa, Baltikum, Vietnam og EU-land.

Ditt Zeitarbeit International Team!

Vi tilbyr faglært arbeidskraft til følgende sektorer:

Informasjonsteknologi

Engineering

Håndverk

Medisinsk personale

Lager og logistikk

Produksjon og produksjon