Finne kvalifisert arbeidskraft fra utlandet

Faglærte fra utlandet - krav, utfordringer og fordeler I en tid med mangel på faglært arbeidskraft i Tyskland blir faglærte fra utlandet en stadig viktigere ressurs. Men hva med integreringen av disse menneskene i det tyske arbeidsmarkedet? Hvordan kan bedrifter og myndigheter legge til rette for rekruttering av fagarbeidere fra utlandet? Hvilke krav må oppfylles ... Les mer

Midlertidig arbeid som elektriker

Finne fagarbeidere til elektrobedrifter som vikarer eller underleverandører: En løsning på kompetansemangelen? Vikarer og innleide elektrikere fra Polen og Øst-Europa er en verdifull ressurs for faglært arbeidskraft i elektrobransjen. Jakten på kvalifiserte spesialister byr på store utfordringer for mange bedrifter. Spesielt innen elektroteknikk er det viktig å finne medarbeidere med inngående kunnskaper, kompetanse og erfaring.... Les mer