Wykwalifikowani pracownicy z zagranicy: w ten sposób możesz skorzystać z międzynarodowej wiedzy specjalistycznej

Zagraniczni wykwalifikowani pracownicy są ważnym czynnikiem dla niemieckiego rynku pracy. W czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników i zmian demograficznych, mogą oni być cennym rozwiązaniem dla wypełnienia wakatów i utrzymania niemieckiej gospodarki w ruchu.

Rekrutacja wykwalifikowanych pracowników z zagranicy niesie ze sobą wiele korzyści. Z jednej strony ich międzynarodowe doświadczenie wnosi do firm powiew świeżości i dostarcza nowych impulsów. Często wnoszą innowacyjne pomysły, które mogą wzbogacić rynek niemiecki. Często posiadają też specyficzny know-how, co jest rzadkością w tym kraju.

Kolejnym plusem są kompetencje międzykulturowe zagranicznych specjalistów. Ich odmienne pochodzenie kulturowe otwiera nowe perspektywy w kontaktach z klientami i partnerami biznesowymi na poziomie międzynarodowym. Przyczyniają się tym samym do internacjonalizacji przedsiębiorstw i podnoszenia ich konkurencyjności.

Korzyści dla firm

 1. Różne perspektywy: Zatrudniając specjalistów z różnych krajów i kultur, w firmie tworzy się pula różnych sposobów myślenia i doświadczeń. Umożliwia to rozwój nowych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów.
 2. Sieć międzynarodowaZagraniczni specjaliści często mają już szeroką sieć kontaktów zawodowych, którą mogą wykorzystać do nawiązania kontaktów biznesowych w swoim kraju lub rozszerzenia istniejących relacji. Otwiera to nowe możliwości dla niemieckich firm na poziomie międzynarodowym.
 3. Kompetencje międzyjęzykowe i międzykulturowe: Pracownicy z krajów Europy Wschodniej, Bałtyku, Azji czy Afryki posiadają umiejętności międzykulturowe, które pomagają im skutecznie komunikować się ponad barierami językowymi. Jest to szczególnie ważne podczas negocjacji z klientami lub partnerami za granicą lub podczas budowania wielonarodowego zespołu w firmie.

Korzyści dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

 1. Rozszerzenie możliwości kariery: Dla wielu wykwalifikowanych specjalistów praca za granicą jest szansą na zdobycie nowego doświadczenia. Mogą oni znacznie rozszerzyć swoje możliwości kariery i zdobyć cenne umiejętności, które przyniosą im korzyści w przyszłości.
 2. Wzbogacenie kulturowe: Życie za granicą pozwala profesjonalistom poznać nowy kraj i odkryć nową kulturę. Nie chodzi tu tylko o naukę nowego języka czy tradycji, ale także o samodzielne działanie w obcym kraju i nabycie zupełnie innego podejścia do życia. Ta kompetencja międzykulturowa jest ważną cechą, którą wiele firm dziś wysoko ceni.
 3. Rozwój osobisty: Specjaliści działający na międzynarodowym rynku pracy mają wyjątkową szansę na rozwój osobisty. Oprócz rozwoju zawodowego, ze swoich doświadczeń mogą także skorzystać osobiście.

Jakich wykwalifikowanych pracowników brakuje na niemieckim rynku pracy?

Niemiecki rynek pracy stoi przed poważnym wyzwaniem: brakuje wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach. Pilnie potrzebni są pracownicy, szczególnie w zawodach technicznych, służbie zdrowia i branży IT. 

 1. Zawody techniczne: niedobór inżynierów, elektryków , ślusarz, spawacze i inżynierowie elektronicy są szczególnie zauważalni. Wiele firm ma trudności z obsadzeniem wakatów i dlatego potrzebuje wsparcia z zagranicy.
 2. Opieka zdrowotna: tutaj również istnieje ogromne zapotrzebowanie na personel medyczny takich jak lekarze, pielęgniarki czy terapeuci. Rosnąca liczba osób starszych prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na opiekę, której obecnie nie można zaspokoić.
 3. Sektor IT: W czasach cyfryzacji eksperci w dziedzinie technologii informatycznych są poszukiwani jak nigdy dotąd. Znajomość języków programowania, sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwa jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Również w tym przypadku specjaliści posiadający międzynarodową wiedzę specjalistyczną mogą być ogromnym atutem i pokryć część potrzeb.

Znalezienie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy - z nami jako agencją rekrutacyjną

Zagraniczna wykwalifikowana siła robocza jest ważnym zasobem na rynku niemieckim. Przynoszą ze sobą niezbędną wiedzę, którą trudno znaleźć w samych Niemczech. Przyciągnięcie ich jest zatem wielką szansą dla firm w Niemczech na wzmocnienie ich konkurencyjności i opracowanie innowacyjnych rozwiązań.</span

Szukasz wykwalifikowanych pracowników z krajów UE lub krajów Europy Wschodniej, takich jak Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Turcja, Wietnam, kraje bałtyckie lub Ukraina? W Zeitarbeit International pomagamy rekrutować wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Niezależnie od tego, czy szukasz wykwalifikowanych pracowników jako pracowników kontraktowych, podwykonawców czy do bezpośredniego zatrudnienia - z przyjemnością Ci pomożemy!

Wyzwania

 • Bariery językowe
 • Biurokratyczne przeszkody
 • Uznawanie kwalifikacji zdobytych za granicą
Podwykonawca z UE

Oczywiście integracja zagranicznych wykwalifikowanych pracowników na niemieckim rynku pracy wiąże się również z wyzwaniami. Aby zapewnić płynną komunikację, należy pokonać bariery językowe. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni otrzymać tu odpowiednie wsparcie, np. poprzez kursy językowe czy szkolenia międzykulturowe.

Ponadto należy zmniejszyć przeszkody biurokratyczne, aby ułatwić zagranicznym pracownikom wykwalifikowanych wejście na niemieckie życie zawodowe. Duże znaczenie ma tu sprawny proces uznawania kwalifikacji zdobytych za granicą.

Ogólnie rzecz biorąc, wykwalifikowani pracownicy z zagranicy mogą wzbogacić niemiecki rynek pracy. Aktywna rekrutacja i ukierunkowana integracja mają zatem sens w celu długoterminowego wzmocnienia konkurencyjności niemieckich firm. Dostrzeżenie i wykorzystanie tych szans zależy od nas wszystkich.

Szukasz wykwalifikowanych pracowników z zagranicy? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci szybko i łatwo znaleźć wykwalifikowaną siłę roboczą, której potrzebujesz. Zapewniamy personel, podwykonawców i kontraktową siłę roboczą z Europy Wschodniej, krajów bałtyckich, Wietnamu i krajów UE.

Twój Zeitarbeit International Team!

Zapewniamy wykwalifikowaną siłę roboczą dla następujących sektorów:

Technologia informacyjna

Inżynieria

Rzemiosło

Personel medyczny

Sklad a logistika

Produkcja i wytwarzanie