Leasing pracowniczy Europa Wschodnia

Leasing pracowniczy w Europie Wschodniej - szanse i zagrożenia!

Leasing personelu w Europie Wschodniej to atrakcyjny sposób na obniżenie kosztów budowy nowego zespołu. Bo dzięki leasingowi personelu, zwanemu też pracą tymczasową, można tanio i elastycznie zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z krajów Europy Wschodniej. Ta metoda zatrudnienia ma wiele zalet i wad.

Szukasz personelu z Europy Wschodniej do konkretnego projektu lub bezpośrednio do wynajęcia? Kładziemy wykwalifikowanych specjalistów i personel pomocniczy z krajów Europy Wschodniej takich jak PolskaCzechySłowacjaWęgry, Bułgaria lub Ukraina.

Zapewniamy wykwalifikowanych specjalistów i personel pomocniczy:

Outsourcing w Europie Wschodniej

Czym jest leasing pracowniczy? Jakie są zalety pracy tymczasowej w Europie Wschodniej?

U podstaw leasingu pracowniczego w Europie Wschodniej leży forma outsourcingu, w której firmy z Niemiec zatrudniają pracowników z krajów Europy Wschodniej zamiast mieszkańców własnego kraju.

Zalety leasingu pracowniczego w Europie Wschodniej:

 1. Pracownicy z Europy Wschodniej są często znacznie tańsi niż ich niemieccy koledzy
 2. Pracownicy z Europy Wschodniej często nie otrzymują świadczeń socjalnych i podatków w Niemczech. Pozwala to firmom na znaczne obniżenie kosztów zatrudnienia, co z kolei może prowadzić do znacznego wzrostu zysków.
 3. Oferują elastyczność niemieckim firmom. Dzięki możliwości zatrudniania pracowników z Polski, Czech, Węgier, Bałtyku lub Europy Wschodniej w dowolnym momencie, mogą szybko i skutecznie dostosować swój personel do potrzeb poszczególnych projektów.

Jeśli więc jesteś firmą, która jest w dużym stopniu zależna od elastycznej siły roboczej, pracowników tymczasowych z zagranicy lub chciałbyś od czasu do czasu rozszerzyć swoją działalność, powinieneś rozważyć leasing personelu w Europie Wschodniej. Dzięki pracy tymczasowej w Europie Wschodniej możesz znacznie zwiększyć potencjał zysków swojej firmy, a jednocześnie poprawić atmosferę pracy.

Zagraniczna siła robocza w Niemczech

Znajdź pracowników tymczasowych w Europie Wschodniej - z nami jako dostawcą usług personalnych!

Leasing pracowniczy to skuteczne rozwiązanie pozwalające obniżyć koszty zatrudnienia. Oprócz aspektu ekonomicznego, leasing personelu oferuje również inne korzyści dla firm, takie jak elastyczność czy minimalizacja ryzyka. 

Zeitarbeit International - Twój partner!

Jako dostawca usług personalnych specjalizujemy się w zatrudnieniu tymczasowym z leasing pracowniczy Polski, Czech, Rumunii, Chorwacji, Węgier i innych krajów. Specjalizujemy się w innych krajach europejskich i zbudowaliśmy dużą sieć za granicą. Sieć ta zapewnia profesjonalne i szybkie pośrednictwo pracowników tymczasowych pracownicy tymczasowi z Polski i Europy Wschodniej do Niemiec.

Kładziemy wykwalifikowanych specjalistów z takich dziedzin jak technologia solarna, Przemysł motoryzacyjnyIT, inżynieria, rzemiosło, budownictwoPrzemysł, Logistyka, Produkcja as a także inne branże.

Zajmujemy się całym procesem, pozwoleniami, zakwaterowaniem, wyżywieniem i podróżą. Szukasz pracowników tymczasowych? Przedstaw nam swoje wymagania, a my znajdziemy odpowiednich pracowników tymczasowych i podwykonawców z Europy Wschodniej. Możesz również skontaktować się z nami w sprawie wymagań krótkoterminowych.

Szukasz pracowników tymczasowych z Europy Wschodniej? 

Wymagania dotyczące leasingu pracowniczego w Europie Wschodniej

Umowa leasingu pracowniczego

Umowa leasingu pracowniczego jest zazwyczaj bardzo opłacalną i skuteczną opcją zatrudnienia pracowników z Europy Wschodniej. Leasing pracowniczy pozwala firmom oferować swoim pracownikom wysokiej jakości środowisko pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Istnieją jednak pewne wymagania, które należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z leasingu pracowniczego.

Pierwszym krokiem w planowaniu umowy leasingu pracowniczego jest określenie specyfikacji pracodawcy. Po pierwsze, należy wyjaśnić wszystkie wymagania firmy, aby można było wybrać odpowiednie usługi. Na przykład, warto upewnić się, że usługa spełnia potrzeby firmy i że spełnione są wszystkie wymogi prawne.

Kolejnym niezbędnym warunkiem zawarcia umowy leasingu pracowniczego jest solidna umowa zawierająca ogólne warunki umowy (OWU). Umowa powinna zawierać szczegółowe informacje na temat zakresu usługi, a także warunków rozliczeń i płatności. Muszą się w niej również znaleźć klauzule specyficzne dla leasingu pracowniczego.

W związku z tym ważne jest, aby przestrzegać pewnych wytycznych przy zawieraniu umowy leasingu pracowniczego - zwłaszcza w odniesieniu do pewności prawnej - w celu uniknięcia problemów z wyprzedzeniem.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci we wszystkich kwestiach prawnych dotyczących umowy o pracę tymczasową.

Procedura leasingu pracowniczego

1. Wniosek personelu

Szukasz wykwalifikowanego personelu, aby przezwyciężyć niedobór wykwalifikowanych pracowników? Chcesz znaleźć pracowników z Europy Wschodniej? Zapewniamy pracowników tymczasowych z Polski, Czech, Słowenii, Węgier, Litwy i Chorwacji. Poproś Zeitarbeit International o znalezienie dla Ciebie odpowiednich pracowników tymczasowych z Europy Wschodniej. 

2. Sformułowanie wymagań

Powiedz nam o swoich wymaganiach, telefonicznie lub przez formularz zapytania: do jakich działań szukasz pracowników? Ilu pracowników potrzebujesz? Jakie kwalifikacje są dla Ciebie ważne? Na jaki okres potrzebni są pracownicy tymczasowi z Europy Wschodniej? 

3. Podaż siły roboczej

Po zarejestrowaniu Twoich wymagań, wyszukujemy odpowiednich pracowników z Europy Wschodniej do leasingu personalnego. Zajmujemy się całym procesem i dbamy o niezbędne formularze i pozwolenia. Nasi pracownicy tymczasowi z Polski, Chorwacji, Węgier itp. mówią wystarczająco dobrze po niemiecku i mogą być na miejscu pracy w ciągu 7 dni.

4. Pracownicy tymczasowi w ciągu 7 dni w miejscu pracy

Pracownicy tymczasowi z Europy Wschodniej mogą być na miejscu pracy w ciągu 7 dni. Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i transport. Jeśli jesteś zainteresowany stałym stanowiskiem dla pracownika tymczasowego, możesz oczywiście złożyć mu ofertę.

Co warto wiedzieć w temacie „leasingu personalnego”:

Personel wynajmujący Europę Wschodnią opisuje tę praktykę, Pracownicy z Europy Wschodniej do firm w Europie Zachodniej za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej na określony czas.

Zalety obejmują:

 • Elastyczność
 • Oszczędność kosztów
 • Szybka rekrutacja pracowników
 • Możliwość reagowania na sezonowe wahania zapotrzebowania na personel.

Leasing pracowniczy może być przydatny w różnych sytuacjach:

 • Gdy firma tymczasowo ma zwiększone zapotrzebowanie na personel. Może to mieć miejsce na przykład w fazie sezonowego szczytu lub podczas realizacji dużego projektu. Leasing personelu pozwala firmom elastycznie reagować na te szczyty bez konieczności zawierania długoterminowych umów o pracę. Mają one możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników na żądany okres, a następnie zwolnienia ich, gdy tylko zapotrzebowanie zostanie zaspokojone.
 • Jeśli firma potrzebuje specjalistycznej wiedzy - czy to w sektorze IT, czy w innym specjalistycznym obszarze - ale nie posiada odpowiednich zasobów lub nie była w stanie znaleźć odpowiedniego kandydata, leasing personelu jest dobrym rozwiązaniem. Leasing personelu odciąża również wewnętrzne działy HR firmy. Poszukiwanie odpowiednich kandydatów i zadania administracyjne, takie jak sporządzanie umów i rozliczanie płac, są przejmowane przez zewnętrznego usługodawcę.

Więcej o pracy tymczasowej >>>

Podstawowe etapy i aspekty leasingu pracowniczego w Europie Wschodniej są następujące:

 1. Ramy prawne: W każdym kraju Europy Wschodniej mogą obowiązywać inne wymogi prawne dotyczące leasingu pracowniczego. Ważne jest, aby zrozumieć lokalne przepisy prawa pracy i regulacje, aby upewnić się, że leasing pracowników jest zgodny z wymogami prawnymi.

 2. Dostawca usług kadrowych: Firmy, które potrzebują tymczasowej siły roboczej, mogą zwrócić się do dostawców usług personalnych (znanych również jako agencje pracy tymczasowej). Firmy te często dysponują bazą danych wykwalifikowanych pracowników.

 3. Umowy i kontrakty: Umowy zawierane są pomiędzy dostawcą usług personalnych a firmą klienta. Umowy te regulują takie aspekty, jak czas trwania zatrudnienia tymczasowego, kwalifikacje pracowników tymczasowych, opłata za przeniesienie w przypadku stałego zatrudnienia oraz warunki finansowe.

 4. Rekrutacja i selekcja: Dostawca usług personalnych rekrutuje i wybiera wykwalifikowanych pracowników zgodnie z wymaganiami firmy klienta. Można to zrobić poprzez rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzanie CV i referencji.

 5. Oddelegowanie pracowników tymczasowych: Wybrani pracownicy tymczasowi są udostępniani firmie klienta na określony czas w celu wypełnienia tymczasowych wąskich gardeł, zrekompensowania sezonowych szczytów lub realizacji specjalnych projektów.

 6. Księgowość płac: Księgowość płac pracowników tymczasowych jest prowadzona przez dostawcę usług personalnych. Firma klienta płaci dostawcy usług personalnych uzgodnioną opłatę za świadczone usługi.

Polska, Węgry, Czechy i Słowacja są szczególnie znane z dobrze wyszkolonej siły roboczej w zakresie leasingu pracowniczego.

Branże takie jak Logistyka, Produkcja, Budowa, Przemysł i catering często korzystają z leasingu personelu z Europy Wschodniej.

Przepisy prawne różnią się w zależności od kraju, ale co do zasady należy przestrzegać umów o pracę, przepisów dotyczących wynagrodzeń i ochrony pracy.

Maksymalny czas pracy jest ograniczony przez prawo i różni się w zależności od kraju.

Na koszty te składa się wynagrodzenie pracownika, opłata za pośrednictwo agencji rekrutacyjnej oraz wszelkie dodatkowe świadczenia.

Pracownicy często mają dobre wyszkolenie, praktyczne doświadczenie i umiejętności językowe w języku narodowym firmy przyjmującej.

Ryzyko może wynikać z nieoczekiwanych zwolnień, sporów prawnych lub niewystarczających kwalifikacji pracowników.

Swoboda przemieszczania się w UE umożliwia pracownikom z Europy Wschodniej pracę w innych krajach UE, co ułatwia leasing personelu.

Koszty pracowników tymczasowych mogą się różnić w zależności od kraju, branży, doświadczenia i kwalifikacji. Z reguły koszty pracowników tymczasowych obejmują nie tylko wynagrodzenie, ale także koszty świadczeń socjalnych, bezpieczeństwa pracy, ubezpieczenia i, w stosownych przypadkach, prowizji dla agencji pracy tymczasowej. Trudno jest podać konkretną kwotę, gdyż zależy ona od różnych czynników. Należy jednak zauważyć, że firmy mogą ponosić wyższe koszty związane z pracownikami tymczasowymi niż w przypadku pracowników stałych, ponieważ korzystają one również z usług agencji pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa i praca tymczasowa są często używane zamiennie, ale odnoszą się do różnych aspektów leasingu pracowniczego.

 • Praca tymczasowa: Może odnosić się do różnych rodzajów tymczasowych stosunków pracy, w tym pracy projektowej, pracy sezonowej itp. Pracownicy tymczasowi mogą być zatrudniani bezpośrednio przez firmę lub przez dostawcę usług personalnych. Praca tymczasowa może podlegać różnym przepisom prawa pracy i umowom.
 • Praca tymczasowa: Koncentruje się w szczególności na wynajmie pracowników firmom na określony czas. Pracownicy są zatrudniani przez dostawcę usług personalnych i wypożyczani firmom. W wielu krajach istnieją specjalne przepisy i regulacje dotyczące pracy tymczasowej.

Opłata za przeniesienie do pracy tymczasowej odnosi się do kosztów, które firma musi ponieść, aby zatrudnić pracownika tymczasowego na stałe. Ta opłata za przeniesienie jest również określana jako opłata za przeniesienie lub koszty przeniesienia. Należy zauważyć, że dokładna kwota opłaty za przeniesienie zależy od różnych czynników, w tym przepisów regionalnych, polityki firmy i indywidualnych umów między agencją pracy tymczasowej, pracownikiem tymczasowym i firmą zatrudniającą pracownika tymczasowego.

W wielu przypadkach opłata za rozwiązanie umowy może być z góry ustaloną opłatą określoną w umowie między agencją pracy tymczasowej a firmą klienta. Opłata ta może stanowić procent rocznego wynagrodzenia pracownika tymczasowego lub inny uzgodniony wzór. Jej wysokość może również zależeć od tego, jak długo pracownik tymczasowy pracował w danej firmie.

Zaleca się sprawdzenie dokładnych warunków i kosztów w umowie między agencją rekrutacyjną a firmą klienta, aby uzyskać jasność co do opłaty za transfer. Umowy te mogą się znacznie różnić w zależności od kraju, branży i polityki firmy.

Na pierwszy rzut oka pracownik tymczasowy może wydawać się droższy niż pracownik zatrudniony na stałe, ponieważ agencja pracy tymczasowej może ponosić dodatkowe koszty, takie jak opłaty za pośrednictwo i marże.

Jednak analizując koszty, należy również wziąć pod uwagę, że firma zazwyczaj nie ma długoterminowych zobowiązań wobec pracowników tymczasowych. Oznacza to, że nie ma stałych kosztów świadczeń socjalnych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne czy uprawnienia urlopowe. Ponadto firma może elastycznie reagować w zależności od popytu i sytuacji w zakresie zamówień oraz dostosowywać liczbę pracowników tymczasowych.

Kolejnym czynnikiem jest produktywność. Pracownicy tymczasowi mogą szybciej zapoznać się z nowymi zadaniami i elastycznie zwiększyć wydajność w godzinach szczytu. Może to zwiększyć produktywność firmy.

Nie można zatem ogólnie stwierdzić, czy pracownik tymczasowy jest droższy niż pracownik zatrudniony na stałe. Koszty i korzyści zależą od różnych czynników, takich jak czas trwania zadania, obszar odpowiedzialności, wiedza specjalistyczna i wymagania dotyczące elastyczności. Każda firma musi indywidualnie ocenić, która forma zatrudnienia jest najbardziej ekonomiczną opcją.