Kvalifikovaní pracovníci zo zahraničia: Takto môžete ťažiť z medzinárodných odborných znalostí

Zahraniční kvalifikovaní pracovníci sú dôležitým faktorom pre nemecký trh práce. V časoch nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a demografických zmien môžu byť cenným riešením na obsadenie voľných pracovných miest a udržanie chodu nemeckej ekonomiky.

Nábor kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia ponúka množstvo výhod. Na jednej strane ich medzinárodné skúsenosti prinášajú spoločnostiam svieži vzduch a prinášajú nové impulzy. Často prinášajú inovatívne nápady, ktoré môžu obohatiť nemecký trh. Často majú aj špecifické know-how, čo je v tejto krajine zriedkavé.

Ďalším plusom je interkultúrna kompetencia zahraničných odborníkov. Ich odlišné kultúrne pozadie otvára nové perspektívy pri jednaní so zákazníkmi a obchodnými partnermi na medzinárodnej úrovni. Prispievajú tak k internacionalizácii firiem a zlepšujú ich konkurencieschopnosť.

Výhody pre firmy

 1. Rôzne pohľady: zamestnávaním špecialistov z rôznych krajín a kultúr sa v rámci spoločnosti vytvára rezervoár rôznych spôsobov myslenia a skúseností. To umožňuje vývoj nových riešení a inovatívnych nápadov.
 2. Medzinárodná sieť: zahraniční odborníci už majú často širokú profesionálnu sieť, ktorú môžu využiť na nadviazanie obchodných kontaktov vo svojej domovskej krajine alebo rozšírenie existujúcich vzťahov. Nemeckým spoločnostiam sa tak otvárajú nové možnosti na medzinárodnej úrovni.
 3. Jazykové a medzikultúrne kompetencie: zamestnanci z krajín východnej Európy, Baltikum ,Ázia alebo Afrika majú medzikultúrne zručnosti, ktoré pomáhajú efektívne komunikovať cez jazykové bariéry. Toto je obzvlášť dôležité pri rokovaniach so zákazníkmi alebo partnermi v zahraničí alebo pri budovaní nadnárodného tímu v rámci spoločnosti.

Výhody pre kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia

 1. Pre mnohých kvalifikovaných odborníkov je práca v zahraničí šancou získať nové skúsenosti. Môžu výrazne rozšíriť svoje kariérne možnosti a získať cenné zručnosti, z ktorých budú mať v budúcnosti úžitok.
 2. Kultúrne obohatenie: Život v zahraničí umožňuje profesionálom spoznať novú krajinu a objaviť novú kultúru. Nejde len o učenie sa nového jazyka či tradícií, ale aj o samostatné pôsobenie v cudzej krajine a osvojenie si úplne iného postoja k životu. Táto medzikultúrna kompetencia je dôležitou vlastnosťou, ktorú si dnes mnohé spoločnosti vysoko cenia.
 3. Osobný rozvoj: Profesionáli na medzinárodnom trhu práce majú jedinečnú príležitosť napredovať vo svojom osobnom raste. Okrem profesionálneho rozvoja môžu zo svojich skúseností ťažiť aj osobne.

Ktorí kvalifikovaní pracovníci chýbajú na nemeckom trhu práce?

Nemecký pracovný trh čelí veľkej výzve: Chýbajú kvalifikovaní odborníci v rôznych oblastiach. Zamestnanci sú naliehavo potrební najmä v technických profesiách, zdravotníctve a IT sektore. 

 1. Technické profesie: Nedostatok inžinierov, elektrikári, Schlossern, zvárači a inžinieri elektroniky. Mnohé firmy majú problém obsadiť voľné pracovné miesta, a preto potrebujú podporu zo zahraničia.
 2. Zdravotná starostlivosť: aj tu je veľmi potrebný lekársky personál ako sú lekári, zdravotné sestry alebo terapeuti. Zvyšujúci sa počet starších ľudí vedie k zvýšenej potrebe starostlivosti, ktorú v súčasnosti nemožno uspokojiť.
 3. IT sektor: v časoch digitalizácie sú odborníci na informačné technológie žiadaní ako nikdy predtým. Znalosť programovacích jazykov, umelej inteligencie či kybernetickej bezpečnosti je v dnešnej dobe nenahraditeľná. Aj tu môžu byť špecialisti s medzinárodnou odbornosťou veľkým prínosom a pokryť časť potreby.

Nájdite zahraničných kvalifikovaných pracovníkov – u nás ako poskytovateľa personálnych služieb

Zahraniční kvalifikovaní pracovníci sú dôležitým zdrojom na nemeckom trhu. Prinášajú so sebou potrebné know-how, ktoré sa v samotnom Nemecku len ťažko získava. Ich získanie je preto pre spoločnosti v Nemecku skvelou príležitosťou posilniť svoju konkurencieschopnosť a produkovať inovatívne riešenia .

Hľadáte kvalifikovaných pracovníkov z krajín EÚ alebo krajín východnej Európy ako Poľsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Turecko, Vietnam, Pobaltie alebo Ukrajina? My v Zeitarbeit International vám pomôžeme na nábor kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Bez ohľadu na to, či sú kvalifikovaní pracovníci dočasní pracovníci, Hľadajte subdodávateľa alebo na priamy pracovný pomer – radi vám pomôžeme!

Výzvy

 • Jazykové bariéry
 • Byrokratické prekážky
 • Uznávanie kvalifikácií získaných v zahraničí
Subdodávateľ EÚ

Samozrejme, existujú aj výzvy pri integrácii zahraničných kvalifikovaných pracovníkov na nemecký trh práce. Na zabezpečenie bezproblémovej komunikácie je potrebné prekonať jazykové bariéry. Zamestnávatelia aj zamestnanci by tu mali dostať primeranú podporu, napríklad prostredníctvom jazykových kurzov alebo medzikultúrneho vzdelávania.

Okrem toho sa musia znížiť byrokratické prekážky, aby sa uľahčil vstup zahraničných kvalifikovaných pracovníkov do nemeckého profesionálneho života. Veľký význam tu má efektívny proces uznávania kvalifikácií získaných v zahraničí.

Celkovo môžu byť kvalifikovaní pracovníci zo zahraničia obohatením pre nemecký pracovný trh. Aktívny nábor a cielená integrácia má preto zmysel, aby sa dlhodobo posilnila konkurencieschopnosť nemeckých firiem. Je na nás všetkých, aby sme rozpoznali a využili tieto príležitosti.

Hľadáte kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia? Kontaktuj nás! Pomôžeme vám rýchlo a jednoducho nájsť chýbajúcich kvalifikovaných pracovníkov. Umiestňujeme zamestnancov, subdodávateľov a dočasných pracovníkov z východnej Európy, Pobaltia, Vietnamu a EÚ krajín.

Váš Zeitarbeit International Tím!

Poskytujeme kvalifikovaných pracovníkov pre nasledujúce odvetvia:

informačné technológie

Strojárstvo

Remeslo

Zdravotnícky personál

Sklad a logistika

Výroba a produkcia