Pracovníci ze Slovinska

Dočasná práce, subdodávky, personální zajištění ze Slovinska a východní Evropy

personál ze slovinska

Hledáte pracovníky ze Slovinska? Poskytujeme dočasné pracovníky a subdodavatele

Hospodářský význam dočasných pracovníků a subdodavatelů ze zemí EU neustále roste. Existují různé důvody, proč německé společnosti hledají pracovníky z jiných evropských zemí. Rychle a úspěšně umisťujeme slovinské dočasné pracovníky, subdodavatele z obchodu, průmyslu a výroby. Ať už se jedná o malíře, elektrikáře, zámečníky, pomocníky ve výrobě nebo řemeslníky ze Slovinska, jsme k dispozici pro velké i malé projekty podle plánu.

Proč pracovníci ze Slovinska?

Dočasní pracovníci a subdodavatelé ze Slovinska jsou v Německu velmi oblíbení. Ve výrobě a logistice jsou vyhledáváni zejména pilní výrobní dělníci, pracovníci na montážních linkách, plniči, kompletační dělníci a pomocní pracovníci ze Slovinska a východní Evropy.

Důvody jsou různé. Na jedné straně jsou to nižší náklady na pracovní sílu. Úroveň nákladů práce ve Slovinsku je nižší než v Německu a Rakousku. Významnou roli hraje také geografická poloha. Slovinsko sousedí na severu s Rakouskem a od Německa je vzdáleno jen několik set kilometrů. Pracovníci ze Slovinska proto mohou být v Německu během krátké doby. Námi umístění dočasní pracovníci a subdodavatelé ze Slovinska mohou být připraveni k práci do 7 dnů.

Kromě toho mají pracovníci z východní Evropy v Německu a Rakousku dobrou pověst flexibilních, pracovitých a spolehlivých pracovníků. Jsou ochotně zaměstnáváni v německých podnicích.

Hledáte vysoce kvalifikované a výkonné kvalifikované pracovníky nebo pracovité pomocníky? Zaručujeme hladký průběh a koordinaci personálního umístění - postaráme se o veškeré potřebné papírování a právně bezpečnou smlouvu pro všechny zúčastněné strany!

Pracovní povolení Slovinska pro Německo

Pracovníci z Polska, Maďarska, České republiky, Slovinska a Slovenska, jakož i ze tří pobaltských států Estonska, Lotyšska a Litvy mohou nyní pracovat v celé Evropě bez pracovního povolení. 

1. května 2004 vstoupily do Evropské unie Slovinsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko a Malta. Pro občany přistupujících východoevropských a středoevropských států však platí omezení volného pohybu pracovníků.

Občané Slovinska se mohou volně pohybovat po celém území EU bez cestovního pasu nebo víza. 

Pracovníci ze Slovinska mohou pro německé společnosti pracovat po omezenou dobu jako dočasní pracovníci nebo subdodavatelé. Trvale je lze zaměstnat pouze tehdy, pokud společnosti prokáží, že nemají k dispozici žádné vhodné kandidáty z jejich země. Pracovníky ze Slovinska musí zaměstnavatel zaregistrovat.

Hledáte kvalifikované pracovníky ze zahraničí nebo brigádníky či subdodavatele ze Slovinska či východní Evropy? Jsme vám k dispozici s naší rezervou pracovníků z východní Evropy a rychle a spolehlivě vám zajistíme potřebné pracovníky.

Hledáte pracovníky ze Slovinska nebo východní Evropy? 

Naše pobočky

Umísťujeme zaměstnance, dočasné pracovníky a subdodavatele ze Slovinska, pracovníky z Slovenska, Turecko, Polsko, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Ukrajina. Důvěřujte našim zkušenostem v oblasti náboru pracovních sil.

Certifikát A1 Slovinsko

Osvědčení A1 potřebují slovinští pracovníci pro vyslání do členského státu Evropské unie (EU), do smluvního státu Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo do Švýcarska.

Potvrzení A1 dokládá, že pracovník ze Slovinska je při práci v Německu účasten sociálního pojištění prostřednictvím domovské země. To znamená, že nemusí platit dvojí příspěvky na sociální zabezpečení.

Osvědčení A1 objednávají zaměstnavatelé pro své zaměstnance ze Slovinska prostřednictvím elektronického postupu podávání žádostí. 

Příspěvek ze Slovinska

Při vysílání zaměstnanců ze Slovinska do Německa musí být uzavřena pracovní smlouva. Pracovní smlouva, na jejímž základě je zaměstnanec vyslán, musí obsahovat ustanovení týkající se následujících oblastí:

Takto funguje umísťování pracovníků ze Slovinska:

Podporujeme vás ve všech otázkách a záležitostech týkajících se vyslání zaměstnanců ze Slovinska do Německa.

personální agentura východní evropa