Lov om leverandørkjeden: Hvilke forpliktelser den pålegger selskaper

Loven om aktsomhetsplikt i leverandørkjeden, ofte omtalt som leverandørkjedeloven, har vært i kraft i Tyskland siden begynnelsen av 2023. Hva er formålet med denne loven? Hvilke selskaper gjelder den for? Hvilke forpliktelser følger av forsyningskjedeloven? Loven om leverandørkjeder forplikter selskaper med base i Tyskland til å overholde visse aktsomhetsforpliktelser i leverandørkjeden og til å ta passende forholdsregler for å oppfylle sine juridiske forpliktelser. Les mer