Tijdelijk werk voor logistiek

Zeitarbeit International is uw logistiek expert: wij zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in logistiek met uitzendwerk en arbeidsovereenkomsten. Kom naar ons toe en profiteer van onze ervaring en expertise. Vind de juiste logistieke medewerkers: orderverzamelaars, magazijnmedewerkers, logistieke specialisten, inpakkers, vorkheftruckchauffeurs, magazijnmanagers. Dankzij ons grote netwerk in Oost-Europa kunnen we snel en gemakkelijk aan uw personeelsbehoeften voldoen. Als tijdelijke werknemer of op basis van een arbeidscontract, wij vinden de juiste personeelsoplossing voor u.

Wij bieden onze logistieke klanten:

Logistiek uitzendwerk - met ons als uw personeelsdienstverlener

Nauwe samenwerking met onze klanten in de logistiek is erg belangrijk voor ons bij Zeitarbeit International. Wij verzamelen uw personeelsbehoeften en adviseren u regelmatig over personeelsbehoeften en -uitvoering. Onze ervaren contactpersoon begeleidt u persoonlijk en realiseert uw wensen en eisen op het gebied van logistiek uitzendwerk.  

We kunnen je ook adviseren over alle wettelijke bepalingen met betrekking tot tijdelijke arbeid. 

Plukkers uit Oost-Europa

Logistiek personeel

U kunt vertrouwen op onze logistieke medewerkers. We zorgen immers intensief voor onze tijdelijke werknemers en onderaannemers uit andere EU-landen. We zorgen voor hun huisvesting en zorgen voor onze werknemers op locatie, van hulp bij het omgaan met de autoriteiten tot het vervoer van personeel. We investeren in Duitse taalcursussen en bijscholing, zodat onze logistieke medewerkers uit Oost-Europa goed kunnen communiceren in uw bedrijf. Onze logistieke medewerkers komen uit Oost-Europa: Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, de Baltische Staten en Oekraïne en wordt gebruikt in de volgende gebieden:

Opslag

Transport

Planning

Logistiek uitzendwerk

De Duitse wet op uitzendarbeid (AÜG) is bedoeld om bedrijven in staat te stellen productie- en arbeidspieken op te vangen door gebruik te maken van flexibele uitzendkrachten. Als u op korte termijn extra logistiek werk niet aankunt, kan deze tijdelijke periode worden overbrugd dankzij uitzendwerk, zonder dat u werknemers hoeft aan te nemen en ze vervolgens weer hoeft te ontslaan. Er zijn echter tal van wettelijke vereisten waarmee rekening moet worden gehouden bij het inzetten van uitzendkrachten, die hieronder worden samengevat.

Meer over tijdelijk werk >>>

Licentievereiste

Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf is in Duitsland onderworpen aan een vergunning. De uitzendvergunning wordt in eerste instantie alleen voor een beperkte periode van een jaar afgegeven door het Bundesagentur für Arbeit. Een permanente vergunning kan alleen worden aangevraagd na drie jaar van toegestane uitzendarbeid. Opdrachtovereenkomsten die zonder deze toestemming worden gesloten, zijn ongeldig. In dit geval bepaalt de wet ook dat er een arbeidsrelatie moet bestaan tussen de inlener en de uitzendkracht. Deze regeling verplicht de inlener ook om altijd te controleren of de uitzendvergunning correct is afgegeven, omdat er anders een arbeidsrelatie met de uitzendkracht ontstaat.</span

Maximale overdrachtsperiode

De uitzending van werknemers is tijdelijk en is beperkt tot een maximale duur van 18 maanden. De periode van terbeschikkingstelling moet worden beoordeeld op basis van de werknemer. Dienovereenkomstig mag dezelfde uitzendkracht niet langer dan 18 opeenvolgende maanden aan hetzelfde bedrijf worden toegewezen.

Gelijke behandeling

Volgens het wettelijke principe van gelijke behandeling hebben logistieke uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers tijdens hun opdracht in het bedrijf van de inlener. Deze omvatten de duur van de werkuren, overuren, pauzes, rusttijden, nachtwerk, vakantie en vrije dagen.

Gelijke beloning

Volgens het principe van gelijke beloning heeft elke uitzendkracht uit het buitenland recht op hetzelfde loon als een vergelijkbare vaste werknemer van het inlenende bedrijf. Van het principe van gelijke beloning kan worden afgeweken bij collectieve overeenkomst. In dat geval hoeven werkgever en werknemer niet gebonden te zijn aan een collectieve arbeidsovereenkomst. Een collectief overeengekomen lager loon kan ook effectief worden toegepast als de toepasselijkheid van de overeenkomstige collectieve arbeidsovereenkomst is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Gelijk loon is uiterlijk na negen maanden uitzendwerk verplicht. Dit betekent dat iedere uitzendkracht na meer dan negen maanden dienstverband bij hetzelfde bedrijf hetzelfde loon moet krijgen als een vergelijkbare vaste werknemer.

Overdrachtsovereenkomst

De uitzendovereenkomst tussen de uitlener en de inlener moet schriftelijk zijn. In de overeenkomst moet de uitlener verklaren dat hij over de nodige vergunning beschikt om uitzendkrachten ter beschikking te stellen. De inlener moet in de overeenkomst de specifieke kenmerken van het voor de uitzendkracht bestemde werk en de daarvoor vereiste beroepskwalificaties vermelden, evenals de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, waaronder het loon, die gelden voor een vergelijkbare werknemer in het bedrijf van de inlener. Als de uitlener de vereiste uitzendvergunning verliest, moet hij de inlener onmiddellijk op de hoogte stellen van de datum waarop de vergunning verloopt.

Bent u op zoek naar logistieke medewerkers uit Oost-Europa?