Midlertidig ansatt elektriker

Vi formidler midlertidig ansatte elektrikere, elektromontører og elektroteknikere fra Øst-Europa.

Midlertidig ansatte elektrikere, elektromontører, elektroteknikere fra Øst-Europa

Midlertidige elektrikere fra Øst-Europa er en viktig del av det tyske arbeidsmarkedet. Mange bedrifter henter dem til Tyskland for å redusere arbeidsledigheten i bransjen. De fleste elektrikere fra Øst-Europa kommer fra Polen og fra Baltikum som vikarer eller underleverandører. De er billigere enn sine tyske kolleger, samtidig som de har tilsvarende kvalifikasjoner og erfaring. De fleste Polsk elektriker er kjent med de nyeste elektrotekniske standardene og prosedyrene. Derfor kan de begynne å jobbe umiddelbart uten å måtte bruke tid på å tilegne seg denne kunnskapen. Mange tyske bedrifter foretrekker polske elektrikere fordi de mener at de er flinkere og kan mer enn sine tyske kolleger.

Midlertidig ansatte fra Øst-Europa er svært erfarne elektrikere. De har lært mye de siste årene og er nå klare til å gi kunnskapen sin videre i Tyskland. Disse elektrikerne har de beste arbeidsforholdene og er svært pålitelige. I tillegg snakker de som regel perfekt tysk og kan derfor integreres godt i samfunnet vårt.

Fordeler med midlertidige elektrikere

Midlertidige elektrikere gir mange fordeler for bedriftene

elektriker til leie

Vikaransattes rolle i elektrobransjen

Midlertidig arbeidskraft fra Øst-Europa, spesielt elektrikere fra Polen, er en viktig arbeidskraftressurs i elektrobransjen. De bidrar til mange bedrifters suksess og gjør dem i stand til å reagere fleksibelt på kundenes behov. Samtidig byr vikarene også på utfordringer for bedriftene, siden de må ta hensyn til de ansattes behov samtidig som de skal forsøke å oppfylle kundenes krav. Mer om midlertidig arbeid >>>

 

Betydningen av vikarer Electro for kvalitetskontroll

Vikarer i elektrobransjen spiller en viktig rolle i kvalitetskontrollen. Vanligvis kontrollerer de de ferdige produktene eller komponentene før de leveres til kunden. Denne prosessen er avgjørende for kvalitetssikringen og bidrar til å identifisere og korrigere potensielle feil før de når kunden. På denne måten kan bedrifter også bestå produktkvalitetstester og maksimere kundetilfredsheten. I tillegg er det viktig at vikarer i elektrobransjen bruker utstyr, bearbeidingsteknikker og sikkerhetsstandarder av høy kvalitet. De må sørge for at alle elementene i et produkt eller prosjekt er produsert i henhold til de angitte standardene, og at kunden får den forventede kvaliteten. 

I noen tilfeller kan vikarer også bli brukt til å utføre tester på konkurrerende produkter for å sjekke at de fungerer som de skal. I alt dette arbeidet er det viktig at vikarer i elektrobransjen har den mest relevante teknologien og ekspertisen for å kunne utføre oppgavene på en effektiv måte. 

De bør også ha inngående kunnskap om kvalitetstestingsprosesser og tilgang til topp moderne testutstyr. Det er den eneste måten å sikre at alle deler av prosjektet blir kontrollert og at det ikke oppstår feil. Vikarelektrikere og elektroingeniører spiller en viktig rolle i kvalitetskontrollprosessen og bidrar til å sikre produktkvaliteten og identifisere feil i tide. Med riktig kunnskap kan de utføre grundige tester og identifisere alvorlige feil på forhånd, noe som til syvende og sist sikrer høy kundetilfredshet.

 

Midlertidig ansatte i elektrobransjen: et (ikke-)problem?

Bruken av innleide elektrikere har lenge vært kontroversiell. Mange bedrifter hevder at bruk av vikarer fra Polen, Tsjekkia, Slovakia eller Øst-Europa øker fleksibiliteten og effektiviteten i produksjonen. Andre ser imidlertid de største ulempene i praksis: Midlertidig ansatte har ofte dårligere opplæring og er derfor mer utsatt for ulykker. De klager også over dårligere lønns- og arbeidsvilkår. De siste årene har debatten om vikaransattes rolle i elektrobransjen blitt intensivert. Dette skyldes hovedsakelig den økende bruken av vikarer i denne sektoren. 

I 2017 var andelen midlertidig ansatte blant alle ansatte i elektrobransjen 6,7 prosent. Dette gjør elektrobransjen til en av bransjene med høyest andel midlertidig ansatte. De fleste av dem kommer fra Øst-Europa og Baltikum. 

Leter du etter en midlertidig elektriker? Vi kan hjelpe deg!

Leter du etter midlertidige elektrikere fra Øst-Europa? Zeitarbeit International har et mangeårig nettverk av vikarer i Øst-Europa. Polen, Kroatia, Tsjekkia, Litauen, LatviaUkraina og Ungarn for områdene elektrisitet og elektroteknikk, Sveiseteknologi, Industri, HKLS/GWK, Produksjon, Logistikk og spedisjon bygget opp. Våre vikarer er pålitelige og kompetente. 

Vi kan raskt og effektivt formidle en elektriker, elektroingeniør eller elektromontør fra Polen og Øst-Europa. Send oss en uforpliktende forespørsel Forespørsel. Våre vikarer snakker tysk og kan være på plass innen 7 dager.

Elektrikere fra Øst-Europa

Våre tjenester

Vi tilbyr de beste tysktalende elektrikerne fra Øst-Europa til prosjektet ditt. Vi leverer individuelt tilpassede tjenester i henhold til dine behov og sørger for at lovbestemmelser, tidsfrister og avtaler overholdes. Tjenestene våre omfatter organisatoriske og administrative oppgaver samt nødvendige skjemaer og tillatelser.

Finne de rette arbeidstakerne fra Øst-Europa på rett sted til rett tid

Er du på utkikk etter personell? Vi formidler fagarbeidere og enkle hjelpere fra nesten alle bransjer.  

Er du på utkikk etter personell? Vi formidler fagarbeidere og enkle hjelpere fra nesten alle bransjer.  

Er du på utkikk etter personell? Vi formidler fagarbeidere og enkle hjelpere fra nesten alle bransjer.  

Er du interessert i å samarbeide med oss? Ta kontakt med oss!

Send inn en personalforespørsel

Be om ditt personlige tilbud uten forpliktelser. Etter at vi har mottatt forespørselen din, vil du motta vårt tilbud innen 24 timer på virkedager, eller 48 timer i helger og på helligdager.