Tietosuojakäytäntö

1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä huomautuksia

Seuraavissa ilmoituksissa annetaan yksinkertainen yleiskatsaus siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja tietosuojasta saat tämän tekstin alla olevasta tietosuojakäytännöstämme.

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla vastaa verkkosivuston ylläpitäjä. Verkkosivuston ylläpitäjän yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta "Tietoja rekisterinpitäjästä".

Miten keräämme tietojasi?

Toisaalta tietosi kerätään, kun annat ne meille. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot, jotka annat yhteydenottolomakkeella.

Tietotekniikkajärjestelmämme keräävät muita tietoja automaattisesti tai suostumuksellasi, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun katseluaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun siirryt tälle verkkosivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään verkkosivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tämän ja muiden tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Kolmannen osapuolen analyysityökalut ja -välineet

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, surffauskäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tehdään pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Yksityiskohtaisia tietoja näistä analyysiohjelmista on seuraavassa tietosuojaselosteessa.

2. Hosting

Isännöinti All-Inkl:n kanssa

Sivustomme isännöi All-Inkl. Palveluntarjoaja on ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (jäljempänä All-Inkl). Lisätietoja on All-Inklin tietosuojakäytännössä: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

All-Inkl:n käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Meillä on oikeutettu intressi verkkosivustomme mahdollisimman luotettavaan esitystapaan. Siltä osin kuin vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

3 Yleisiä huomautuksia ja pakollisia tietoja

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasäännösten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tapahtuu.

Haluamme huomauttaa, että Internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Vastuullisesta elimestä laadittu huomautus

Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä on:

Peter Gassenmaier
Zeitarbeit International s.r.o.
Varšavská 715/36, Vinohrady
120 00 Praha 2

Saksan edustusto:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Puhelin: +49 15207942568
Sähköposti: office@zeitarbeit-international.de

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Varastointiaika

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole määritelty tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus ei enää täyty. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat); jälkimmäisessä tapauksessa tiedot poistetaan sen jälkeen, kun nämä syyt ovat lakanneet olemasta voimassa.

Huomautus tietojen siirtämisestä Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin

Käytämme muun muassa Yhdysvalloissa tai muissa kolmansissa maissa sijaitsevien yritysten tarjoamia työkaluja, jotka eivät ole tietosuojalainsäädännön mukaan turvallisia. Jos nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietosi voidaan siirtää näihin kolmansiin maihin ja käsitellä siellä. Haluamme huomauttaa, että näissä maissa ei voida taata EU:n tasoa vastaavaa tietosuojan tasoa. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä rekisteröity voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Yhdysvaltojen viranomaiset (esim. tiedustelupalvelut) käsittelevät, arvioivat ja tallentavat pysyvästi tietojasi yhdysvaltalaisilla palvelimilla valvontatarkoituksiin. Emme voi vaikuttaa näihin käsittelytoimiin.

Tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoiminnot ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa jo antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruuttamiseen asti suoritetun tietojenkäsittelyn laillisuuteen peruutus ei vaikuta.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoramarkkinointia (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla).

JOS TIETOJENKÄSITTELY PERUSTUU ART. 6 ABS. 1 LIT. E TAI F DSGVO, SINULLA ON OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ MILLOIN TAHANSA ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUVISTA SYISTÄ; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYÄ KOSKEVA OIKEUSPERUSTA LÖYTYY TÄSTÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA. JOS VASTUSTAT KÄSITTELYÄ, EMME ENÄÄ KÄSITTELE HENKILÖTIETOJASI, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA, ETTÄ KÄSITTELYLLE ON PAKOTTAVA OIKEUTETTU PERUSTE, JOKA SYRJÄYTTÄÄ ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI, TAI JOS KÄSITTELYÄ KÄYTETÄÄN OIKEUDELLISTEN VAATIMUSTEN ESITTÄMISEEN, TOTEUTTAMISEEN TAI PUOLUSTAMISEEN (TIETOSUOJALAIN 21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VASTALAUSE).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTIA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MARKKINOINTIA VARTEN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT SITÄ, HENKILÖTIETOJASI EI TÄMÄN JÄLKEEN ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN (DSGVO 21 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN VASTUSTAMINEN).

Oikeus hakea muutosta toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta

Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka sijaitsee. Valitusoikeus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten muutoksenhakukeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten tilausten tai tiedustelujen, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjänä, siirtämisen suojaamiseksi tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu "http://" muotoon "https://" ja että selaimen rivillä näkyy lukkosymboli.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Tiedot, poistaminen ja korjaaminen

Sinulla on sovellettavan lainsäädännön puitteissa oikeus saada milloin tahansa vapaasti tietoja tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus korjata tai poistaa nämä tiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tätä tarkoitusta varten ja jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilötietoihin liittyen.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit tehdä tämän ottamalla meihin yhteyttä milloin tahansa. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa asian tarkistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tarkistuksen ajaksi.
  • Jos henkilötietojesi käsittely tapahtui/tapahtuu lainvastaisesti, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, puolustamiseen tai täytäntöönpanoon, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
  • Jos olet esittänyt DSGVO:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisen vastalauseen, sinun ja meidän etujemme välinen tasapaino on otettava huomioon. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niin kauan kuin ei ole vielä päätetty, kenen etu on etusijalla.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja voidaan - sen lisäksi, että ne tallennetaan - käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

Mainossähköpostien vastustaminen

Jäljennösvelvoitteen puitteissa julkaistujen yhteystietojen käyttö sellaisen mainos- ja tiedotusmateriaalin lähettämiseen, jota ei ole nimenomaisesti pyydetty, on kielletty. Sivujen ylläpitäjät pidättävät nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos mainostietoa, kuten roskapostia, lähetetään pyytämättä.

4. tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Internet-sivumme käyttävät niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, eivätkä ne aiheuta mitään vahinkoa loppulaitteellesi. Ne tallennetaan joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet) loppulaitteeseesi. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät loppulaitteessasi, kunnes poistat ne itse tai kunnes selaimesi poistaa ne automaattisesti.

Joissakin tapauksissa päätelaitteeseesi voidaan tallentaa myös kolmannen osapuolen yritysten evästeitä, kun siirryt sivustollemme (kolmannen osapuolen evästeet). Näiden avulla me tai sinä voit käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen yrityksen palveluita (esim. maksupalveluiden käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä käytetään käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainonnan näyttämiseen.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestintäprosessin suorittamiseksi (välttämättömät evästeet) tai tiettyjen pyytämiesi toimintojen tarjoamiseksi (toiminnalliset evästeet, esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimoimiseksi (esim. evästeet verkkoyleisön mittaamiseksi), tallennetaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa ole mainittu. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu evästeiden tallentamiseen palvelujensa teknisesti virheettömän ja optimoidun tarjoamisen varmistamiseksi. Jos evästeiden tallentamiseen on pyydetty suostumus, kyseisten evästeiden tallentaminen perustuu yksinomaan tähän suostumukseen (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos poistat evästeet käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Jos kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä tai analyysitarkoituksiin, ilmoitamme siitä erikseen tämän tietosuojaselosteen puitteissa ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

Suostumus Complianzin kanssa

Verkkosivustomme käyttää Complianzin suostumustekniikkaa saadakseen suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen päätelaitteellesi tai tiettyjen tekniikoiden käyttöön ja dokumentoidakseen tämän tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämän tekniikan toimittaja on Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Alankomaat (jäljempänä "Complianz").

Complianz on asennettu paikallisesti palvelimillemme, joten yhteyttä Complianz-palveluntarjoajan palvelimiin ei muodosteta. Complianz tallentaa evästeen selaimeesi, jotta se voi osoittaa sinulle annetut suostumukset tai niiden peruuttamisen. Näin kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, poistat Complianzin evästeen itse tai tietojen säilytyksen tarkoitus ei enää täyty. Pakolliset lakisääteiset tallennusvelvoitteet eivät vaikuta tähän.

Complianzia käytetään evästeiden käyttöön laissa vaaditun suostumuksen hankkimiseen. Tämän oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelulomakkeessa antamasi tiedot, mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot, tiedustelun käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi niiden tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esimerkiksi sen jälkeen, kun olemme käsitelleet kyselysi). Pakolliset oikeudelliset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

5. Analyysivälineet ja mainont

WP-tilastot

Tämä verkkosivusto käyttää WP Statistics -analyysityökalua kävijäliikenteen tilastolliseen arviointiin. Palveluntarjoaja on Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

WP Statisticsin avulla voimme analysoida verkkosivustomme käyttöä. WP Statistics kerää lokitiedostoja (IP-osoite, lähettäjä, käytetty selain, käyttäjän alkuperä, käytetty hakukone) ja toimia, joita verkkosivuston kävijät ovat suorittaneet sivulla (esim. napsautukset ja katselut).

WP Statisticsin avulla kerätyt tiedot tallennetaan yksinomaan omalle palvelimellemme.

Tämän analyysityökalun käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Käyttäjien käyttäytymisen anonymisoitu analyysi on oikeutettu etumme, jotta voimme optimoida sekä verkkosivustomme että mainontaamme. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

IP-osoitteiden anonymisointi

Käytämme WP Statisticsia anonymisoidulla IP-osoitteella. IP-osoitteesi lyhennetään, jotta sitä ei voida enää suoraan yhdistää sinuun.

6. liitännäiset ja työkalut

Google Web Fonts

Tämä sivusto käyttää Googlen tarjoamia niin sanottuja web-fontteja fonttien yhtenäiseen esittämiseen. Kun kutsut sivun, selaimesi lataa tarvittavat web-fontit selaimen välimuistiin, jotta tekstit ja fontit voidaan näyttää oikein.

Tätä varten käyttämäsi selaimen on muodostettava yhteys Googlen palvelimiin. Näin Google voi tietää, että tätä verkkosivustoa on käytetty IP-osoitteesi kautta. Google WebFontsin käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu siihen, että kirjasintyypit esitetään yhdenmukaisesti verkkosivustollaan. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Jos selaimesi ei tue verkkokirjasimia, tietokoneesi käyttää tavallista kirjasinta.

Lisätietoja Google Web Fontsista on osoitteessa https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

fiFinnish