Tietosuojakäytäntö

1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä huomautuksia

Seuraavissa ilmoituksissa annetaan yksinkertainen yleiskatsaus siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja tietosuojasta saat tämän tekstin alla olevasta tietosuojakäytännöstämme.

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla vastaa verkkosivuston ylläpitäjä. Verkkosivuston ylläpitäjän yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta "Tietoja rekisterinpitäjästä".

Miten keräämme tietojasi?

Toisaalta tietosi kerätään, kun annat ne meille. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot, jotka annat yhteydenottolomakkeella.

Tietotekniikkajärjestelmämme keräävät muita tietoja automaattisesti tai suostumuksellasi, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun katseluaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun siirryt tälle verkkosivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään verkkosivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tämän ja muiden tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Kolmannen osapuolen analyysityökalut ja -välineet

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, surffauskäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tehdään pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Yksityiskohtaisia tietoja näistä analyysiohjelmista on seuraavassa tietosuojaselosteessa.

2. Hosting

Isännöimme verkkosivustomme sisältöä seuraavan palveluntarjoajan kanssa:

All-Inkl

Palveluntarjoaja on ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (jäljempänä 'All-Inkl'). Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät All-Inklin tietosuojaselosteesta: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

All-Inklin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Meillä on oikeutettu etu näyttää verkkosivustomme mahdollisimman luotettavasti. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin perusteella, jos suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tilausten käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön määräämä sopimus, joka takaa, että se käsittelee verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

3 Yleisiä huomautuksia ja pakollisia tietoja

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasäännösten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tapahtuu.

Haluamme huomauttaa, että Internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Vastuullisesta elimestä laadittu huomautus

Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä on:

Zeitarbeit International s.r.o.

SK, 831 06 Bratislava - mestská cast' Raca,
Karpatské námestie 10A

Saksan edustusto:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Puhelin: +49 24038092219
Sähköposti: office@zeitarbeit-international.de

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Varastointiaika

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole määritelty tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus ei enää täyty. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat); jälkimmäisessä tapauksessa tiedot poistetaan sen jälkeen, kun nämä syyt ovat lakanneet olemasta voimassa.

Yleistä tietoa tämän verkkosivuston tietojenkäsittelyn oikeusperustasta

Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, käsittelemme henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella, jos erityisiä tietoryhmiä käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin annetaan nimenomainen suostumus, tietojenkäsittely tapahtuu myös yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Jos olet antanut suostumuksesi evästeiden tallentamiseen tai pääsyn tietoihin loppulaitteessasi (esim. laitteen sormenjäljen avulla), tietojenkäsittely tapahtuu myös yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 1 kohdan perusteella. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos tietojasi tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Lisäksi käsittelemme tietojasi, jos se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Tietojen käsittelyä voidaan suorittaa myös oikeutetun etumme perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tietoja kussakin yksittäistapauksessa sovellettavista oikeusperusteista annetaan tämän tietosuojakäytännön seuraavissa kohdissa.

Henkilötietojen vastaanottajat

Osana liiketoimintaamme teemme yhteistyötä erilaisten ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Joissakin tapauksissa on tarpeen siirtää henkilötietoja näille ulkopuolisille organisaatioille. Luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille organisaatioille vain, jos se on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi, jos olemme laillisesti velvollisia tekemään niin (esim. tietojen luovuttaminen veroviranomaisille), jos meillä on oikeutettu etu tietojen siirtoon yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti tai jos jokin muu oikeusperuste sallii tietojen siirron. Kun käytämme henkilötietojen käsittelijöitä, välitämme asiakkaidemme henkilötietoja vain voimassa olevan sopimuksen perusteella tilausten käsittelyä varten. Jos kyseessä on yhteinen käsittely, tehdään yhteinen käsittelysopimus.

Tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoiminnot ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa jo antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruuttamiseen asti suoritetun tietojenkäsittelyn laillisuuteen peruutus ei vaikuta.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoramarkkinointia (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla).

JOS TIETOJENKÄSITTELY PERUSTUU ART. 6 ABS. 1 LIT. E TAI F DSGVO, SINULLA ON OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ MILLOIN TAHANSA ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUVISTA SYISTÄ; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYÄ KOSKEVA OIKEUSPERUSTA LÖYTYY TÄSTÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA. JOS VASTUSTAT KÄSITTELYÄ, EMME ENÄÄ KÄSITTELE HENKILÖTIETOJASI, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA, ETTÄ KÄSITTELYLLE ON PAKOTTAVA OIKEUTETTU PERUSTE, JOKA SYRJÄYTTÄÄ ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI, TAI JOS KÄSITTELYÄ KÄYTETÄÄN OIKEUDELLISTEN VAATIMUSTEN ESITTÄMISEEN, TOTEUTTAMISEEN TAI PUOLUSTAMISEEN (TIETOSUOJALAIN 21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VASTALAUSE).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTIA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MARKKINOINTIA VARTEN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT SITÄ, HENKILÖTIETOJASI EI TÄMÄN JÄLKEEN ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN (DSGVO 21 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN VASTUSTAMINEN).

Oikeus hakea muutosta toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta

Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka sijaitsee. Valitusoikeus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten muutoksenhakukeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

Tietojen antaminen, korjaaminen ja poistaminen

Sinulla on sovellettavan lainsäädännön puitteissa oikeus saada milloin tahansa vapaasti tietoja tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus korjata tai poistaa nämä tiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tätä tarkoitusta varten ja jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilötietoihin liittyen.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit tehdä tämän ottamalla meihin yhteyttä milloin tahansa. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa asian tarkistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tarkistuksen ajaksi.
  • Jos henkilötietojesi käsittely tapahtui/tapahtuu lainvastaisesti, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, puolustamiseen tai täytäntöönpanoon, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
  • Jos olet esittänyt DSGVO:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisen vastalauseen, sinun ja meidän etujemme välinen tasapaino on otettava huomioon. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niin kauan kuin ei ole vielä päätetty, kenen etu on etusijalla.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja voidaan - sen lisäksi, että ne tallennetaan - käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

SSL- tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten tilausten tai tiedustelujen, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjänä, siirtämisen suojaamiseksi tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu "http://" muotoon "https://" ja että selaimen rivillä näkyy lukkosymboli.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

4. tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Internet-sivumme käyttävät niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä datapaketteja, eivätkä ne aiheuta mitään vahinkoa loppulaitteellesi. Ne tallennetaan laitteeseesi joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät loppulaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai verkkoselaimesi poistaa ne automaattisesti.

Evästeet voivat olla peräisin meiltä (ensimmäisen osapuolen evästeet) tai kolmannen osapuolen yrityksiltä (niin sanotut kolmannen osapuolen evästeet). Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat tiettyjen kolmannen osapuolen yritysten palveluiden integroinnin verkkosivustoihin (esim. maksupalveluiden käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen analysointiin tai mainostarkoituksiin.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisen viestintäprosessin suorittamiseen, tiettyjen pyytämiesi toimintojen tarjoamiseen (esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimointiin (esim. evästeet verkkoyleisön mittaamiseen) (välttämättömät evästeet), tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa ole mainittu. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tarpeellisten evästeiden tallentamiseen palvelujensa teknisesti virheettömän ja optimoidun tarjoamisen varmistamiseksi. Jos evästeiden ja vastaavien tunnistustekniikoiden tallentamiseen on pyydetty suostumus, käsittely suoritetaan yksinomaan tämän suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentti); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos poistat evästeet käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Voit tutustua tällä verkkosivustolla käytettäviin evästeisiin ja palveluihin tässä tietosuojakäytännössä.

Suostumus Complianzin kanssa

Verkkosivustomme käyttää Complianzin suostumustekniikkaa saadakseen suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen päätelaitteellesi tai tiettyjen tekniikoiden käyttöön ja dokumentoidakseen tämän tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämän tekniikan toimittaja on Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Alankomaat (jäljempänä "Complianz").

Complianzia isännöidään meidän palvelimillamme, joten yhteyttä Complianzin tarjoajan palvelimiin ei muodosteta. Complianz tallentaa evästeen selaimeesi, jotta voimme määrittää antamasi suostumukset tai peruuttaa ne. Näin kerätyt tiedot säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, poistat Complianzin evästeen itse tai tietojen säilytyksen tarkoitus ei enää täyty. Pakolliset lakisääteiset säilytysvelvoitteet eivät vaikuta tähän.

Complianzia käytetään evästeiden käyttöön laissa vaaditun suostumuksen hankkimiseen. Tämän oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Palvelimen lokitiedostot

Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää automaattisesti meille. Nämä ovat

  • Selaimen tyyppi ja versio
  • Käytetty käyttöjärjestelmä
  • Lähettäjän URL-osoite
  • Yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntäkoneen nimi
  • Palvelinpyynnön aika
  • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Nämä tiedot kerätään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu verkkosivustonsa teknisesti virheettömään esitystapaan ja optimointiin - palvelinlokitiedostot on tallennettava tätä tarkoitusta varten.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelulomakkeessa antamasi tiedot, mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot, tiedustelun käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näitä tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos kyselysi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi niiden tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esimerkiksi sen jälkeen, kun olemme käsitelleet kyselysi). Pakolliset oikeudelliset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Tiedustelut sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme kaikki henkilötietosi (nimi, tiedustelu) pyyntösi käsittelyä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näitä tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos kyselysi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteydenottopyyntöjen kautta lähettämäsi tiedot pysyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esim. pyyntösi käsittelyn jälkeen). Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti lakisääteiset säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

5. Analyysivälineet ja mainont

Google Tag Manager

Käytämme Google Tag Manageria. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Tag Manager on työkalu, jonka avulla voimme integroida seuranta- tai tilastointityökaluja ja muita tekniikoita verkkosivuillemme. Google Tag Manager ei itse luo käyttäjäprofiileja, ei tallenna evästeitä eikä tee itsenäisiä analyysejä. Sitä käytetään ainoastaan sen kautta integroitujen työkalujen hallintaan ja näyttämiseen. Google Tag Manager tallentaa kuitenkin IP-osoitteesi, joka voidaan siirtää myös Googlen emoyhtiölle Yhdysvaltoihin.

Google Tag Manageria käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu eri työkalujen nopeaan ja mutkattomaan integrointiin ja hallintaan verkkosivustollaan. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin nojalla, jos suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys sitoutuu noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja tästä saa palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkosanalyysipalvelun toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analyticsin avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä. Sivuston ylläpitäjä saa tällöin erilaisia käyttötietoja, kuten sivulataukset, vierailun kesto, käytetyt käyttöjärjestelmät ja käyttäjän alkuperä. Nämä tiedot liitetään käyttäjän päätelaitteeseen. Niitä ei määritetä käyttäjätunnukseen.

Voimme myös käyttää Google Analyticsia muun muassa hiiren ja selaimen liikkeiden ja klikkausten tallentamiseen. Google Analytics käyttää myös erilaisia mallinnusmenetelmiä täydentämään tallennettuja tietueita ja käyttää koneoppimistekniikoita tietojen analysointiin.

Google Analytics käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjälki). Googlen keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys sitoutuu noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja tästä saa palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-osoitteiden anonymisointi

Google Analyticsin IP-anonymisointi on aktivoitu. Tämän seurauksena Google typistää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittajavaltioissa ennen kuin se siirretään Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja typistetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Selaimen lisäosa

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä tietojasi lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, on Googlen tietosuojakäytännössä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Tilausten käsittely

Olemme tehneet Googlen kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä ja noudatamme täysin Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia Google Analyticsin käytössä.

Google-mainokset

Sivuston ylläpitäjä käyttää Google Ads -mainontaa. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, verkkomainontaohjelma.

Google Ads mahdollistaa mainosten näyttämisen Googlen hakukoneessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, kun käyttäjä syöttää tiettyjä hakusanoja Googleen (avainsanojen kohdentaminen). Lisäksi kohdennettuja mainoksia voidaan näyttää Googlen käytettävissä olevien käyttäjätietojen (esim. sijaintitiedot ja kiinnostuksen kohteet) perusteella (kohderyhmäkohdentaminen). Verkkosivuston ylläpitäjänä voimme arvioida näitä tietoja määrällisesti esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakusanat johtivat mainoksiemme näyttämiseen ja kuinka moni mainos johti vastaaviin klikkauksiin.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys sitoutuu noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja tästä saa palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads uudelleenmarkkinointi

Tämä verkkosivusto käyttää Google Ads Remarketing -toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Ads Remarketingin avulla voimme määrittää verkkotarjontamme kanssa vuorovaikutuksessa olevat henkilöt tiettyihin kohderyhmiin, jotta voimme myöhemmin näyttää heille kiinnostukseen perustuvaa mainontaa Googlen mainosverkossa (uudelleenmarkkinointi tai uudelleenkohdentaminen).

Lisäksi Google Ads Remarketingin avulla luodut mainonnan kohderyhmät voidaan liittää Googlen laitteiden välisiin toimintoihin. Tällä tavoin kiinnostuksen mukaan räätälöityjä, yksilöllisiä mainosviestejä, jotka on mukautettu sinulle aikaisemman käyttösi ja surffauskäyttäytymisesi perusteella yhdellä päätelaitteella (esim. matkapuhelimella), voidaan näyttää myös toisella päätelaitteellasi (esim. tabletilla tai tietokoneella).

Jos sinulla on Google-tili, voit vastustaa henkilökohtaista mainontaa klikkaamalla seuraavaa linkkiä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja ja tietosuojasäännökset löytyvät Googlen tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys sitoutuu noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja tästä saa palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Kohderyhmän muodostaminen ja asiakkaiden yhteensovittaminen

Käytämme muun muassa Google Ads Remarketing -asiakaskohtaamista kohderyhmien luomiseen. Siirrämme tässä yhteydessä tiettyjä asiakastietoja (esim. sähköpostiosoitteita) asiakaslistoistamme Googlelle. Jos kyseiset asiakkaat ovat Googlen käyttäjiä ja kirjautuneet Google-tililleen, heille näytetään sopivia mainosviestejä Googlen verkostossa (esim. YouTubessa, Gmailissa tai hakukoneessa).

Google Conversion seuranta

Tämä verkkosivusto käyttää Google Conversion Tracking -palvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Googlen konversioseurannan avulla Google ja me voimme tunnistaa, onko käyttäjä suorittanut tiettyjä toimia. Voimme esimerkiksi analysoida, mitä verkkosivustomme painikkeita klikattiin kuinka usein ja mitä tuotteita katsottiin tai ostettiin erityisen usein. Näitä tietoja käytetään konversiotilastojen laatimiseen. Saamme selville mainoksiamme napsauttaneiden käyttäjien kokonaismäärän ja sen, mitä toimia he ovat tehneet. Emme saa mitään tietoja, joiden avulla voisimme tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisesti. Google itse käyttää evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita tunnistamistarkoituksiin.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Googlen konversioseurannasta on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys sitoutuu noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja tästä saa palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot
Jos haluat vastaanottaa verkkosivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet ilmoittamasi sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita
tietoja ei kerätä tai niitä kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja yksinomaan
pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä välitä niitä kolmansille osapuolille.
Uutiskirjeen rekisteröintilomakkeessa annettujen tietojen käsittely tapahtuu yksinomaan
suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi
tietojesi ja sähköpostiosoitteesi tallentamiseen ja niiden käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen, esimerkiksi uutiskirjeessä olevan "poista tilaus"-linkin kautta. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.
Meille uutiskirjeen tilaamista varten
tallentamiasi tietoja säilytämme me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja, kunnes
peruutat uutiskirjeen ja poistamme ne uutiskirjeen jakelulistalta sen jälkeen, kun olet
peruuttanut uutiskirjeen tai käyttötarkoitus on lakannut olemasta olemassa. Me
pidätämme oikeuden poistaa tai estää sähköpostiosoitteet uutiskirjeemme jakelulistalta oman harkintamme mukaan
12 / 14
oikeutetun etumme puitteissa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
Tietoihin, joita säilytämme muita tarkoituksia varten, tämä ei vaikuta.
Kun poistut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja voi tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle, jos se on tarpeen tulevien
postitusten estämiseksi. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä
muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etuamme
lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi uutiskirjeitä lähetettäessä (yleisen tietosuoja-asetuksen
6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan tallennus ei ole ajallisesti rajoitettu. Voit vastustaa
säilytystä, jos etusi on oikeutettua etuamme tärkeämpi.

7. liitännäiset ja työkalut

Google Fonts (paikallinen hosting)

Tällä sivustolla käytetään Googlen tarjoamia niin sanottuja Google Fonts -fontteja fonttien standardoituun esittämiseen. Google-fontit asennetaan paikallisesti. Yhteyttä Googlen palvelimiin ei ole.

Lisätietoja Google Fontsista on osoitteessa https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

SolidWP
Olemme integroineet SolidWP:n tähän verkkosivustoon. Palveluntarjoaja on iThemes Media LLC, 1720 South Kelly
Avenue Edmond, OK 73013, USA (jäljempänä "SolidWP").
SolidWP suojaa verkkosivustoamme ei-toivotulta käytöltä tai pahantahtoisilta verkkohyökkäyksiltä.
Tätä tarkoitusta varten SolidWP kerää muun muassa IP-osoitteesi, kirjautumisyrityksien ajankohdan ja lähteen sekä lokitietoja (esim. käytetyn selaimen). SolidWP on asennettu paikallisesti palvelimillemme.
SolidWP:n käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä
on oikeutettu etu suojata verkkosivustonsa mahdollisimman tehokkaasti verkkohyökkäyksiltä.
Jos on pyydetty vastaava suostumus, käsittely suoritetaan yksinomaan
GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin perusteella, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen
tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:n
merkityksen mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

8 Sosiaalisen median läsnäolomme

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan seuraaviin sosiaalisen median sivustoihin

Sosiaalisten verkostojen suorittama tietojenkäsittely

Ylläpidämme julkisesti saatavilla olevia profiileja sosiaalisissa verkostoissa. Käyttämämme yksittäiset sosiaaliset verkostot on lueteltu alla.

Sosiaaliset verkostot, kuten Facebook, X jne., voivat yleensä analysoida käyttäjäkäyttäytymistäsi kattavasti, kun vierailet niiden verkkosivustolla tai verkkosivustolla, johon on integroitu sosiaalisen median sisältöä (esim. tykkää-painikkeita tai mainosbannereita). Vierailu sosiaalisen median sivuillamme käynnistää lukuisia tietosuojaan liittyviä käsittelytoimia. Yksityiskohtaisesti:

Jos olet kirjautuneena sosiaalisen median tilillesi ja vierailet sosiaalisessa mediassamme, sosiaalisen median portaalin ylläpitäjä voi liittää tämän vierailun käyttäjätiliisi. Henkilötietojasi voidaan kuitenkin kerätä myös, jos et ole kirjautunut sisään tai sinulla ei ole käyttäjätiliä kyseisessä sosiaalisen median portaalissa. Tällöin tietojen kerääminen tapahtuu esimerkiksi loppulaitteeseesi tallennettujen evästeiden tai IP-osoitteesi tallentamisen avulla.

Näin kerättyjen tietojen avulla sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat luoda käyttäjäprofiileja, joihin tallennetaan mieltymyksesi ja kiinnostuksen kohteesi. Tällä tavoin sinulle voidaan näyttää kiinnostuksen mukaan määräytyvää mainontaa sosiaalisen median sivustolla ja sen ulkopuolella. Jos sinulla on tili kyseisessä sosiaalisessa verkostossa, kiinnostukseen perustuvaa mainontaa voidaan näyttää kaikilla laitteilla, joihin olet tai olit kirjautuneena.

Huomaa myös, että emme voi seurata kaikkia sosiaalisen median portaalien käsittelytoimia. Palveluntarjoajasta riippuen sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat siis suorittaa muita käsittelytoimia. Lisätietoja on kunkin sosiaalisen median portaalin käyttöehdoissa ja tietosuojamääräyksissä.

Oikeusperusta

Sosiaalisessa mediassa on tarkoitus olla mahdollisimman laajasti läsnä Internetissä. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Sosiaalisten verkostojen käynnistämät analysointiprosessit voivat perustua erilaisiin oikeusperustoihin, jotka sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien on määriteltävä (esim. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu suostumus).

Vastuussa oleva osapuoli ja oikeuksien vahvistaminen

Jos vierailet jollakin sosiaalisen median sivustollamme (esim. Facebook), olemme yhdessä sosiaalisen median alustan ylläpitäjän kanssa vastuussa vierailun aikana käynnistetyistä tietojenkäsittelytoiminnoista. Voit käyttää oikeuksiasi (tietojen ilmoittaminen, oikaiseminen, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, tietojen siirrettävyys ja valitus) sekä meitä että kyseisen sosiaalisen median portaalin operaattoria (esim. Facebookia) vastaan.

Huomaathan, että huolimatta yhteisestä vastuustamme sosiaalisen median portaalien ylläpitäjien kanssa, meillä ei ole täyttä määräysvaltaa sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin. Vaihtoehtomme määräytyvät pitkälti kyseisen palveluntarjoajan yrityspolitiikan mukaan.

Varastointiaika

Suoraan sosiaalisen median kautta keräämämme tiedot poistetaan järjestelmistämme heti, kun pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai kun tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty. Tallennetut evästeet pysyvät loppulaitteessasi, kunnes poistat ne. Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Emme voi vaikuttaa sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien omiin tarkoituksiinsa tallentamien tietojesi säilytysaikaan. Lisätietoja saat suoraan sosiaalisten verkostojen ylläpitäjiltä (esim. niiden tietosuojakäytännöistä, ks. alla).

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen käyttöä, oikeus tietojen siirtämiseen ja oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Lisäksi voit pyytää henkilötietojesi korjaamista, suojaamista, poistamista ja tietyissä olosuhteissa niiden käsittelyn rajoittamista.

Sosiaaliset verkostot yksityiskohtaisesti

Facebook

Meillä on profiili Facebookissa. Palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä Meta). Metan mukaan kerättyjä tietoja siirretään myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Olemme tehneet Metan kanssa yhteisen tietojenkäsittelysopimuksen (Controller Addendum). Tässä sopimuksessa määritellään, mistä tietojenkäsittelytoiminnoista me tai Meta olemme vastuussa, kun vierailet Facebook-sivullamme. Voit tutustua tähän sopimukseen seuraavasta linkistä: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Voit mukauttaa mainosasetuksiasi itse käyttäjätililläsi. Klikkaa tätä varten seuraavaa linkkiä ja kirjaudu sisään: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Yksityiskohdat löytyvät Facebookin tietosuojakäytännöstä: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys sitoutuu noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja tästä saa palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Meillä on profiili Instagramissa. Palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://privacycenter.instagram.com/policy/ ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Yksityiskohdat siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, löytyvät Instagramin tietosuojakäytännöstä: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys sitoutuu noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja tästä saa palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

XING

Meillä on profiili XINGissä. Palveluntarjoaja on New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hampuri, Saksa. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, löytyvät XINGin tietosuojakäytännöstä: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Meillä on profiili LinkedInissä. Palveluntarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti. LinkedIn käyttää mainosevästejä.

Jos haluat poistaa LinkedInin mainosevästeet käytöstä, käytä seuraavaa linkkiä: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Yksityiskohdat siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, löytyvät LinkedInin tietosuojakäytännöstä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Meillä on profiili YouTubessa. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, löytyvät YouTuben tietosuojakäytännöstä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys sitoutuu noudattamaan näitä tietosuojanormeja. Lisätietoja tästä saa palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active