Henkilöstöleasing Itä-Eurooppa

Henkilöstövuokraus Itä-Euroopassa - mahdollisuudet ja riskit!

Henkilöstön leasing Itä-Euroopassa on houkutteleva tapa pienentää uuden tiimin rakentamiskustannuksia. Koska henkilöstöleasingillä eli tilapäistyöllä voit palkata päteviä asiantuntijoita Itä-Euroopan maista työllistämään edullisesti ja joustavasti. Tällä työllistämismenetelmällä on monia etuja ja haittoja.

Etsitkö henkilöstöä Itä-Euroopasta tiettyyn projektiin tai suoraan palkattavaksi? Sijoitamme päteviä asiantuntijoita ja tukihenkilöstöä Itä-Euroopan maista, kuten PuolastaTšekkiSlovakiaUnkari, Bulgaria tai Ukraina.

Tarjoamme päteviä asiantuntijoita ja tukihenkilöstöä:

Itä-Euroopan ulkoistaminen

Mitä on henkilöstövuokraus? Mitkä ovat vuokratyön edut Itä-Euroopassa?

Itä-Euroopan henkilöstövuokraus on pohjimmiltaan eräs ulkoistamisen muoto, jossa saksalaiset yritykset palkkaavat työntekijöitä Itä-Euroopassa. Euroopan maat työllistävät ihmisiä oman maansa asukkaiden sijaan.

Henkilöstövuokrauksen edut Itä-Euroopassa:

 1. Itä-Euroopasta tulevat työntekijät ovat usein paljon halvempia kuin saksalaiset kollegansa.
 2. Itäeurooppalaiset työntekijät eivät useinkaan saa sosiaalietuuksia ja veroja Saksassa. Näin yritykset voivat alentaa huomattavasti henkilöstökustannuksiaan, mikä puolestaan voi johtaa huomattavaan voittojen kasvuun.
 3. tarjoavat joustavuutta saksalaisille yrityksille. Koska ne voivat vuokrata työntekijöitä Puolasta, Tšekistä, Unkarista, Baltiasta tai Itä-Euroopasta milloin tahansa, he voivat nopeasti ja tehokkaasti mukauttaa henkilökuntansa kulloisenkin projektin tarpeisiin.

Wenn olet siis yritys joka luottaa vahvasti joustavaan työvoimaan, vuokratyöntekijöitä ulkomailta tai haluaisit laajentua aika ajoin, sinun kannattaa harkita henkilöstövuokrausta Itä-Euroopassa. Vuokratyön avulla Itä-Euroopassa voit lisätä merkittävästi yrityksesi voittopotentiaalia ja samalla parantaa työilmapiiriä..

Ulkomainen työvoima Saksassa

Löydä vuokratyöntekijöitä Itä-Euroopasta - me olemme henkilöstöpalveluntarjoajasi!

Henkilöstövuokraus on tehokas ratkaisu henkilöstökustannusten vähentämiseen. Taloudellisen näkökulman lisäksi henkilöstövuokraus tarjoaa yrityksille myös muita etuja, kuten joustavuutta tai riskien minimointia. 

Zeitarbeit International - kumppanisi!

Henkilöstöpalvelun tarjoajana olemme erikoistuneet tilapäisiin työsuhteisiin arbeitnehmerüberlassung Puolasta, Tšekistä, Romaniasta, Kroatiasta, Unkarista ja muista maista. Olemme erikoistuneet muihin Euroopan maihin ja olemme rakentaneet laajan verkoston ulkomaille. Tämä verkosto varmistaa vuokratyöntekijöiden ammattimaisen ja nopean sijoittamisen leiharbeitern Puolasta ja Itä-Euroopasta Saksaan.

Palkkaamme päteviä asiantuntijoita esimerkiksi aurinkoteknologiasta, autoteollisuusIT, suunnittelu, käsityöt, rakentaminentoimiala, logistiikka, tuotanto kuten sekä muut toimialat.

Me huolehdimme koko prosessista, luvista, majoituksesta, ateriapalveluista ja matkoista. Etsitkö tilapäisiä työntekijöitä? Kerro meille tarpeesi, niin etsimme sinulle oikeat vuokratyöntekijät ja alihankkijat Itä-Euroopasta. Voit ottaa meihin yhteyttä myös lyhytaikaisia tarpeita varten.

Etsitkö tilapäisiä työntekijöitä Itä-Euroopasta? 

Henkilöstövuokrausta koskevat vaatimukset Itä-Euroopassa

Työntekijöiden leasingsopimus

Henkilöstövuokraussopimus on yleensä erittäin kustannustehokas ja tehokas vaihtoehto työllistää työvoimaa Itä-Euroopasta. Henkilöstövuokrauksen avulla yritykset voivat tarjota työntekijöilleen laadukkaan työympäristön ja samalla vähentää kustannuksia. Henkilöstövuokrausta käytettäessä on kuitenkin otettava huomioon joitakin vaatimuksia.

Henkilöstövuokraussopimuksen suunnittelun ensimmäinen vaihe on työnantajan vaatimusten määrittäminen. Ensin on selvitettävä kaikki yrityksen vaatimukset, jotta voidaan valita oikeat palvelut. Voi esimerkiksi olla hyödyllistä varmistaa, että palvelu vastaa yrityksen tarpeita ja että kaikki lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.

Toinen välttämätön edellytys henkilöstövuokraussopimuksen tekemiselle on vankka sopimus, johon sisältyvät yleiset sopimusehdot. Sopimuksessa olisi oltava yksityiskohtaiset tiedot palvelun laajuudesta sekä laskutus- ja maksuehdoista. Sopimuksessa on oltava myös henkilöstönvuokrauksen erityispiirteitä koskevia lausekkeita.

Tämän jälkeen on tärkeää noudattaa tiettyjä ohjeita työntekijänvuokrasopimusta tehtäessä - erityisesti oikeusvarmuuden osalta - jotta voidaan välttää ongelmat etukäteen.

Onko teillä kysyttävää? Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua kaikissa määräaikaiseen työsopimukseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Henkilöstön vuokrausmenettely

1. Henkilöstösovellus

Etsitkö ammattitaitoista henkilöstöä ammattitaitoisten työntekijöiden puutteen ratkaisemiseksi? Haluatko löytää työntekijöitä Itä-Euroopasta? Tarjoamme tilapäistyöntekijöitä Puolasta, Tšekin tasavallasta, Sloveniasta, Unkarista, Liettuasta ja Kroatiasta. Pyydä Zeitarbeit Internationalia löytämään sinulle oikeat vuokratyöntekijät Itä-Euroopasta. 

2. Vaatimusten laatiminen

Kerro meille vaatimuksistasi puhelimitse tai kyselylomakkeella: Mihin toimintoihin etsit henkilökuntaa? Kuinka monta työntekijää tarvitsette? Mitkä pätevyydet ovat sinulle tärkeitä? Minkä ajanjakson ajaksi tarvitsette tilapäisiä työntekijöitä Itä-Euroopasta?s 

3. Työvoiman tarjonta

Kun olemme kirjanneet tarpeesi, etsimme sopivia työntekijöitä Itä-Euroopasta henkilöstövuokrausta varten. Hoidamme koko prosessin ja huolehdimme tarvittavista lomakkeista ja luvista. Vuokratyöntekijämme Puolasta, Kroatiasta, Unkarista jne. puhuvat riittävästi saksaa ja voivat olla työpaikalla 7 päivän kuluessa.

4. Vuokratyöntekijät 7 päivän kuluessa työpaikalla.

Itä-Euroopasta tulevat vuokratyöntekijät voivat olla työpaikalla 7 päivän kuluessa. Me huolehdimme majoituksesta, ruoasta ja kuljetuksesta. Jos olet kiinnostunut vuokratyöntekijän vakituisesta työpaikasta, voit tietenkin tehdä hänelle tarjouksen.

Asiat, jotka kannattaa tietää aiheesta ”henkilöstön leasing”:

Itä-Euroopan henkilöstövuokraus kuvaa käytäntöä, Itä-Euroopan työntekijät Länsi-Euroopan yrityksille rekrytointitoimiston kautta rajoitetuksi ajaksi.

Etuja ovat muun muassa:

 • Joustavuus
 • Kustannussäästöt
 • Työvoiman nopea rekrytointi
 • Mahdollisuus reagoida henkilöstötarpeiden kausivaihteluihin.

Henkilöstövuokraus voi olla hyödyllistä eri tilanteissa:

 • Kun yrityksellä on tilapäisesti lisääntynyt henkilöstön tarve. Näin voi olla esimerkiksi kausiluonteisen ruuhkahuipun aikana tai suuren projektin toteuttamisen yhteydessä. Henkilöstövuokraus antaa yrityksille mahdollisuuden reagoida joustavasti näihin ruuhkahuippuihin ilman, että niiden tarvitsee tehdä pitkäaikaisia työsopimuksia. Ne voivat palkata päteviä työntekijöitä halutuksi ajaksi ja vapauttaa heidät heti, kun kysyntä on katettu.
 • Jos yritys tarvitsee erityisasiantuntemusta - olipa kyse sitten tietotekniikka-alasta tai muusta erikoisalasta - mutta sillä ei ole asianmukaisia resursseja tai se ei ole löytänyt sopivaa ehdokasta, henkilöstövuokraus on hyvä vaihtoehto. Henkilöstövuokraus keventää myös yrityksen sisäisten henkilöstöosastojen taakkaa. Ulkopuolinen palveluntarjoaja huolehtii sopivien hakijoiden etsimisestä ja hallinnollisista tehtävistä, kuten sopimusten laatimisesta ja palkanlaskennasta.

Lisää vuokratyöstä >>>

Itä-Euroopan henkilöstövuokrauksen perusvaiheet ja -näkökohdat ovat seuraavat:

 1. Oikeudellinen kehys: kussakin Itä-Euroopan maassa voi olla erilaisia työvoiman vuokrausta koskevia lakisääteisiä vaatimuksia. On tärkeää ymmärtää paikalliset työlait ja -säädökset, jotta voidaan varmistaa, että henkilöstövuokraus on lakisääteisten vaatimusten mukaista.

 2. Henkilöstöpalvelujen tarjoaja: yritykset, jotka tarvitsevat tilapäistä työvoimaa, voivat kääntyä henkilöstöpalvelujen tarjoajien (eli vuokratyövoimaa välittävien yritysten) puoleen. Näillä yrityksillä on usein tietokanta pätevästä työvoimasta.

 3. Sopimukset: sopimukset tehdään henkilöstöpalvelujen tarjoajan ja asiakasyrityksen välillä. Näissä sopimuksissa määrätään muun muassa vuokratyön kestosta, vuokratyöntekijöiden pätevyydestä, siirtokorvauksesta vakituisessa työsuhteessa ja taloudellisista ehdoista.

 4. Rekrytointi ja valinta: henkilöstöpalvelujen tarjoaja rekrytoi ja valitsee pätevät työntekijät asiakasyrityksen vaatimusten mukaisesti. Tämä voidaan tehdä haastattelujen, ansioluetteloiden ja suositusten tarkistamisen avulla.

 5. Vuokratyöntekijöiden käyttö: valitut vuokratyöntekijät asetetaan asiakasyrityksen käyttöön määräajaksi, jotta voidaan täyttää tilapäisiä pullonkauloja, kompensoida kausiluonteisia ruuhkahuippuja tai toteuttaa erityishankkeita.

 6. Palkanlaskenta: vuokratyöntekijöiden palkanlaskennan hoitaa henkilöstöpalvelujen tarjoaja. Asiakasyritys maksaa henkilöstöpalvelujen tarjoajalle sovitun palkkion tarjoamistaan palveluista.

Puola, Unkari, Tšekki ja Slovakia ovat erityisen tunnettuja hyvin koulutetusta työvoimasta henkilöstövuokrauksen alalla.

Toimialat, kuten Logistiikka, Tuotanto, Rakentaminen, Teollisuus ja ateriapalvelut käyttävät usein Itä-Euroopasta vuokrattavaa henkilöstöä.

Lainsäädäntö vaihtelee maittain, mutta pääsääntöisesti työsopimuksia, palkkoja ja työsuojelulakeja on noudatettava.

Kustannukset koostuvat työntekijän palkasta, rekrytointitoimiston välityspalkkiosta ja mahdollisista lisäeduista.

Työntekijöillä on usein hyvä koulutus, käytännön kokemus ja kielitaito vastaanottavan yrityksen kansallisella kielellä.

Riskejä voi aiheutua odottamattomista irtisanomisista, oikeusriidoista tai työntekijöiden riittämättömästä pätevyydestä.

EU:n vapaan liikkuvuuden ansiosta itäeurooppalaiset työntekijät voivat työskennellä muissa EU-maissa, mikä helpottaa henkilöstövuokrausta.

Vuokratyöntekijöiden kustannukset voivat vaihdella maasta, toimialasta, kokemuksesta ja pätevyydestä riippuen. Yleensä vuokratyöntekijöiden kustannukset sisältävät palkan lisäksi sosiaalietuudet, työturvan, vakuutukset ja tarvittaessa vuokratyövoimaa välittävän yrityksen palkkiot. Tarkkaa summaa on vaikea antaa, koska se riippuu monista eri tekijöistä. On kuitenkin tärkeää huomata, että yrityksillä voi olla suuremmat kustannukset vuokratyöntekijöistä kuin vakituisista työntekijöistä, koska ne käyttävät myös vuokratyövoimaa välittävän yrityksen palveluja.

Vuokratyötä ja vuokratyötä käytetään usein vaihtelevasti, mutta niillä viitataan työntekijän vuokrauksen eri osa-alueisiin.

 • Määräaikainen työ: voi viitata erityyppisiin tilapäisiin työsuhteisiin, kuten projektityöhön, kausityöhön jne. Vuokratyöntekijät voivat olla suoraan yrityksen tai henkilöstöpalvelun tarjoajan palveluksessa. Vuokratyötä voidaan säännellä erilaisilla työoikeudellisilla säännöksillä ja sopimuksilla.
 • Määräaikainen työ: keskittyy erityisesti työntekijöiden vuokraamiseen yrityksille määräajaksi. Työntekijät ovat henkilöstöpalvelun tarjoajan palveluksessa ja lainataan yrityksille. Monissa maissa on erityisiä lakeja ja asetuksia, jotka koskevat vuokratyötä.

Vuokratyön siirtomaksulla tarkoitetaan kustannuksia, jotka yrityksen on maksettava ottaakseen vuokratyöntekijän pysyvästi palvelukseensa. Siirtomaksusta käytetään myös nimitystä siirtomaksu tai siirtokustannukset. On tärkeää huomata, että siirtomaksun tarkka määrä riippuu useista eri tekijöistä, kuten alueellisista laeista, yrityksen toimintaperiaatteista ja henkilöstövuokrausyrityksen, vuokratyöntekijän ja vuokratyöntekijän palkkaavan yrityksen välisistä yksittäisistä sopimuksista.

Monissa tapauksissa irtisanomispalkkio voi olla ennalta määrätty palkkio, joka on määritelty henkilöstövuokrausyrityksen ja asiakasyrityksen välisessä sopimuksessa. Palkkio voi olla prosenttiosuus vuokratyöntekijän vuosipalkasta tai jokin muu sovittu kaava. Määrä voi myös riippua siitä, kuinka kauan vuokratyöntekijä on ollut yrityksessä.

On suositeltavaa tarkistaa tarkat ehdot ja kustannukset rekrytointitoimiston ja asiakasyrityksen välisestä sopimuksesta, jotta saat selvyyttä siirtomaksuun. Sopimukset voivat vaihdella huomattavasti maasta, toimialasta ja yrityksen politiikasta riippuen.

Ensi silmäyksellä vuokratyöntekijä voi vaikuttaa kalliimmalta kuin vakituinen työntekijä, sillä vuokratyövoimaa välittävälle yritykselle voi aiheutua lisäkustannuksia, kuten välityspalkkioita ja katetta.

Kustannuksia analysoitaessa on kuitenkin otettava huomioon myös se, että yrityksellä ei yleensä ole pitkäaikaisia velvoitteita vuokratyöntekijöitä kohtaan. Tämä tarkoittaa, että sosiaalietuuksista, kuten sairausvakuutuksesta, eläkevakuutuksesta tai lomaoikeuksista, ei aiheudu kiinteitä kustannuksia. Lisäksi yritys voi reagoida joustavasti kysynnän ja tilaustilanteen mukaan ja mukauttaa vuokratyöntekijöiden määrää.

Toinen tekijä on tuottavuus. Vuokratyöntekijät voivat perehtyä uusiin tehtäviin nopeammin ja lisätä joustavasti kapasiteettia ruuhka-aikoina. Tämä voi lisätä yrityksen tuottavuutta.

Siksi on mahdotonta sanoa yleisesti, onko vuokratyöntekijä kalliimpi kuin vakituinen työntekijä. Kustannukset ja hyödyt riippuvat useista tekijöistä, kuten tehtävän kestosta, vastuualueesta, asiantuntemuksesta ja joustavuusvaatimuksista. Jokaisen yrityksen on arvioitava erikseen, mikä työsuhteen muoto on edullisin vaihtoehto.