Outsourcing - definisjon, fordeler og ulemper, samarbeidspartnere

Outsourcing er en forretningsstrategi der bedrifter setter ut visse oppgaver eller prosesser til eksterne tjenesteleverandører. Det kan ofte være både billigere og mer produktivt å sette ut oppgaver og Fordeler ved outsourcing for seg selv. Spesielt når bedrifter vokser, vurderer ledere om de skal ansette medarbeidere eller sette ut arbeid. Riktig implementert sammen med en god outsourcingspartner kan outsourcing gi følgende fordeler av prosjekter og arbeid gir store fordeler for et selskap.

Ingeniører for midlertidig ansettelse

Hva er outsourcing?

Outsourcing er en måte for bedrifter å øke effektiviteten og lønnsomheten på. Det gjør det nemlig mulig å sette ut visse oppgaver eller prosesser til eksterne tjenesteleverandører - nasjonale eller internasjonale - som ofte tilbyr spesialisert kompetanse til en lavere pris enn interne ansatte.

Fordeler med outsourcing

Det er mange grunner til at bedrifter velger å sette ut produksjon eller tjenester, og her er noen av dem:

Ulemper ved outsourcing

Selv om outsourcing kan være fordelaktig for mange bedrifter, er det også noen potensielle ulemper som bør vurderes:

Til tross for noen ulemper er outsourcing et viktig alternativ for mange bedrifter for å forbedre konkurranseevnen.

Outsourcing i Øst-Europa
produksjonsflytting bilindustrien

Eksempler på outsourcing

Outsourcing av prosesser, produksjon eller tjenester er vanlig i ulike bransjer og for ulike forretningsfunksjoner. Her er noen eksempler på outsourcing på ulike områder:

 1. Informasjonsteknologi (IT):
  • Utvikling av applikasjoner: Et selskap kan sette ut utviklingen av programvareapplikasjoner til eksterne tjenesteleverandører.
  • IT-support og helpdesk: Support for sluttbrukere eller IT-helpdesk-tjenester kan overføres til eksterne selskaper.
 2. Menneskelige ressurser:
  • Lønnsregnskap: Bedrifter kan sette ut lønnsregnskapet til spesialiserte tjenesteleverandører.
  • Rekruttering: Søket etter kvalifiserte medarbeidere og rekrutteringsprosessen kan overlates til eksterne bemanningsbyråer.
 3. Regnskap og finans:
  • Regnskapstjenester: Bedrifter kan outsource regnskapstjenester, inkludert regnskap og finansiell rapportering.
  • Skatteforberedelser: Utarbeidelse av selvangivelser kan overlates til eksterne skatterådgivere.
 4. Kundeservice:
  • Kundestøtte: Levering av kundesupport og helpdesktjenester kan settes ut til eksterne kundesentre eller kundeserviceselskaper.
  • Administrasjon av sosiale medier: Administrasjonen av sosiale medier for kundeinteraksjon kan outsources.
 5. Produksjon og produksjon:
  • Produksjon av produkter: Selskaper i produksjonsindustrien (f.eks. innen bilindustrien, Kjemisk industri) kan delegere produksjonen av deler eller produkter til eksterne produsenter.
  • Montering og emballering: Montering og pakking av produkter kan settes ut til eksterne tjenesteleverandører.
 6. Logistikk og forsyningskjede:
  • Lagring og forsendelse: Lagring og forsendelse av varer kan overføres til eksterne logistikkselskaper.
  • Transport og frakt: Bedrifter kan sette ut transporten av produktene sine til eksterne speditører.
 7. Facility Management:
  • Rengjøringstjenester: Bedrifter kan sette ut renholdstjenester for kontor- eller produksjonslokaler til eksterne tjenesteleverandører.
  • Vedlikeholdstjenester: Vedlikehold av bygninger, systemer og utstyr kan overlates til eksterne spesialister.

For hvem lønner outsourcing seg?

Outsourcing kan være fordelaktig for bedrifter av alle størrelser og i alle bransjer. Små og mellomstore bedrifter som ikke har tilstrekkelige ressurser til å utføre visse oppgaver internt, har imidlertid spesielt stor nytte av outsourcing. Ved å outsource til den rette outsourcingspartneren kan de konsentrere seg om kjernekompetansen og samtidig spare kostnader.  Store selskaper bruker også outsourcing som en strategi for å øke effektiviteten og spare kostnader. De outsourcer hovedsakelig repetitive aktiviteter som regnskap eller IT-støtte til eksterne tjenesteleverandører for å frigjøre intern kapasitet.

Det er imidlertid viktig å vurdere hvert enkelt outsourcingsprosjekt nøye for å finne ut om outsourcing faktisk er mer økonomisk enn å finne en intern løsning - spesielt hvis det dreier seg om sensitive data eller høye kvalitetskrav. Alt i alt er det imidlertid i mange tilfeller verdt å stole på en erfaren partner innen outsourcing, ettersom dette gjør det mulig å realisere potensialet. 

Partner for outsourcing

Zeitarbeit International tilbyr et bredt spekter av tjenester for å optimalisere og effektivisere forretningsprosessene dine. Vår ekspertise ligger innen industritjenester, maskinflytting og produksjonsflytting til Øst-Europa. Vi forstår kundenes behov og samarbeider tett med dem for å kunne tilby skreddersydde løsninger.

Vårt arbeid gjør at du kan konsentrere deg fullt og helt om kjernevirksomheten din - vi sørger for at alt går som smurt. Kontakt oss i dag og bli vår partner!

Midlertidig arbeid Internasjonalt