Elektroniker for automatiseringsteknikk

Finn en elektronikktekniker innen automasjonsteknikk!

Leter du etter automatikere som vikarer eller underleverandører? Vi formidler elektrikere, elektroingeniører og elektronikkingeniører innen automasjonsteknologi fra Polen, Tsjekkia, Ungarn og Romania. Ta kontakt med oss uten forpliktelser. Våre medarbeidere snakker tysk og kan være på arbeidsplassen innen 7 dager.

Aktiviteter og oppgaver for en elektronikktekniker innen automasjonsteknikk

Elektronikere innen automasjonsteknikk er involvert i planlegging, installasjon, idriftsetting, vedlikehold og reparasjon av elektroniske og automatiserte systemer. Hovedoppgavene omfatter blant annet

  • Planlegging og prosjektering: Elektronikere innen automasjonsteknikk arbeider med utforming og planlegging av automatiserte systemer og anlegg.
  • Installasjon: Elektronikere installerer elektroniske og automatiserte systemer, komponenter, sensorer, aktuatorer og kontroller på maskiner, anlegg eller produksjonslinjer.
  • Programmering: Elektroingeniører programmerer kontrollprogramvaren og grensesnittene til automatiseringssystemene.
  • Igangsetting av automatiserte systemer. Elektronikere sørger for at de fungerer som de skal. Dette omfatter også finjustering og optimalisering av prosessene.
  • Vedlikehold og reparasjon: Elektronikere innen automasjonsteknologi utfører regelmessig vedlikehold av automatiserte systemer for å overvåke funksjonaliteten, oppdage og utbedre eventuelle feil.

  • Dokumentasjon: Elektronikere dokumenterer alt arbeid som utføres, utarbeider vedlikeholdsplaner og protokoller samt teknisk dokumentasjon for installasjonene.

  • Sikkerhetsbestemmelser: Elektronikere innen automasjonsteknologi er også ansvarlige for å overholde sikkerhetsbestemmelser og standarder for å forhindre arbeidsulykker.

Bruksområder for elektronikkteknikere innen automatiseringsteknologi

Elektronikere innen automasjonsteknikk har et bredt spekter av bruksområder i ulike bransjer der automatiserte systemer og elektroniske styringer spiller en viktig rolle. Vi formidler erfarne elektronikere innen automatiseringsteknikk fra Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Ukraina til følgende områder:

Elektronikere for automatiseringsteknologi fra Øst-Europa

Elektronikere innen automasjonsteknologi fra Øst-Europa er fagarbeidere som har fått opplæring og kvalifikasjoner innen automasjonsteknologi i østeuropeiske land. De har kunnskap og ferdigheter innen planlegging, installasjon, programmering og vedlikehold av automatiserte systemer og elektroniske styringssystemer. I likhet med elektronikere fra andre regioner dekker deres arbeidsområde en rekke områder der automatiseringsteknologi spiller en viktig rolle.

De siste årene har det vært en økende etterspørsel etter fagfolk innen automatiseringsteknikk, ettersom industrien i økende grad er avhengig av automatiserte systemer for å optimalisere produksjonen og forbli konkurransedyktig.

Mange bedrifter i Europa, inkludert Tyskland, er på utkikk etter velutdannede ingeniører innen automatiseringselektronikk for å utvikle og forbedre automatiseringsprosessene sine. Østeuropeiske fagfolk er ofte ansett som verdifull arbeidskraft på grunn av sin utdanning og kompetanse på dette feltet. Elektronikere innen automatiseringsteknologi fra Øst-Europa kan spille en verdifull rolle innen industriell automatisering i Europa og bidra til å drive den teknologiske utviklingen på området.

Leter du etter elektronikkingeniører innen automasjonsteknologi fra Øst-Europa?

Vi hjelper deg gjerne! Med over 35 års erfaring innen formidling av arbeidskraft fra Øst-Europa har vi, som en ledende leverandør av bemanningstjenester i Tyskland, den nødvendige erfaringen og kompetansen til å finne kvalifisert arbeidskraft fra utlandet til din bedrift. Vi setter tyske bedrifter i kontakt med bedrifter i Øst-Europa. Ta kontakt med oss og finn de best kvalifiserte spesialistene fra Øst-Europa.

 

Vi formidler kvalifisert personell fra følgende bransjer:

Dine fordeler:

Tids- og kostnadsbesparende

Vi formidler sertifiserte vikarer og underleverandører fra Polen og Øst-Europa med høye faglige kvalifikasjoner til det beste pris-ytelsesforholdet. Vi dekker også kostnader til overnatting, måltider, reiser og separasjonsgodtgjørelse.

Mekling i samsvar med loven

Vi formidler kun arbeidskraft fra Øst-Europa med tillatelser, plettfrie referanser og klareringssertifikater. Kontraktene våre er lovlige og sikre.

Tysktalende arbeidstakere

Våre vikarer og underleverandører snakker tilstrekkelig godt tysk, ettersom de allerede har jobbet i Tyskland. Til store prosjekter sender vi også tysktalende koordinatorer.

Rekrutteringsprosedyre

Fagarbeidere fra utlandet

Ring nå og spør etter spesialister på industriell montering

Midlertidig arbeid Internasjonalt

Om oss

Zeitarbeit International er det ledende rekrutteringsbyrået i den tyskspråklige verden. Vi tilbyr gratis rekruttering av vikarer og underleverandører fra Øst-Europa.

Vi tar oss av hele prosessen: rekruttering av personale, organisering, tillatelser, transport og innkvartering på stedet.

Vi er glade for å kunne vinne deg som kunde!

Ditt Zeitarbeit International Team!

Våre personaltjenester

Underleverandører og vikarer, arbeidskraft fra Øst-Europa, er et effektivt middel for å dekke etterspørselen etter faglærte og ufaglærte. Vi, Zeitarbeit International, hjelper deg med å finne dyktige og motiverte medarbeidere fra Tsjekkia, Ungarn, Polen, Slovenia, Kroatien, Slovenia, Litauen, Lettland, Bulgaria raskt og enkelt. Våre tjenester omfatter organisatoriske og administrative oppgaver samt nødvendige skjemaer og tillatelser.

Søker du underleverandører? Vi tilbyr de beste fra Øst-Europa

Finne de rette arbeidstakerne fra Øst-Europa på rett sted til rett tid

Er du på utkikk etter arbeidskraft? Vi formidler fagarbeidere og enkle hjelpearbeidere fra Øst-Europa.

Er du interessert i å samarbeide med oss? Ta kontakt med oss!

Gjør en uforpliktende forespørsel

Be om ditt personlige tilbud uten forpliktelser. Etter at vi har mottatt forespørselen din, vil du motta vårt tilbud innen 24 timer på virkedager, eller 48 timer i helger og på helligdager.