Retningslinjer for personvern (EU)

1. formål, data og oppbevaringsperiode

Vi samler inn eller rapporterer personopplysninger fra kundene våre til de respektive selskapene. Dette kan omfatte følgende: (klikk for å utvide)