Toimitusketjulaki: Mitä velvoitteita se asettaa yrityksille?

Toimitusketjun huolellisuusvelvollisuutta koskeva laki, josta käytetään yleisesti nimitystä toimitusketjulaki, on ollut voimassa Saksassa vuoden 2023 alusta. Mikä on tämän lain tarkoitus? Mitä yrityksiä se koskee? Mitä velvoitteita toimitusketjulaki tuo mukanaan? Toimitusketjulaki velvoittaa Saksaan sijoittautuneet yritykset noudattamaan tiettyjä huolellisuusvelvoitteita toimitusketjussa ja ryhtymään asianmukaisiin varotoimiin lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Lue lisää