Supply Chain Act: Hvilke forpligtelser den pålægger virksomheder

Loven om omsorgspligt i forsyningskæden, almindeligvis kaldet forsyningskædeloven, har været i kraft i Tyskland siden begyndelsen af 2023. Hvad er formålet med denne lov? Hvilke virksomheder gælder den for? Hvilke forpligtelser følger af forsyningskædeloven? Loven om forsyningskæden forpligter virksomheder i Tyskland til at overholde visse due diligence-forpligtelser i forsyningskæden og til at tage passende forholdsregler for at opfylde deres juridiske forpligtelser. Læs mere